Onze activiteiten

Activiteiten

 

Een terug blik

Op vrijdag 16 juni 2006 werd “800 jaar politiewerking in Herent en Kortenberg” gevierd in het gemeentehuis van Herent met een tentoonstelling. Tegelijkertijd werd het boek “Chaos en orde in Herent en Kortenberg. Een verhaal van officieren, champetters, gendarmen, politie en vijf jaar Politieraad HerKo” voorgesteld. Dit boek werd samengesteld door de vijf heemkringen van Herent en Kortenberg in opdracht van de Politiezone HerKo.

 PICT2632  image011
v.l.n.r. Hoofdcommissaris Jan Vanhauwere, Paulette De Coninck, Burgemeester Willy Kuijpers van Herent, Dr. Henri Vannoppen, Voorzitter van de Politieraad HerKo en Burgemeester van Kortenberg. Krantenartikel in de krant Het Nieuwsblad van 21/06/2006.

Open Monumentendag 2006

Onze kring ondersteunde de open monumentendag in het klooster van de zusters Annonciaden te Veltem op 10 september 2006. De zusters mochten ruim 600 bezoekers ontvangen in hun klooster. Een gigantisch succes!

KloosterVeltem 001 PICT7020 PICT7027
Het klooster voor de verbouwingen Zicht op de binnengang De leden van de kring in gesprek met de algemeen Overste Zuster Leen Van der Auwera

Tentoonstelling naar aanleiding van het verkiezingsdebat op 19 september 2006

De memorabele gemeenteraadsverkiezingen van 1932: de verkiezingen met de drie dokters:
Stalmans (de kandidaat van de Katholieke Vlaamsche Volkspartij), Switters en Smekens
(Katholieken en vertegenwoordigers voor respectievelijk Wijgmaal en Herent, maar terzelfdertijd mekaars rivalen).
De economische crisis van de jaren 1930 had ook haar weerslag in Herent: verdeeldheid in het socialistische en katholieke kamp. De liberalen hadden de handen vrij om zonder beperkingen oppositietaal te spuien. De tentoonstelling trachtte via de programma’s en verkiezingsfolders van de verschillende partijen een inzicht te geven in een verkiezingscampagne tijdens de jaren 1930: soms objectief, meestal subjectief met de bedoeling door verwijten, verdachtmakingen, insinuaties de tegenstander in een slecht daglicht te plaatsen en de grond in te boren.

PICT7929 PICT7924

Met interesse werd de tentoonstelling bekeken!

4de Stambomendag in 2006

HeemnieuwsStambomendag

PICT0026 PICT0028 PICT0016

Kalender 2007

Met enthousiasme wordt de kalender 2007 “bijeengeraapt” door de leden!

PICT9767 PICT9768

Geslaagde deelname aan de stambomendag te Begijnendijk

Begijnendijk20070128Op zondag 28 januari 2007 was er een drukte van belang op de 14destambomendag te Begijnendijk. Ook ons genootschap was er aanwezig. Parochieregisters van Herent en omliggende gemeenten lagen er ter inzage. Geïnteresseerden konden er op zoek naar gegevens over hun voorouders. Van dit aanbod werd gretig gebruik gemaakt!

 

Open Monumentendag 2007

MeulemansOpenMonument IMG_0089

IMG_0093 IMG_0031

IMG_0035 IMG_0048

5de Stambomendag in 2007

Stambomendag2007 001

We mochten weer vele geïnteresseerden ontvangen.  Onze 5de stambomendagwas een geslaagde activiteit!

IMG_0286 IMG_0319

IMG_0307 IMG_0287

Algemene vergadering op 10 april 2008

1302: De Middeleeuwen in hun hemd

Spreker Joris De Sutter van VZW ‘De Liebaart’ legde ons heel aanschouwelijk en op een zeer ludieke wijze uit hoe de mensen precies gekleed waren in 1302. Hij begon de voordracht gekleed als rijke patriciër van de stad Brugge. Hij toonde hoe elk kledingstuk er uit zag en hoe het gemaakt werd.

Daarna deed hij hetzelfde met de ridderuitrusting en trok hij een harnas van die tijd aan. Wij weten nu hoe onze Vlaamse ridders gekleed gingen en hoe ze vochten tegen het machtige Franse leger op de Guldensporenslag.

Een geslaagde avond!

100_0048 100_0051
100_0049 100_0067

“Walk for Nature” op 20 april 2008

Het Genootschap voor Heemkunde en de Stuurgroep Erfgoed deden mee aan “Walk for Nature” op 20 april 2008!

Zij bemanden de Landschapspost in de Melkerij van Beisem.

Zowel Heemkunde als de Stuurgroep Erfgoed stelden hun activiteiten voor:

Oude waardevolle grafzerken Kruisen en kapellen
BuelensVerhoeft1 Dalenstraat4kl1
Kerkelijk erfgoed Bouwkundig erfgoed
KEH1-041b_11 OMD20071

Open Monumentendag 2008: “20ste editie-20ste eeuw”

Organisator: Cultuurraad Herent in samenwerking met GC De Wildeman, de Cel Erfgoed, Genootschap voor Heemkunde, de gemeente, de bewoners en plaatselijke verenigingen.

“Brouwerij van Velthem” in de kijker!

Rond 1890 begint Petrus Roelants de brouwerij Sint-Laurentius. Hij brouwt er Hopsbier, waarvoor hij twee prijzen krijgt, en de Double blonde en Castle.
In 1904 neemt schoonzoon Vander Aa de brouwerij over en noemt ze Roelants-Vander Aa, later bekend als Brouwerij van Velthem.
In 1957 wordt ze overgelaten aan de brouwerij Anglo-Belge. Via verscheidene eigenaars komt ze in handen van de NV De Coninck, die ze in 2005 ombouwt tot een wooncomplex.

Zondag 14 september mochten we kennismaken met dit stukje industriële geschiedenis via een tentoonstelling en een beeldenprojectie.

Een uniek vergezicht over Veltem en omgeving liet ons op deze plek onder een stralende zon dromen van verleden, heden en toekomst.

Samen met ons genoten honderden bezoekers!

(Naar gegevens Infokrant september 2008)

100_0404 100_0394

Ons Genootschap was aanwezig op de 2de genealogische dag van de heemkring ‘de Semse’ op zondag 28 september 2008 in d’Oude school te Weerde.