Infokrant Gemeente Herent nr.218 – december 2008 – januari 2009 In 1896 diende J.P. Donny bij het schepencollege een aanvraag in om een brouwerij zonder stoomkracht te bouwen op de plaats van zijn woning, Dorpsplaats in Veltem. Later werd dit brouwerij ‘Het Anker’. De brouwerij bleef actief tot na de eerste wereldoorlog. Rond 1930 werden […]

Infokrant Gemeente Herent nr. 217 – november 2008 Het was de familie Meulemans die omstreeks 1775 het huis liet bouwen voor de molenaar, rechtover de huidige Molenaarsweg. Het molenaarshuis staat op de kantverhoging met de zijgevel langs de straat. Omstreeks 1900 liet de familie Meulemans de Keiberg, die langs hun goed en kasteeltje naar de […]

Infokrant Gemeente Herent nr. 216 – oktober 2008 vroeger nu   Op de Ferrariskaart (1770-1780) komen op dit terrein enkel twee gebouwtjes voor, gelegen aan de kant van de huidige Dorpstraat. In 1820 bouwde Cornelius Smout er een drieledige hoeve met jeneverstokerij. Philip Vandenschrieck kocht hert geheel in 1849. Zijn zoon Michiel nam de hoeve […]

Infokrant Gemeente Herent nr. 215 – september 2008 vroeger nu Deze villa was eertijds eigendom van de heer De Corte, kolenhandelaar. Hij heeft ze waarschijnlijk laten bouwen op het einde van de 19de eeuw. Omstreeks de jaren 1950 werd het domein in twee verdeeld. Het linker deel werd gekocht door de Zusters van Vorselaar, die […]

Infokrant Gemeente Herent nr. 214 – juli – augustus 2008 vroeger nu Al in 1929 werden vanuit Veltem radio-uitzendingen verzorgd door de NV Radio. In 1930 is het Radiogebouw opgetrokken samen met de drie zendmasten. Aan elke zijde van de inrijlaan werd een villa gebouwd: één voor de hoofdingenieur, de andere voor de conciërge. Dat […]

Infokrant Gemeente Herent nr. 213 – juni 2008 vroeger nu In 1569 vinden we dat “Jan van Broechem bewoont en bewerkt als eigenaar een herberg, met een boomgaard en alle andere toebehoren, geheten Jherusalem”. Tijdens de troebele tijden einde 16de eeuw is de herberg afgebrand of vernield; pas in 1657 is Jherusalem weer volledig opgebouwd […]

Infokrant Gemeente Herent nr. 212 – mei 2008 vroeger nu Zoals we op de steen in de deurstijl kunnen zien, werd de hoeve gebouwd in 1762. Petrus Vervoort wordt hier in 1768 geboren. Hij woont er tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw samen met zijn broer en zus. Ze hebben twee dienstknechten en […]

Infokrant Gemeente Herent nr. 211 – april 2008 vroeger nu Naast het kasteeltje van wijlen prof. Draye staat onder het nummer 82 een fraai huis, afgesloten door een muur. Het werd waarschijnlijk gebouwd door de familie Charles Descamps-Clément de Cléty. In het begin van de 20ste eeuw werd het bewoond door een kloostergemeenschap van Franse […]

Infokrant Gemeente Herent nr. 210 – maart 2008 vroeger nu Een kaart uit 1750 geeft ridder Albert François van Winghe op als eigenaar van een huis ‘de Schrans’. Het eigendom bestaat uit een poortgebouw en verderop een huis met trapgevels. In de eerste helft van de 19de eeuw behoort het toe aan de familie Vander […]

Infokrant Gemeente Herent nr.209 – februari 2008 vroeger nu Omstreeks 1545 werd het Prinsenhof bewoond door Merten Coomans, secretaris en koster; later door Merten II Coomans, de rentmeester van Jonker vander Ee, heer van Herent en daarna ook door Goswin Boogaerts. Onder de Franse republiek had L. Thielemans, president van het kanton, er zijn residentie. […]