Hof ter Eycken (alias Hof van Rekem of Kasteel van Buken), Haachtstraat 119-121, Veltem-Beisem

Infokrant Gemeente Herent nr. 234 – juli-augustus 2010

Vroeger Nu

De eerste vermelding van het domein is van 1428 en uit 1444 dateert het oudste pachtcontract van het hof dat toen eigendom was van de abdij Vrouwenpark in Rotselaar. Het goed verwisselde herhaaldelijk van eigenaar.
In 1941 kocht prof. Simonart het Hof van Rekem; hij bleef er tot op het einde van vorige eeuw.
Het huidige kasteel is een vrij sober wit gepleisterd gebouw met twee verdiepingen en met een zeer symmetrische opbouw. Vermoedelijk heeft François L. Caïmo, burgemeester van Buken in de 19de eeuw, de hoeve veranderd in een lusthof. Het interieur is in Empirestijl ingericht.
Het domein wordt omsloten door een prachtig landschappelijk park van een viertal ha groot, omstreeks 1850-1855 aangelegd door F.L.Caïmo.