De Schrans, Binnenstraat 33, 3020 Veltem-Beisem

Infokrant Gemeente Herent nr. 210 – maart 2008

vroeger nu

Een kaart uit 1750 geeft ridder Albert François van Winghe op als eigenaar van een huis ‘de Schrans’. Het eigendom bestaat uit een poortgebouw en verderop een huis met trapgevels.

In de eerste helft van de 19de eeuw behoort het toe aan de familie Vander Schriek. In 1862 is Guillaume Josephus De Clerck de eigenaar. In 1876 vinden we Eugene Petrus Lambrechts als bezitter van het goed. Hij was van 1885 tot 1893 burgemeester van Veltem-Beisem.

Tijdens de jaren 40 van vorige eeuw staat het goed jaren onbewoond en geraakt het erg in verval. Het komt in handen van een onbekende eigenaar. Rond de jaren 50 koopt Ridder Moreau de Bellaing het kasteeltje en restaureert het. Wanneer hij Beisem verlaat, verwerft graaf L. de Robiano het domein.

Een prachtige beukendreef met afwisselend rode en groene beuken geeft toegang tot het poortgebouw in baksteen. Boven de toegangspoort, omlijst door witte zandsteen, vinden we het jaartal 1767. Links van de halfronde poort waren de vertrekken voor het personeel. Rechts bevonden zich de koetsstallingen. Verderop en totaal vrijstaand bevindt zich het hoofdgebouw in baksteen met toegangsdeur en ramen omlijst met witte zandsteen. Het geheel is omringd door een slotgracht.