Pastorie Winksele, Dalenstraat 4, Winksele

Infokrant Gemeente Herent nr. 237 – november 2010

Vroeger Nu

In 1661 liet pastoor Johannes Paschasius de pastorie bouwen. Hij zelf droeg 400 gulden bij in de kosten. Het betrof hier enkel het middendeel. De zijgebouwen langs beide zijden werden in 1785 opgetrokken samen met een deel onderhoudswerken: “Gebauwt den besloten baskour met de twee stallen en poort; vernieuwing der cisterne; bijnaer alle de vensters van beneden en boven en de kamers verandert, alles tot last van den canuninck proost van’t capittel van Ste Peeters kerk tot Loven”.
De pastorie werd in de jaren zestig van vorige eeuw grondig gerestaureerd. In 1995 werden er herstellingswerken uitgevoerd. Het betrof kleinere onderhoudswerken aan het dak, de gevel en herstellingen aan de binnenschrijnwerkerij.
De pastorie is een typevoorbeeld van de pastorieën die in de zeventiende eeuw in onze streken werden gebouwd. Het is een bakstenen huis met één verdieping en zolder. In de gevels zijn speklagen in witte zandsteen. De deur achteraan is een rondboogdeur. De zijgevels hebben schouderstukken en muurvlechtingen.