Kostershuis, Kerkstraat 8, Beisem

Infokrant Gemeente Herent nr. 239 – februari 2011

De Atlas van de Buurtwegen geeft Pierre-Anthoon Vandenschrieck als bewoner; Popp (1850-1870) vermeldt diens zoon J.F. Vandenschriek als bewoner. In 1857 is Jacobus Vanderhulst hier als koster gevestigd. In 1877 woonde Cornelis Joseph Van Steenvoort-Van Tilt er, eveneens als koster.
Na de tweede wereldoorlog woonde de Nederlander Piet van Och er als koster en hulp in de kerk. Het bisdom Mechelen-Brussel verkocht het gebouw aan ridder Morreau de Bellaing, die het later aan de huidige eigenaar verkocht.
De voorgevel is bijna intact en origineel. De achtergevel heeft een aanbouw uit de twintigste eeuw. Het is een langgevelwoning in baksteen met zijgevel naar de Kerkstraat.
Waarschijnlijk is het gebouw zeventiende-eeuws, want bij de dood van Arnold van Loon in 1618 werd de woning als fundatie geschonken aan de kerk.