Genootschap voor Heemkunde Herent

Meimaand Mariamaand 2022

IJkpunt uit een ver verleden,
rustplek in mei,
lichtend baken in december.

De kapel op de Vilvoordsebaan in Wijtham (1838) zette twee keer
een grote “stap” naar achteren: in 1938 toen de kasseiweg werd verbreed,
in 1997 toen ze bovenop de overwelfde Hogebeek kwam te staan.

Een gelukkig toeval: we waren net in de buurt toen dhr. M. Samain
de deurtjes opende voor een opfrisbeurt.

December 2021: “En toen was er licht…”, ook in Wijtham.

Bronnen:
H. Vannoppen, De geschiedenis van Winksele, de weergalm van de IJzerenberg, 1976.
Kapelletjes in Groot-Herent, Stuurgroep Erfgoed Herent, 2015.
Foto’s:
W. Winnelinckx
Tekst G. Stevens


Onze website geeft het beste resultaat met “FIREFOX” als browser.

Herent

Winksele

Delle

Veltem-Beisem

LAATSTE NIEUWS

  • Het laatste nummer van de heembode Jaargang 38 (2022) nr.1 is beschikbaar.

Gooi niets weg!

Oude prentkaarten, documenten (brieven, facturen, reclamefolders, menu’s …), affiches, foto’s , doodsprentjes, doodsbrieven … Kortom alles wat met vroeger te maken heeft. U hoeft er geen afstand van te doen: we kunnen het bij u thuis komen kopiëren (scannen) om het digitaal te bewaren.

Contacteer ons op heemkunde3020@gmail.com

Webmaster Walter Winnelinckx

E-mailadres: heemkunde3020@gmail.com