Ons archief

Genealogisch documentatiecentrum

Alle geschiedenis is familiegeschiedenis.

De zoektocht naar de voorouders is een boeiende bezigheid. In rechtstreekse lijn gaat men op zoek naar de eigen afstamming en komt men meer te weten over wie de stamouders waren, hoe en waar zij leefden. Rond deze personen, die vaak in de vergeethoek raakten en van wie nog enkel vage verhalen bekend waren, waaiert een familiewerk open met tal van verwantschappen. Het wordt ook een ontdekkingstocht door de geschiedenis, hoe die beleefd en geleefd werd!

Veel mensen willen op deze vragen een antwoord vinden en gaan daarom op speurtocht in het verleden.

Het Genootschap voor Heemkunde wil U daarbij helpen!

In ons documentatiecentrum beschikken wij over een redelijk omvangrijk archief van parochieregisters van Herent en omliggende. Momenteel werken we aan een uitbreiding, zodanig dat men zowel voor Herent als voor Winksele en Veltem met zijn stamboom kan beginnen vanaf 1910 om op te klimmen tot in de jaren 1600. Geboorten-, huwelijks- en overlijdensregisters van onze parochies, een collectie van ruim 6000 rouwprentjes en rouwbrieven en andere bronnen kunnen er geraadpleegd worden.

Wie meer wil weten en/of zoeken is van harte welkom!

Wanneer?   

Gezien de interesse naar opzoekingen in “papieren” bronnen steeds kleiner geworden is, hebben wij besloten om te stoppen met het maandelijks vast openstellen van ons archief. Indien u toch nog graag opzoekingen komt doen, kan dat na afspraak met
Paul Ruebens telefoonnr. 016/22.34.03


Waar?

In het oud gemeentehuis –  Wilselsesteenweg –  3020 Herent.

Beschikbare genealogische werken

We beschikken over een computer waarop de gegevens staan van de 18de eeuwse akten burgerlijke stand   van Herent, Winksele en Veltem (o.a.16.000 digitale foto’s).

Onze collectie overlijdensberichten

Onze kring beschikt over een bestand van ruim 6.000 doodsbrieven en doodsprentjes. Deze liggen ter inzage in het oude gemeentehuis van Herent. Een overzichtslijst met summiere gegevens kan U ook hier raadplegen.

Doodsbrieven t.e.m. 2014

De doodsbrieven van 2015 t.e.m. 2020 zijn nog in behandeling en zullen geleidelijk op de website worden gezet.

Doodsbrieven 2021

Doodsbrieven 2022

Doodsbrieven 2023

Doodsprentjes/Bedankingen

Onze huisbibliotheek

Boeken en tijdschriften zijn ter inzage. Klik om kennis te maken met onze boekeninventaris.

De heembode

De index van de reeds verschenen jaargangen van 1985-2023 kan geraadpleegd worden.

Zijn deze teksten nog verkrijgbaar ?

Heel wat van de voorbije jaargangen zijn helaas uitgeput, maar soms zijn er nog losse nummers verkrijgbaar. Ze worden dan verkocht tegen de prijs van de lidmaatschapsbijdrage van dat jaar.

Enkel voor leden hebben wij nog een andere mogelijkheid. Zij kunnen fotokopieën van de hiervoor vermelde teksten bekomen tegen een forfaitaire kostenbijdrage van 1 euro per artikel (voor opzoekingswerk, kostprijs van de kopieën, verplaatsings- en verzendingskosten).

De aanvragen kunnen enkel via mail naarheemkunde3020@gmail.com.  Betaling hoeft pas na ontvangst van de zending door overschrijving met een bijgevoegd formulier.