Index van de jaargangen van de Heembode - het tijdschrift van het Genootschap voor Heemkunde van Herent - geordend volgens onderwerp.

Redactie : Herman Artois

Jaargangen 1985 – 2023

Onderwerpen

 


-    Algemene geschiedenis

- Archieven

- Bedrijven

- Brandbestrijding

- Buken

- Cultuurbode

-    De Wildeman
- Diependaal

-    Eten en drinken

-     Funerair erfgoed (begraafplaatsen ...)

-    Gebouwen (historische gebouwen, bijzondere gebouwen, hoven, boerderijen, herenhuizen, architectuur ...)

-    Genootschap voor Heemkunde
- Herent

-     Kalender (seizoenen, weerspreuken ...)

- Klederdracht

- Klokken

- Kunst

- Landbouw

- Leuven

-    Militaire geschiedenis ( andere dan de twee

Wereldoorlogen )

- Molens

-    Mondelinge overleveringen

-    Monument en natuur

-    Monumenten – grondstoffen
- Namen


- Natuur.

- Onderwijs

-     Personen (families, bevolking, burgerlijke stand, parochieregisters ...)

-     Politiek (burgemeesters, verkiezingen, bestuurlijke evolutie ...)

-     Religieus erfgoed
- Roeselbergkapel.

-     Romeins erfgoed

-     Ruimtelijke evolutie van Herent

-       Spoorweg (trein, tram, TGV ...)

-     Straten (wegen, buurtwegen, wijken,

buurten, omgevingen...)

- Taal

- Toponymie

- Tradities

- Varia

- Veltem-Beisem

- Verenigingen

- Watervoorziening

-     Welzijn en zorg

-     Wereldoorlog I

-     Wereldoorlog II

- Wijgmaal

- Winksele

- Winksele-Delle


31 december 2023


Text Box: 2Opmerkingen :

-     De artikels zijn per onderwerp gerangschikt en binnen het onderwerp alfabetisch per auteur en chronologisch gerangschikt.

-     Omdat de titel soms niet duidelijk de inhoud van de bijdrage weergeeft, wordt een korte inhoud van de bijdrage beschreven.

-     Een * achter de bijdrage betekent dat deze ook bij een ander onderwerp wordt opgenomen. Bijvoorbeeld : een gebouw wordt bij het onderwerp “ Gebouwen” opgenomen, maar wordt ook opgenomen in de deelgemeente waar het gebouw staat.

-     Waar voor projecten met verenigingen, instellingen, personen... werd samengewerkt, wordt dit vermeld.

-     In dit overzicht werden de korte actualiteitsberichten (o.a. Kort genoteerd) niet opgenomen.

-     Vaak wordt Renaat Van Butsele, alias Severius, vermeld. Hij was in de jaren na WO II plaatselijk correspondent van verschillende kranten. Zijn archief is in het bezit van het Genootschap voor Heemkunde.

-     Een † achter de naam van de auteur betekent dat deze overleden is op het ogenblik van de publicatie.

-     Het Genootschap voor Heemkunde publiceerde de privacyverklaring in de Heembode, 2019 – 2. Themanummers van de Heembode :

-     1989 – extra editie mei : Diependaal.

-     1990 – extra editie : Een geschiedenis van de Bovenberg en zijn Bornput.

-     1993 – 2 : Wereldoorlog I.

-     1995 – 2 : Jubileumnummer 25 jaar Genootschap voor Heemkunde.

-     1996 – 2 : Roeselbergkapel en devotie Onze-Lieve-Vrouw Herent.

-     1998 – 3 : Familie Schueremans.

-     2003 – 1 – 2 : Bijdrage tot de geschiedenis van de Persil- later Henkelfabriek in Herent.

-     2003 – 3 : Open Monumentendag – 14 september 2003, thema “Grondstof, stof tot nadenken”.

-     2004 – 3 : Open Monumentendag – 12 september 2004, thema “Van nature een monument”.

-     2005 – 2/3 : Bovenberg Veltem-Beisem.

-     2020 : 2020 is het jubileumjaar: het Genootschap voor Heemkunde bestaat 50 jaar. Tijdens dit jubileumjaar handelen de 4 nummers van de Heembode elk rond een bepaald thema, nl. de 4 omgevingen in de gemeente Herent (Delle en Kastanjebos – Doren en Langeveld – Veltem-Beisem en Winksele – Herent).


31 december 2023


3

Algemene geschiedenis

Artois, Herman, De Kouter. Het Huis van de Gemeente, Heembode, 2020 – 1, pag. 5 – 12. Deze bijdrage handelt over de naamgeving van de verschillende lokalen in het nieuwe Huis van de Gemeente, ingehuldigd in 2011. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Beullens, Andrι, m.m.v. Beullens, Lieve, “Leve de koning ! Leve het vaderland !” versus “het onzalige 30”. De eeuwfeesten van 1930 in Veltem-Beisem, Winksele en Herent, Heembode, 2005 – 1, pag. 6 – 24. Ontvangst van prins Leopold op de Roeselberg op 10 augustus 1930.

Beullens, Andrι, Tolbarelen in onze regio in de 19de eeuw, Heembode, 2013 – 3, pag. 2 – 12.

De Coninck, Paulette, Onze gemeente in de Nederlandse periode (1815 – 1830), Heembode, 2010 – 4, pag. 2 – 17. Heemkunde Herent werkte mee aan een project van het Verbond voor Heemkunde van Vlaams-Brabant, zie de toelichting bij dit project in het editoriaal van dit nummer van de Heembode. Zie ook de hierna vermelde bijdrage.

De Coninck, Paulette, Herent, Winksele en Veltem in de woelige 16de eeuw, dupe van de strijd tussen de grootmachten, Heembode, 2011 – 2, pag. 2 – 11. *

De Coninck, Paulette, Getuigen uit de Oostenrijkse periode in ons dorp: de kerk en pastorie van Beisem, Heembode, 2012 – 2, pag. 13 – 16. *

De Coninck, Paulette, Ons dorp in de Middeleeuwen, Heembode, 2012 – 3, pag. 2 – 9. In deze bijdrage worden Herent, Winksele- Delle en Veltem-Beisem behandeld ; toponymie, demografie, politiek-administratief leven, sociale-economische toestand, romaanse en gotische getuigen (kerken).

De Kay, Jan, Onze dorpen in de Franse periode, Heembode 2009 – 2, pag. 11 – 23.

de Lelys, E., De lotelingen van de klas 1807 uit de gemeente Herent, Heembode, 1987 – 2, pag. 37 – 43. Overname uit De Vlaamse Stam 23, 1987. *

D’Havι, Tony, De grenzen van Herent met Winksele en Leuven, de steengroeven in de

Roeselberg, de vroegere kapel en de aanleg van de Mechelsesteenweg, Heembode, 2019 – 4, pag. 15 – 21. *

Goeseels, Raymond, Over de tentoonstelling: Zo leefden onze voorouders (10 en 11 oktober 1992), Heembode, 1993 – 1, pag. 2 – 4.

Kuijpers, Willy, DOVO, Heembode, 2006 – 4, pag. 14 – 16.

Mertens, Andrι, Kroniek van de eeuwwisseling 1, Heembode, 2013 – 1, pag. 14 – 19. * Mertens, Andrι, Kroniek van de eeuwwisseling 2, Heembode, 2016 – 1, pag. 16 – 24. * Mertens, Andrι, Kroniek van de eeuwwisseling 3 (slot), Heembode, 2017 – 2, pag. 2 – 16. *

N., Cultuurbode. Feodaliteit en heerlijkheid in het middeleeuwse hertogdom Brabant, Heembode, 1990 – 1 , pag. 2 – 4. Deze bijdrage handelt over het doctoraal proefschrift van Eduard Van Ermen, 24 oktober 1989, “ Feodaal – heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de – 14de eeuw). Met bijzondere aandacht voor de regio Leuven.” Samenvatting van zijn doctoraal proefschrift.

31 december 2023


4

N., Sacha Orbaen van de Heersemmolen te paard naar Frankrijk om witte stenen, Heembode, 1998 – 2, pag. 16 – 18. Fotokopies van 3 persartikels. *

N., Historische stadswandeling in Brussel. Bezoek aan de ondergrond van de Coudenberg, Heembode, 2002 – 1, pag. 2 – 3.

Saelemaekers, Guy, De grenzen van Herent met Leuven, Heembode, 2009 – 4, pag. 14 – 18. * Servranckx, Jeanne, Herent en omgeving in de nieuwe tijd, Heembode, 1990 – 2, pag. 12 – 17. Vandensande, Julien, De mooiste familieaandenkens, Heembode, 1989 – 1, pag. 16 – 22.

Van de Poel, Frans, Monumenten, bakens uit het verleden, Heembode, 1999 – 1, pag. 22 – 23. Bijdrage aan het architectuurproject Binnen – Buiten van het Cultuurcentrum De Wildeman.

Van Gelder, Staf, Het ontstaan van de Belgische luchtmacht, Heembode, 1989 – 2, pag. 31 – 35. Van Gelder, Staf, Het ontstaan van de Belgische luchtmacht, Heembode, 1990 – 1, pag. 19 – 24. Van Gelder, Staf, Het ontstaan van de Belgische luchtmacht, Heembode, 1990 – 2, pag. 18 – 23. Van Gelder, Staf, Het ontstaan van de Belgische luchtmacht, Heembode, 1991 – 2, pag. 29 – 34.

Vanhove Herman, Vroeger en nu. Delle, Heembode 2020 – 1, pag. 13 – 16. In het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde verscheen deze en de onderstaande bijdragen. Ze geven een beeldoverzicht van de verschillende omgevingen in de gemeente Herent. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Doren en Langeveld, Heembode, 2020 – 2, pag. 12 – 17. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Veltem-Beisem en Winksele, Heembode, 2020 – 3, pag. 9 – 13.
Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent, Heembode, 2020 – 4, pag. 8 – 11. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. *

Vannoppen, Henri, Een beeld van Herent, Winksele en Veltem – Beisem in 1830, Heembode, 1994 – 2, pag. 55 – 72.

Vannoppen, Henri, Adellijke gebruiken in de fusie Herent, Heembode, 1997 – 1, pag. 13 – 22.

Vannoppen, Henri, Het Erfgoedweekend rond het thema reizen met toepassingen op de fusie Herent, Heembode, 2002 – 4, pag. 19 – 21.

Archieven

N., Heembode – Index van de reeds verschenen jaargangen, 1985 – 1996, Heembode, 1996 – 3 – 4, pag. 53 – 56.

N. , Heembode – Index van de reeds verschenen jaargangen 1985 – 1998, Heembode, 1999 – 1, pag. 25 – 28. Deze index is alfabetisch per auteur gerangschikt, met per auteur de gepubliceerde bijdragen.

N. , Heembode – Index van de reeds verschenen jaargangen 1985 - 2000, Heembode, 2000 3 – 4 , pag. 28 – 32. Deze index is alfabetisch per auteur gerangschikt, met per auteur de gepubliceerde bijdragen.

31 december 2023


5

N., Ter inzage geven van onze gekopieerde parochieregisters, Heembode, 2002 – 4, pag. 21 – 22.

Winnelinckx, Walter, Intinera Nova : digitalisering en ontsluiting van de Leuvense schepenbank, Heembode, 2018 – 2, pag. 12 – 13. *

Bedrijven

Beullens, Lieve, Bijdrage tot de geschiedenis van de Persil- later Henkelfabriek in Herent, Heembode, 2003 – 1 – 2, pag. 2 – 50. *

Beullens, Lieve, Symbolen van de nieuwe wereld – van radio Veltem tot Waterleau, Heembode, 2005 – 2/3, pag. 39 – 44. *

Familie Pues, Pues BVBA, Heembode 2018 – 3, pag. 10 – 15.

Hamels, Jozef, Brouwerij De Kamme, Heembode, 2012 – 1, pag. 17 – 18. Deze brouwerij bevond zich in de Potestraat te Delle. *

Mertens, Andrι, Herentse Heemdagen 2016 – Clock-O-Matic, Heembode, 2017 – 4, pag. 20 – 23. Mertens, Andrι, Herentse Heemdagen 2016 – Waterleau, Heembode, 2018 – 2, pag. 14 – 17.

Mertens, Andrι, Van Persil tot Henkelsite, Heembode, 2020 – 4, pag. 2 – 7. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Middendorp, Ronny, bewerking Peeters, Hilde, Anthuriumkwekerij Veltem–Beisem, Heembode, 2021 – 4, pag. 3 – 7. *

N., De technische inrichting van den zender te Veltem, Heembode, 1998 – 1, pag. 18 – 21. Fotokopie uit een tijdschrift.

N., Uit het straatbeeld verdwenen – Bakkerij Maes “Bij Maeske” 1929 – 1993, Heembode, 2019 – 4 , pag. 22 – 23. Met een krantenartikel van pastoor L. Verdoodt, 1993.

Peeters, Hilde, Botanica, een familiebedrijf te Veltem – Beisem, Heembode, 2018 – 4, pag. 20 – 23. *

Rochette, Fernand, Het fabriekje van Beisem : gesloopt en vergeten, Heembode, 2010 – 2, pag. 9 – 23. *

Rochette, Fernand, De serres van Beisem, Heembode, 2017 – 4, pag. 2 – 16. *

Rochette, Fernand, De zagerij van Veltem : een terugblik, Heembode, 2018 – 3, pag. 19 – 24. *

Ruebens, Paul, Henkel, een winstgevend bedrijf in de jaren ’80 sluit uiteindelijk zijn productieafdeling in Herent en wordt – na verkoop – “Park 51”, een woon- en KMO-zone, Heembode, 2012 – 3, pag. 16 – 20. Deze bijdrage is vooral gebaseerd op krantenknipsels.

Van den Berg, Kris, Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint-Jozefbrouwerij te Herent (deel 1), Heembode, 2015 – 1, pag. 2 – 13. Dit artikel is een bewerking van een artikel uit het tijdschrift Midden-Brabant van de Gidsenbond Dijleland, 2014, nummer 3.

Van den Berg, Kris, Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint–Jozefbrouwerij te Herent (deel 2), Heembode, 2015 – 3, pag. 2 – 13.

31 december 2023


6

Van den Berg, Kris, Bijdrage tot de geschiedenis van de Sint–Jozefbrouwerij te Herent (deel 3), Heembode, 2016 – 1, pag. 2 – 15.

Vandenhaute, Patrick, Het Tuincentrum “Edelweiss”. Bewerkte memoires van zaakvoerder Louis Vanderborght, Heembode, 2016 – 2, pag. 10.

Vandenhaute, Patrick, Een inventaris van de laatste handgeschilderde muurreclames in Herent, Heembode, 2019 – 3, pag. 2 – 11.

Vanhove, Herman, Uit het straatbeeld verdwenen: Cafι – Danszaal “De Floreal”, Heembode 2015 – 2, pag. 22 – 24.

Vanhove, Herman, Uit het straatbeeld verdwenen: Herentse speelgoedwinkel “Huis Michiels”, Heembode, 2016 – 2, pag. 15 – 17.

Vanhove, Herman, Herentse Heemdagen 2016 – Drukkerij Lamine – een eeuw drukkunst, Heembode, 2016 – 4, pag. 13 – 18.

Vanhove, Herman, Herentse Heemdagen 2016 – Transportbedrijf Vandenbroeck BVBA, Heembode, 2017 – 2, pag. 21 – 23.

Vanhove, Herman, Herentse Heemdagen 2017 – Legerstock Leyssens & Co, Heembode, 2019 – 4, pag. 9 – 14.

Vanhove, Herman, Serre Verhulst – Bruyninckx Kleine Spekstraat Winksele, Heembode, 2020 – 3, pag. 22 – 24. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50 – jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Van Impe, Marc, De Kat van Herent zal ‘niet nog eens schieten’, artikel uit De Vlaamse Elsevier, 26 maart 1973, Heembode, 1999 – 3, pag.20 – 21. Problematiek Coral – Metal.

Vannoppen, Henri, De melkerijen in Veltem-Beisem en Winksele met speciale aandacht voor Vitalac, de laatste melkerij van Midden-Brabant, Heembode, 1997 – 1, pag. 9 – 22.

Vannoppen, Henri, Bieren, brouwerijen, jeneverstokerijen en limonades in de fusie Herent, Heembode, 2011 – 1, pag. 2-19. De bijdrage is een uitgewerkte tekst van de lezing gehouden op 5 juni 2010 voor het 25-jarig bestaan van “De Lipsevallei – Herentse ambachtelijke wijnmakers en bierbrouwers”.

Brandbestrijding

De Coninck, Paulette, Vuur... onze beste vriend, maar ook onze ergste vijand, Herent (deel 1), Heembode, 2007 – 3, pag. 2 – 13.

De Coninck, Paulette, Vuur... onze beste vriend, maar ook onze ergste vijand, Herent (deel 2), Heembode, 2007 – 4, pag. 2 - 15.

De Coninck, Paulette, Brand en de gemeente Veltem, Heembode, 2008 – 1, pag. 5 – 18.

De Coninck, Paulette, Ook de gemeente Winksele geconfronteerd met de brandproblematiek, Heembode, 2008 – 2, pag. 7 – 21.

31 december 2023


7

Buken

Smets, Hilde, Het leven in Buken tussen de twee wereldoorlogen, Heembode, 1986 – 1, pag. 3 – 13.

Smets, Hilde, Het leven in Buken tussen de twee wereldoorlogen (vervolg), Heembode, 1986 – 2, pag. 26 – 37.

Smets, Hilde, Het leven in Buken tussen de twee wereldoorlogen (vervolg), Heembode, 1987 – 1, pag. 2 – 8.

Cultuurbode

N., Feodaliteit en heerlijkheid in het middeleeuwse hertogdom Brabant, n.a.v. de promotie van Eduard Van Ermen tot doctor in de Letteren en de Wijsbegeerte op een proefschrift over “Feodaal – heerlijke verhoudingen en territoriale patronen in het middeleeuwse hertogdom Brabant (12de – 14de eeuw). Met bijzondere aandacht voor de regio Leuven.”

N., tentoonstellingen “Uniform. Meisjesinternaten in Vlaanderen” en “ Klokken en bellen”.

De Wildeman

N., De Wildeman – het nieuw socio-cultureel centrum van Herent, Heembode, 1995 – 1, pag. 16. Advies van het Genootschap voor Heemkunde voor de naamgeving van De Wildeman.

Diependaal

Billen, Dirk D., De vlucht uit Parijs. 150 jaar geleden landde de Franse ballon L’Egalitι in Diependaal, Heembode, 2020 – 3, pag. 14 –21. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Cauwenbergh, Luc, Een nieuwe plaats voor Onze – Lieve – vrouw van Diependaal, Heembode, 1989 – extra editie, pag. 18. *

Saelemaekers, Guy, De Diependaalhoeve, Heembode, 2004 – 4, pag. 18 – 21. *

Saelemaekers, Guy, De banden van de wijk Diependaal met de Sint-Jacobsparochie in Leuven, Heembode, 2007 – 4, pag. 22 – 23. *

Saelemaekers, Guy, Waar komen de straatnamen in de Diependaalwijk vandaan ?, Heembode, 2008 – 4, pag. 16 – 20. *

Saelemaekers, Guy, De oude kapelkerk van Diependaal, Heembode, 2010 – 2, pag. 2 – 7. * Saelemaekers, Guy, De bewoners van de Diependaalhoeve, Heembode, 2011 – 4, pag. 10 – 15. * Saelemaekers, Guy, Onze-Lieve-Vrouw van Diependaal, Heembode, 2013 – 1, pag. 2 – 5.

Vervoort, Willy, m.m.v. Beullens, Lieve, O.-L.-Vrouw van Diependaal. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Mariadevotie te Winksele, Heembode, 1989 – extra editie, pag. 6 – 17. *

Eten en drinken

Ruebens, Paul, Het dialect, de ziel van de taal, 1. Eten en drinken, Heembode, 2016 – 3, pag. 23 – 24. *

31 december 2023


8

Ruebens, Paul, Het dialect, de ziel van de taal, 1. Eten en drinken (vervolg) , Heembode, 2016 – 4, pag. 10 – 12. *

Vannoppen, Henri, De keuken in Midden-Brabant, Heembode, 1997 – 2, pag. 3 – 9.

Funerair erfgoed (begraafplaatsen ... )

Van de Poel, Frans, De grafzerken van de Herentse Onze-Lieve-Vrouwkerk, Heembode, 1997 – 3 – 4, pag. 2 – 51.

Van de Poel, Frans, De grafzerken van de Herentse Onze-Lieve-Vrouwkerk (deel 2), Heembode, 1998 – 1, pag. 2 – 17.

N., Advies over de grafmonumenten op de oude begraafplaats te Herent, Heembode, 2002 – 4, pag. 23 – 24.

Gebouwen (historische gebouwen, bijzondere gebouwen, hoven, boerderijen, herenhuizen, architectuur... )

 

Artois, Herman, De Kouter. Het Huis van de Gemeente, Heembode, 2020 – 1, pag. 5 – 12. Deze bijdrage handelt over de naamgeving van de verschillende lokalen in het nieuwe Huis van de Gemeente, ingehuldigd in 2011. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Artois, Herman, De Sint – Benedictushoeve in Herent. Van agrarisch bedrijf naar een welzijnsomgeving, Heembode 2020 – 1, pag. 17 – 23. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Beullens, Lieve, Genootschap voor Heemkunde winnaar van de Ford-prijs voor het behoud van het natuur- en cultuurpatrimonium 1990, Heembode, 1990 – 2, pag. 4 – 5. In de categorie cultuurpatrimonium met een project rond de renovatie van het Duigemhof. *

Beullens, Lieve, De Beisemse kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes gerestaureerd, Heembode, 1998 – 2, pag. 7 – 15. *

Bogaert, Paul, Toespraak bij de feestelijke inwijding van de gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent, Heembode, 2020 – 4, pag. 19 - 23. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. Zie ook Peeters, Hilde, idem, en Caes, Arlette, idem.

Buelens, Maurice, Wijk Den Elst, Heembode, 2020 – 2, pag. 18 – 22. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. Zie ook Peeters, Hilde. *

Caes, Arlette, Toespraak bij de feestelijke inwijding van de gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent, Heembode, 2020 – 4, pag. 13 – 18. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. Zie ook Peeters, Hilde, idem, en Bogaert, Paul, idem.

De Coninck, Paulette, Verdwenen uit het straatbeeld van Herent : Brouwerij Sint-Antonius, de latere Unic en kinemazaal Brouwershaven, Heembode, 2008 – 4, pag. 6 – 15. *

De Coninck, Paulette, De windmolen van Herent, Heembode, 2011 – 3, pag. 2 – 5. *

31 december 2023


9

Deneef, Simon, De Sint-Laurentiuskerk van Veltem-Beisem, Heembode, 2001 – 2, pag. 9 – 14. Historische nota van architect Simon Deneef voor het restauratiedossier van de buitenkant van deze kerk. Zie ook Open Monumentendag op 9 september 2001. *

Kenis, Wim, m.m.v. Vanhove, Herman, Boerderijbeschrijving : Oostremhof, Heembode, 2013 – 4, pag. 14 – 22.

Maebe – Mertens, L. , De glasramen der O.-L.-Vrouwkerk te Herent, Het roosvenster, Heembode, 1986 – 2, pag. 38 – 39. *

Maebe – Mertens, L. , De glasramen der O.-L.-Vrouwkerk te Herent (vervolg), Heembode, 1987 – 1, pag. 9 – 10. *

Maes, Jef en Artois, Herman, Leemafgravingen en kareelbakkers in Herent, Heembode, 2022-1, pag. 14-24. *

Mertens, Andrι en Buelens, Maurice, John Penninckx zet halve eeuw lang stempel op bouw in de regio, Heembode, 2009 – 4, pag. 19 – 20. *

N., Sacha Orbaen van de Heersemmolen te paard naar Frankrijk om witte stenen, Heembode, 1998 – 2, pag. 16 – 18. Fotokopies van 3 persartikels. *

N., Oudheidkundige vondsten op het Keulenhof, Heembode, 2001 – 3, pag. 9.

N., Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent, Heembode, 2003 – 3, pag. 8 – 9. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur , deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 125 – 128. Piot Marcel, De geschiedenis van Herent – Van prehistorie tot 21ste eeuw – ontwerptekst. *

N., Maria-Hemelvaertkerk Winksele, Heembode, 2003 – 3, pag. 10 - 11. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur , deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 438 - 439. Vannoppen, Henri, De geschiedenis van Winksele, de Weergalm van de IJzerenberg, Winksele, 1976. *

N., Sint-Laurentiuskerk Veltem - Beisem, Heembode, 2003 – 3, pag. 12 - 13. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur , deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 409. Vannoppen, Henri, De geschiedenis van Veltem-Beisem, het dorp van Lodewijk van Velthem. Beullens, Lieve, teksten geschreven voor de Open Monumentendag 1991. *

N., Duigemhof in Herent, Heembode, 2003 – 3, pag. 14 - 15. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen–Architectuur, deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 409. Vandensande, Julien, De geschiedenis van het Duigemhof en de windmolen – De familie van Herent, 1984. Piot Marcel, De geschiedenis van Herent – Van prehistorie tot 21ste eeuw – ontwerptekst. *

N., De Heersemmolen in Beisem, Heembode, 2003 – 3, pag. 16 – 17.

N., De priorij Bethleem, Heembode, 2004 – 3, pag. 5 – 8. Deze bijdrage is gebaseerd op Piot, Marcel, De geschiedenis van Herent. Van Prehistorie tot 21ste eeuw. *

N., Het Duigemhof en het Kastanjebos, Heembode, 2004 – 3, pag. 12 – 15. Deze bijdrage is gebaseerd op Vandensande, Julien, De geschiedenis van het Duigemhof en de Windmolen – De


31 december 2023


10

Familie van Herent. Piot, Marcel, De geschiedenis van Herent. Van Prehistorie tot 21ste eeuw. Gegevens van Jos Van den Eede, conservator van het Kastanjebos. *

N., De Heersemmolen en de Molenbeekvallei, Heembode, 2004 – 3, pag. 16 – 18. Deze bijdrage is gebaseerd op Vannoppen, Henri, Geschiedenis van Veltem-Beisem, het dorp van Lodewijk van Velthem. Natuurpunt Herent, brochure Natuurleerpad Molenbeekvallei.

Peeters, Hilde, Architect Paul Felix en het modernisme, Heembode ,2020 – 2, pag. 22 – 24. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Peeters, Hilde, Feestelijke inwijding van de gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent, Heembode, 2020 – 4, pag. 12. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. Zie ook Caes, Arlette en Bogaert, Paul, toespraken bij de inwijding.

Rans, Jean, O.-L.-Vrouwkerk en de pastorie te Herent, Heembode, 1992 – 1, pag. 32 – 33. *

Piot, Marcel, Een “greep” uit de inboedel van het opgeheven klooster Bethleem, Heembode, 2004 – 4, pag. 22 – 24.

Saelemaekers, Guy, De Diependaalhoeve, Heembode, 2004 – 4, pag. 18 – 21. *

Saelemaekers, Guy, De bewoners van de Diependaalhoeve, Heembode, 2011 – 4, pag. 10 – 15. *

Sijs, Guido, In Veltem staat een huis ... , Heembode, 2010 – 1, pag. 18 – 22. *

Van de Poel, Frans, Restauratie van het Duigemhof eindelijk aangevat, Heembode, 1998 – 2, pag. 2 – 6. *

Vandensande, Julien, Het Herentse molenhuis, Heembode, 2004 – 4, pag. 7 – 13. Deze bijdrage handelt over het domein Meulemans aan de Winkselsesteenweg. *

Vandensande, Julien, De Herberghe De Drije Coninghen, Heembode, 2006 – 1, pag. 14 – 22. Deze bijdrage behandelt de Driekoningenhoeve in de Schoolstraat in Herent. *

Vandensande, Julien, Pachthof – herberg Sint-Joris, Heembode, 2008 – 1, pag. 19 – 22.

Vandensande, Julien, Verdwenen uit het straatbeeld van Herent: het klooster van de Witte Zusters van Afrika in de Onze-Lieve-Vrouwstraat, toen de Statiestraat, Heembode, 2009 – 1, pag. 2 – 8. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2009 – 4, pag. 2 - 13. Deze bijdrage handelt over de pastorie en het groot huis aan de kerk. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2010 - 1 , pag. 2 – 9. Deze bijdrage handelt over: pachthof – herberg Sint-Pieter. *

Vandensande, Julien, ’t Hof Ten Eycken, Heembode, 2010 – 3, pag. 19.

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2011 – 4 , pag. 2 – 9. Deze bijdrage handelt over: 4. Ten woonhuyze en herberge van Stoffel, genaemd De Bonte Koey. *


31 december 2023


11

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2012 – 1, pag. 7 – 16. Deze bijdrage handelt over: 6. Den Hemel. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2012 – 2, pag. 2 – 12. Deze bijdrage handelt over: “Het Prinsenhof”. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2013 – 3, pag. 15 – 20. Deze bijdrage handelt over (8.) Pachthof Perdieus. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2015 – 1, pag. 15 – 18. Deze bijdrage handelt over: 9. Den Haen. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2015 – 4, pag. 15 – 23. Deze bijdrage handelt over: 1. Het huis van de familie Meulemans, 2. Van het pachthof – herberg tot het hotel Carpinus. *

Vandensande Julien, Hoven uit de 13de, 14de en 15de eeuw, Heembode, 2018 – 4, pag. 2 – 12. In deze bijdrage komen aan bod : de familie Vanlangrode en hun hof, het Hof van Belsenaeke, het Hof van Breedzijp, het Hof ter Meeren, “Die woninge gelegen te Veltheem aen den kerckhof”, “Thof de Eertbrugge”, “Thof van Winghe”, “Ter Drieschage”.

Vandensande, Julien, Het Hof ter Leeps, Heembode, 2019 – 1, pag. 4 – 7.
Vandensande, Julien, Het Meuterhof, Heembode, 2021 – 1, pag. 4 – 9. *

Vanhove, Herman, Restauratie van de Sint-Barbarakapel in Bethleem in beelden, Heembode, 2023 – 3, pag. 3 – 4. *

Vannoppen, Henri, Het Hof ten Halvestraat of het Groot Hof te Veltem, Heembode, 2000 – 2, pag. 2 – 13. *

Vannoppen, Henri, Villa Julienne in het centrum van Winksele, Heembode, 2006 – 4, pag. 17 – 24. *

Vannoppen, Henri, Het pachthof Raymaekers in Beneden-Veltem, een eigendom van de

Leuvense burgemeestersfamilie d’ Udekem, Heembode, 2009 – 1, pag. 9 – 18. Deze bijdrage bevat ook gegevens over politieke mandatarissen. *

Vannoppen, Henri, Het kasteel van Buken onder Veltem-Beisem, Heembode, 2010 – 3, pag. 2 – 18. *

Vervoort, Willy, De geschiedenis van de Bornput (Beurreput) op de Bovenberg te Veltem-Beisem 1890 – 1964 , Heembode, 1990 – extra editie, pag. 3 – 16. *

Vynckier, Geert en Lentacker, An, Sporen van de oude kerk van Beisem (Herent) langs de Nekwinkelstraat 1, Heembode, 2020 – 2, pag. 2 – 8. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.


31 december 2023


12

Genootschap voor Heemkunde

Beullens, Lieve, Twintig jaar Genootschap voor Heemkunde, Heembode, 1990 – 1, pag. 5 – 10. Beullens, Lieve, In memoriam Edward van Eycken (27.8.1922 – 9.5.1990), Heembode, 1990 – 2,

Beullens, Lieve, Genootschap voor Heemkunde winnaar van de Ford-prijs voor het behoud van het natuur- en cultuurpatrimonium 1990, Heembode, 1990 – 2, pag. 4 – 5. In de categorie cultuurpatrimonium met een project rond de renovatie van het Duigemhof. *

Beullens, Lieve, Aanwinsten van het Genootschap, Heembode, 1990 – 2, pag. 32 – 34.

Beullens, Lieve, Vijfentwintig jaar Genootschap voor Heemkunde van Herent en omliggende in krantenknipsels, Heembode, 1995 – 2, pag. 38 – 66.

De Coninck, Paulette, In Memoriam Tony D’Havι, Heembode, 2013 – 3, pag. 24.

De Coninck, Paulette, In Memoriam Andrι Beullens, ere-ondervoorzitter, Heembode, 2019 – 1, pag. 2 – 3.

Heembode – Index van de reeds verschenen jaargangen 1985 - 2000, Heembode, 2000 3 – 4 , pag. 28 – 32. Index alfabetisch per auteur gerangschikt, met per auteur de gepubliceerde bijdragen.

N., In memoriam professor Carlo Heyman, Heembode, 1995 – 1, pag. 3.

N., Samenstelling van de werkgroep van het Genootschap voor Heemkunde van Herent en omliggende in de voorbije vijfentwintig jaren, Heembode, 1995 – 2, pag. 37.

N. , In memoriam Clem Marynissen, Heembode, 1996 – 3 – 4, pag. 2
N. , In memoriam Pol Massy, Heembode, 1996
– 3 – 4, pag. 2.

Mertens, Andrι, Heemkunde viert, Heembode, 2013 – 3, pag. 13 – 14. Vic Van Eycken, Julien Vandensande, en Agnes en Andrι Beullens.

Peeters, Hilde, Dankbetuiging aan Paulette De Coninck, Heembode, 2019 – 4, pag. 2.

Peeters, Hilde, Jubileumjaar 2020. 50 jaar Genootschap voor Heemkunde van Herent, Heembode, 2020-1, pag. 1- 4. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. Zie ook Caes, Arlette en Bogaert, Paul, toespraken bij de inwijding.

Pollers, Astrid, Toespraak ter gelegenheid van de presentatie van het Jubileumboek van Heemkunde door burgemeester Astrid Pollers, Heembode, 2023 – 4, pag. 2 – 3.

Ruebens, Paul, In memoriam Frans Van de Poel, Heembode, 2005 – 1, pag. 1 - 5. Voorzitter van het Genootschap voor Heemkunde vanaf 9 januari 1992. Deze bijdrage bevat een overzicht van de algemene vergaderingen, tentoonstellingen, monumentendagen en andere activiteiten van het Genootschap voor Heemkunde sinds 9 januari 1992.

Top, Stefaan, In memoriam Alexander Neven 1906 – 1988, Heembode, 1988 – 2, pag. 31.

Vandenhaute, Patrick, Laudatio vrijwilligers Cultuurraad – drie witte raven van Heemkunde Herent, Heembode, 2016 – 4, pag. 19 – 21. Deze bijdrage bevat een hulde d.d. 23 november 2016 aan Andrι Beullens, Vic Van Eycken en Julien Vandensande.

31 december 2023


13

Van de Poel, Frans, Editoriaal, Heembode, 1995 – 2, pag. 27 – 28. Heembode, 1995 – 2 is het jubileumnummer voor het 25-jarige bestaan.

Van de Poel, Frans, Vijfentwintig jaar Genootschap voor Heemkunde van Herent en omliggende, Heembode, 1995 – 2, pag. 29 – 36.

Herent

Beullens, Lieve, Genootschap voor Heemkunde winnaar van de Ford-prijs voor het behoud van het natuur- en cultuurpatrimonium 1990, Heembode, 1990 – 2, pag. 4 – 5. In de categorie cultuurpatrimonium met een project rond de renovatie van het Duigemhof. *

Beullens, Lieve, Bijdrage tot de geschiedenis van de Persil- later Henkelfabriek in Herent, Heembode, 2003 – 1 – 2, pag. 2 – 50. *

Bogaert, Paul, Toespraak bij de feestelijke inwijding van de gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent, Heembode, 2020 – 4, pag. 19 - 23. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. Zie ook Peeters, Hilde, idem, en Caes, Arlette, idem.

Buelens, Maurice, Wijk Den Elst, Heembode, 2020 – 2, pag. 18 – 22. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. * Zie ook Peeters, Hilde.

Caes, Arlette, Toespraak bij de feestelijke inwijding van de gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent, Heembode, 2020 – 4, pag. 13 – 18. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50–jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. Zie ook Peeters, Hilde, en Bogaert, Paul, id.

De Coninck, Paulette, Verdwenen uit het straatbeeld van Herent : Brouwerij Sint-Antonius, de latere Unic en kinemazaal Brouwershaven, Heembode, 2008 – 4, pag. 6 – 15. *

De Coninck, Paulette, Herent, Winksele en Veltem in de woelige 16de eeuw, dupe van de strijd tussen de grootmachten, Heembode, 2011 – 2, pag. 2 – 11. *

De Coninck, Paulette, De windmolen van Herent, Heembode, 2011 – 3, pag. 2 – 5. *

D’Havι, Tony, Weetjes over onze gemeente, Heembode, 2007 – 1, pag. 14 – 20. Deze bijdrage handelt over de verdwenen voetweg over de Roeselberg.

D’Havι, Tony †, De omgeving van de Roeselberg, Heembode, 2019 – 4, pag. 15 – 21.

Kenis, Wim, Vanhove, Herman, Boerderijbeschrijving: Oostremhof, Heembode, 2013–4, p. 14– 22. *

Maebe – Mertens, L. , De glasramen der O.-L.-Vrouwkerk te Herent, Het roosvenster, Heembode, 1986 – 2, pag. 38 – 39. *

Maebe – Mertens, L. , De glasramen der O.-L.-Vrouwkerk te Herent (vervolg), Heembode, 1987 – 1, pag. 9 – 10. *

Mertens, Andrι, Van Persil tot Henkelsite, Heembode, 2020 – 4, pag. 2 – 7. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Mertens, Andrι, Noodlanding in het Molenveld te Herent, Heembode, 2021 – 3, pag. 2 – 4.

31 december 2023


14

N., Het moderniserende Herent, Heembode, 2000 – 3 – 4, pag. 19 – 25. Uit het archief van Renaat Van Butsele, alias Severius, o.a. over enkele infrastructuurwerken na WO II.

N., De priorij Bethleem, Heembode, 2004 – 3, pag. 5 – 8. Deze bijdrage is gebaseerd op Piot, Marcel, De geschiedenis van Herent. Van Prehistorie tot 21ste eeuw. *

N., Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent, Heembode, 2003 – 3, pag. 8 – 9. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur , deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 125 – 128. Piot Marcel, De geschiedenis van Herent – Van prehistorie tot 21ste eeuw – ontwerptekst. *

N., Het Duigemhof en het Kastanjebos, Heembode, 2004 – 3, pag. 12 – 15. Deze bijdrage is gebaseerd op Vandensande, Julien, De geschiedenis van het Duigemhof en de Windmolen – De Familie van Herent. Piot, Marcel, De geschiedenis van Herent. Van Prehistorie tot 21ste eeuw. Gegevens van Jos Van den Eede, conservator van het Kastanjebos. *

Peeters, Hilde, Feestelijke inwijding van de gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent, Heembode, 2020 – 4, pag. 12. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. Zie ook Caes, Arlette en Bogaert, Paul, toespraken bij de inwijding.

Piot, Marcel, Kuierend door de geschiedenis van Herent, Heembode, 1999 – 3, pag. 2 – 18. Samenvatting van een voordracht op woensdag 12 mei 1999 in het raam van een door het Genootschap voor Heemkunde georganiseerd drieluik “Ken uw dorp”. Zie ook de bijdragen van Henri Vannoppen over Veltem- Beisem en Winksele.

Rans, Jean, O.-L.-Vrouwkerk en de pastorie te Herent, Heembode, 1992 – 1, pag. 32 – 33. *

Rans, Jean en Smekens, Vincent, Herent vroeger 1900 tot ca. 1970, Heembode, 1994 – 1, pag. 5 – 28. Deze bijdrage bevat de getuigenis van Marie-Josι Vandentempel, moeder van Jean Rans en dr. Vincent Smekens, huisarts van Jean Rans. *

Rans, Jean en Smekens, Vincent, Herent vroeger: 1900 tot 1970 – deel 2, Heembode, 1994 – 2, pag. 30 – 54. Zie vorige bijdrage. J. Dragonneau en V. Van Eycken brachten aanvullingen en correcties aan. Deze bijdrage bevat een overzicht van de boerderijen, winkels, zelfstandigen, ... *

Saelemaekers, Guy, Tram 5 Leuven – Herent, Heembode, 2006 – 1, pag. 23 – 24. *

Severius, Belevenissen van een 83-jarige vrouw uit Herent, Heembode, 2023 – 3, pag. 22 – 24.

Stevens, Greet, Op en om de Bovensteenweg, oorlogsherinneringen van Simonne Wouters, Heembode, 2023 – 2, pag. 16 – 23. *

Van de Poel, Frans, Restauratie van het Duigemhof eindelijk aangevat, Heembode, 1998 – 2, pag. 2 – 6. *

Vandensande, Julien, Een keuze uit de schepengriffies van Herent, Heembode, 2003–4, pag.13–23

Vandensande, Julien, Het Herentse molenhuis, Heembode, 2004 – 4, pag. 7 – 13. Deze bijdrage handelt over het domein Meulemans aan de Winkselsesteenweg. *

Vandensande, Julien, Uithangborden en huisnamen, Heembode, 2006 – 1, pag. 11 – 13. Deze bijdrage behandelt Herent voor 1900.

Vandensande, Julien, De Herberghe De Drije Coninghen, Heembode, 2006 – 1, pag. 14 – 22. Deze bijdrage behandelt de Driekoningenhoeve in de Schoolstraat te Herent. *


31 december 2023


15

Vandensande, Julien, De bewoning op de Roeselberg te Herent tijdens de 17de en 18de eeuw, Heembode, 2007 –1, pag. 2– 15. Over het Windgat, de Oude Wildeman, het Pannenhuis, het Bareelhuis, Den Ossenkop, ...

Vandensande, Julien, Het Meuterhof, Heembode, 2021 – 1, pag. 4 – 9. *

Vandensande, Julien, Voetpad aan de linkerkant van de O.-L.-Vrouwkerk ingevallen, Heembode, 2023 – 1, pag. 20 – 23.

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Doren en Langeveld, Heembode, 2020 – 2, pag. 12 – 17. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent, Heembode, 2020 – 4, pag. 8 – 11. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Doren en Langeveld, Heembode, 2021 – 1, pag. 10 – 14. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent, Heembode, 2021 – 3, pag. 5 – 11. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent, Heembode, 2022-1, pag. 10-13. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent, Heembode, 2022-4, pag. 10-14. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent, Heembode, 2023 – 2, pag. 13 – 15. *

Vanhove, Herman, Restauratie van de Sint-Barbarakapel in Bethleem in beelden, Heembode, 2023 – 3, pag. 3 – 4. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent Dorp, Heembode, 2023 – 4, pag. 17 – 20. *

Van Eycken, Vic, Het cataclysme van 14 mei 1906, Heembode, 2006 – 2, pag. 2 – 4. De bijdrage geeft een beschrijving van de natuurramp met foto’s en met verwijzing naar een aantal publicaties.

Kalender (seizoenen, weerspreuken ...)

Ruebens, Paul, De kalender – over heiligen, verhalen en legenden, Heembode, 2018–3, pag. 16-18.

Ruebens, Paul, De kalender – over heiligen, verhalen en legenden, januari – februari – maart), Heembode, 2018 – 4, pag. 13 – 19.

Ruebens, Paul, De kalender – over heiligen, verhalen en legenden, (april – mei – juni), Heembode, 2019 – 1, pag. 10 – 23.

Ruebens, Paul, De kalender – over heiligen, verhalen en legenden, (juli – augustus - september), Heembode, 2019 – 2, pag. 15 – 22.

Ruebens, Paul, De kalender – over heiligen, verhalen en legenden, (oktober – november), Heembode, 2019 – 3, pag. 19 – 23.

Ruebens, Paul, De kalender – over heiligen, verhalen en legenden, (december), Heembode, 2019 – 4, pag. 3 – 8.

Trio, Patrick, Over jaarstijlen en historische kalenders, Heembode, 2008 – 4, pag. 21 – 23.

Van Butsele, Renaat, De lente komt ! Heembode, 2012 – 1, pag. 19 – 22. Verwijzingen naar Severius 1928.

31 december 2023


16

Van Eycken, Vic, Weerspreuken, Heembode, 2010 – 1, pag. 10. (April – mei – juni)

Vanhove, Herman, Weerspreuken en volksgeloof, verzameling Paul Massy, Heembode, 2010 – 4, pag. 21 – 23. (Juli – augustus – september)

Vanhove, Herman, Nieuwjaarsbrief en zijn geschiedenis, Heembode, 2010 – 4, pag. 19 – 23.

Vanhove, Herman, Weerspreuken rond Pasen, Heembode, 2013 – 1, pag. 13.

Vanhove, Herman, Weerspreuken, Heembode, 2013 – 2, pag. 24.

Vanhove, Herman, Weerspreuken (mei – juni – juli – augustus), Heembode, 2018–2, pag. 23–24.

Klederdracht

Beullens, Andrι, Lied van het verstellen van kleeren, Heembode, 2010 – 1, pag. 23. *

Ruebens, Paul, Het dialect, de ziel van de taal, 4. Ziekte, 5. Het lichaam, Heembode, 2017 – 3, pag. 17 – 19. *

Vannoppen, Henri, Encyclopedie van mode en streekdrachten in Herent, Wijgmaal, Winksele, Delle, Veltem en Beisem, Heembode, 2012 – 4, pag. 13 – 20.

Vannoppen, Henri, Encyclopedie van mode en streekdrachten in Herent, Wijgmaal, Winksele, Delle, Veltem en Beisem, Heembode, 2013 – 1, pag. 20 – 24.

Vannoppen, Henri, Encyclopedie van mode en streekdrachten in Herent, Wijgmaal, Winksele, Delle, Veltem en Beisem, Heembode, 2013 – 2, pag. 13 – 23.

Klokken

Saelemaekers, Guy, De klokken van Herent I, Heembode, 2016 – 2, pag. 18 – 24. Saelemaekers, Guy, De klokken van Herent II, Heembode, 2016 – 3, pag. 17 – 22. Saelemaekers, Guy, De klokken van Herent II, Heembode, 2016 – 4, pag. 2 – 9. Saelemaekers, Guy, De klokken van Herent IV, Heembode, 2017 – 3, pag. 8 – 16.

Trio, Patrick, Beeldhouwer, schilder, klokkengieter Fιlix Van Espen, Heembode, 2016 – 2, pag. 11 – 14. *

Kunst

Sijs, Guido, Maurits Verbist 1913 – 1984, Heembode, 2010 – 1, pag. 11 – 17. Sijs, Guido, In Veltem staat een huis ... , Heembode, 2010 – 1, pag. 18 – 22. *

Sven, Erik, Schilderen op gevoel. Eric Cuypers, kunstschilder – striptekenaar, Heembode, 2021 – 4, pag. 8 – 11. *

Trio, Patrick, Beeldhouwer, schilder, klokkengieter Fιlix Van Espen, Heembode, 2016 – 2, pag. 11 – 14. *

Landbouw

Hamels, Jozef, Het witte goud, Heembode, 2011 – 3, pag. 18 – 22. Een bijdrage over de witloofteelt. 31 december 2023


17

Kenis, Wim, Vanhove, Herman, Boerderijbeschrijving: Oostremhof, Heembode, 2013–4, p.14– 22. *

Mertens, Andrι, Het witte goud, Heembode, 2020 – 2, pag. 2 – 11. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Stevens, Greet, Bijzondere glasteelt in Veltem na 1945, Heembode, 2019 – 2, pag. 2 – 6. * Vanden Eynde, Dirk, De aardbeienkoningen van Herent (deel 1), Heembode, 2022-2, pag. 2-17. Vanden Eynde, Dirk, De aardbeienkoningen van Herent (deel 2), Heembode, 2022-3, pag. 2-11.

Leuven

D’Havι, Tony, De grenzen van Herent met Winksele en Leuven, de steengroeven in de

Roeselberg, de vroegere kapel en de aanleg van de Mechelsesteenweg, Heembode, 2019 – 4, pag. 15 – 21. *

Saelemaekers, Guy, De banden van de wijk Diependaal met de Sint-Jacobsparochie in Leuven, Heembode, 2007 – 4, pag. 22 – 23. *

Saelemaekers, Guy, De grenzen van Herent met Leuven, Heembode, 2009 – 4, pag. 14 – 18. *

Winnelinckx, Walter, Intinera Nova : digitalisering en ontsluiting van de Leuvense schepenbank, Heembode, 2018 – 2, pag. 12 – 13. *

Militaire geschiedenis ( andere dan de twee Wereldoorlogen )

de Lelys, E., De lotelingen van de klas 1807 uit de gemeente Herent, Heembode, 1987 – 2, pag. 37 – 43. Overname uit De Vlaamse Stam 23, 1987. *

Van de Poel, Frans, De slag tussen de Roeselberg en de IJzerenberg in 1831, Heembode, 1996 – 2, pag. 17 – 25. *

Molens

De Coninck, Paulette, De windmolen van Herent, Heembode, 2011 – 3, pag. 2 – 5. *

Vandensande, Julien, Het Herentse molenhuis, Heembode, 2004 – 4, pag. 7 – 13. Deze bijdrage handelt over het domein Meulemans aan de Winkselsesteenweg. *

Vannoppen, Henri, Het probleem van de twee windmolens van Veltem is opgelost, Heembode, 2002 – 1, pag. 4 – 15. *

Mondelinge overleveringen

Beullens, Andrι, interview, De 18-daagse veldtocht (mei 1940) van Eduard Verdeyen, Heembode, 1986 – 2, pag. 40 – 50. *

Beullens, Andrι, Interview met Eduard Beullens over wat hij zich herinnert van de oorlog van 14 – 18, of hoe de gewone mensen de eerste wereldoorlog ervaren hebben, Heembode, 1997 – 2, pag. 15 – 21. *

N., Een vervolg op ... Herent vroeger 1900 tot 1970, Heembode, 1996 – 3 – 4, pag. 45 – 47.

31 december 2023


18

Rans, Jean, interview, De oorlog 1940 – 1945 in Herent. De vlucht naar Frankrijk van Jan Joris en Rozalie Rans, Heembode, 1989 – 1, pag. 11 - 15. *

Rans, Jean, interview, De oorlog 1940 – 1945 in Herent. De vlucht naar Frankrijk van Jan Joris en Rozalie Rans, Heembode, 1989 – 2, pag.36 – 42. *

Rans, Jean, interview, De oorlog 1940 – 1945 in Herent. De vlucht naar Frankrijk van Jan Joris en Rozalie Rans, Heembode, 1990 – 1, pag. 25 – 30. *

Rans, Jean, Interview Louis Verdeyen, Heembode, 1991 – 1, pag. 5 – 12. *

Rans, Jean, In memorie aan Frans Piot, interview, Heembode, 1991 – 2, pag. 9 – 24. *

Rans, Jean en Smekens, Vincent, Herent vroeger 1900 tot ca. 1970, Heembode, 1994 – 1, pag. 5 –

28. Deze bijdrage bevat de getuigenis van Marie-Josι Vandentempel, moeder van Jean Rans en

dr. Vincent Smekens, huisarts van Jean Rans. *

Rans, Jean en Smekens, Vincent, Herent vroeger : 1900 tot 1970 – deel 2, Heembode, 1994 – 2, pag. 30 – 54. Zie de vorige bijdrage. Jef Dragonneau en Vic Van Eycken brachten aanvullingen en correcties aan deze bijdrage aan. Deze bijdrage bevat een overzicht van de boerderijen, winkels, zelfstandigen ... in Herent. *

Vandensande, Julien, interview, Belevenissen van de slag aan den IJzer verteld door Andreas Artoos, oud-strijder 1914 – 1918, Heembode, 2002 – 2, pag. 13 – 20. *

Vannoppen, Henri, interview, De getuigenis van een weggevoerde uit Herent die onderdook in Kwerps, Theo Van Aerschot, Heembode, 2002 – 4 pag.10 – 18. *

Vervoort, Willy, De geschiedenis van de Bornput (Beurreput) op de Bovenberg te Veltem-Beisem 1890 – 1964 , Heembode, 1990 – extra editie, pag. 3 – 16. *

Monument en natuur

Van Lommen, Jacques, voorzitter van de Cultuurraad, Monument en natuur ... Heemkunde is cultuur, Heembode, 2004 – 3, pag. 1. Deze Heembode is integraal gewijd aan de Open Monumentendag van 12 september 2004, in het thema “Van nature een monument”. De volgende zes bijdragen verschenen in deze Heembode.

N., Van nature ... een monument, Heembode, 2004 – 3, pag. 2 – 4. *

N., De priorij Bethleem, Heembode, 2004 – 3, pag. 5 – 8. Deze bijdrage is gebaseerd op Piot, Marcel, De geschiedenis van Herent. Van Prehistorie tot 21ste eeuw. *

Decoster, Joris, De tuin van het Klooster van Betlehem, Heembode, 2004 – 3, pag. 9 – 11. *

N., Het Duigemhof en het Kastanjebos, Heembode, 2004 – 3, pag. 12 – 15. Deze bijdrage is gebaseerd op Vandensande, Julien, De geschiedenis van het Duigemhof en de Windmolen – De Familie van Herent. Piot, Marcel, De geschiedenis van Herent. Van Prehistorie tot 21ste eeuw, gegevens van Jos Van den Eede, conservator van het Kastanjebos. *

N., De Heersemmolen en de Molenbeekvallei, Heembode, 2004 – 3, pag. 16 – 18. Deze bijdrage is gebaseerd op Vannoppen, Henri, Geschiedenis van Veltem-Beisem, het dorp van Lodewijk van Velthem ; Natuurpunt Herent, brochure Natuurleerpad Molenbeekvallei. *

31 december 2023


19

N., Herentse verenigingen stellen zich voor, Heembode, 2004 – 3, pag. 19 – 20. Een aantal Herentse verenigingen werkten mee aan de Open Monumentendag van 12 september 2004, in het thema “Van nature een monument”.

Monumenten – grondstoffen

Bogaert, Paul, Toespraak bij de feestelijke inwijding van de gerestaureerde Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent, Heembode, 2020 – 4, pag. 19 - 23. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. Zie ook Peeters, Hilde, idem, en Caes, Arlette, idem. *

Maes, Jef en Artois, Herman, Leemafgravingen en kareelbakkers in Herent, Heembode, 2022-1, pag. 14-24. *

Van Lommen, Jacques, voorzitter van de Cultuurraad, Genieten van monumenten, Heembode, 2003 – 3, pag. 2. Deze Heembode is integraal gewijd aan de Open Monumentendag van 14 september 2003, in het thema “Grondstof, stof tot nadenken”. De volgende acht bijdragen verschenen in deze Heembode.

N., De onderste steen boven, Heembode, 2003 – 3, pag. 3 – 4.

N., Het gebruik van kalkzandsteen en ijzerzandsteen in de gotische architectuur, Heembode, 2003 – 3, pag. 5 – 7. Deze bijdrage is gebaseerd op de voordracht van Dr. Frans Doperι tijdens het 13de colloquium “De Brabantse Stad” – Gotiek in Brabant op 18 – 19 oktober 2002 te Leuven en op de uitgave van OMD Vlaanderen “Grondstof, stof tot nadenken – Stee” – 2003, pag. 43 – 44.

N., Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent, Heembode, 2003 – 3, pag. 8 – 9. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur, deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 125 – 128. Piot Marcel, De geschiedenis van Herent – Van prehistorie tot 21ste eeuw – ontwerptekst. *

N., Maria-Hemelvaertkerk Winksele, Heembode, 2003 – 3, pag. 10 - 11. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur , deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 438 - 439. Vannoppen, Henri, De geschiedenis van Winksele, de Weergalm van de IJzerenberg, Winksele, 1976. *

N., Sint-Laurentiuskerk Veltem-Beisem, Heembode, 2003 – 3, pag. 12 - 13. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur , deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 409. Vannoppen, Henri, De geschiedenis van Veltem-Beisem, het dorp van Lodewijk van Velthem. Beullens, Lieve, teksten geschreven voor de Open Monumentendag 1991. *

N., Duigemhof in Herent, Heembode, 2003 – 3, pag. 14 - 15. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur , deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 409. Vandensande, Julien, De geschiedenis van het Duigemhof en de windmolen – De familie van Herent, 1984. Piot Marcel, De geschiedenis van Herent – Van prehistorie tot 21ste eeuw – ontwerptekst. *

N., De Heersemmolen in Beisem, Heembode, 2003 – 3, pag. 16 – 17.

31 december 2023


20

N., Herentse verenigingen stellen zich voor, Heembode, 2003– 3, pag. 18 – 20. Een aantal Herentse verenigingen werkten mee aan de Open Monumentendag van 14 september 2003, met als thema “Grondstof, stof tot nadenken”.

Namen

Bovens, Hubert en De Coninck, Paulette, Over familienamen en speciaal over de familienaam “Herent” en “Vanherent”, Heembode, 2011 – 3, pag. 12 – 17.

Marynissen, Clem, Over enkele familienamen in Herent, Heembode, 1985 – 1, pag. 3 – 7. Deze bijdrage handelt vnl. over Kuijpers en consorten.

Marynissen, Clem, Over enkele familienamen in Herent (vervolg), Heembode, 1985 – 2, pag. 23 – 25. Deze bijdrage behandelt Buelens en Beullens, Goedseels en Goeseels, Caluwaerts, Pardon.

Marynissen, Clem, Over enkele familienamen in Herent (vervolg), Heembode, 1986 – 1, pag. 18 – 22. Deze bijdrage behandelt Saelens, Dacosse, D’Havι, Swaelen, Maebe, Piot, Perdieus, Artois, Schuermans en andere namen op -man, Meulemans en consorten.

Marynissen, Clem, Familienamen in verband met het bierbrouwen, Heembode, 1986 – 2, pag. 51 – 52.

Marynissen, Clem, Iets over “kristelijke” namen als Maes, Michiels, Moons, enz., Heembode, 1987 – 1, pag. 19 – 23. Ook o.a. over Jespers, Magdalijns, Magits, Morren, Torrekens, Peeters. Marynissen, Clem, Iets over namen op -aerts : Aerts, Alaerts, Goyvaerts, Mommaerts, Nauwelaerts ... en nog vele andere, Heembode, 1987 – 2, pag. 46 – 50. Ook nog Bronckaerts, Bruffaerts, Slabbaert, Snauwaert, Pieckaerts, ... .

Marynissen, Clem, De Smet, Smets, Smits en familie, Heembode, 1988 – 1, pag. 26 – 27. Marynissen, Clem, Jan Janssens en familie, Heembode, 1988 – 2, pag. 32 – 34.

Marynissen, Clem, Over “Germaanse” namen als Haubrechts, Hendrix, Roelandts, enz. , Heembode, 1989 – 1, pag. 3 – 7.

Marynissen, Clem, Namen beginnend met Van, Van den, van der, ver, enz. , Heembode, 1989 – 2, pag. 47 – 51.

Marynissen, Clem, Namen beginnend met Van, Van den, Van der, Ver, enz. , Heembode, 1990 – 1, pag. 34 – 37.

Marynissen, Clem, Over “dubbelnamen” als Aertgeerts, Jansegers, Coppieters, e.d., Heembode, 1990 – 2, pag. 27 – 29.

N., Nog Herentse bijnamen, Heembode, 2001 – 4, pag. 21 – 23.

Goossens, Gusta, Nog bijnamen uit Winksele-Delle, Heembode, 2002 – 1, pag. 16. *

N., De familie Vander Ee, Heembode, 2003 – 4, pag. 2 – 12.

Vandensande, Julien, Het geslacht van Wincksele, Heembode, 2009 – 2, pag. 2 – 8. *

Vandensande, Julien, Het ontstaan van familienamen, Heembode, 2011 – 3, pag. 9 – 11.

Vandensande, Julien, transcriptie, Denombrement of telling van de inwoners van Herent in 1693, Heembode, 2001 – 1, pag. 10 – 18.

31 december 2023


21

Vanhorenbeek, William †, samenvatting door Ruebens, Paul en Van Eycken, Vic, De persoons­naamgeving te Herent, 1, Heembode, 2001 – 1, pag. 2 – 9. Samenvatting van de verhandeling van William Vanhorenbeek, lic. Germaanse filologie, “ De persoonsnaamgeving te Herent – Een sociolinguοstische studie”.

Vanhorenbeek, William †, samenvatting door Ruebens, Paul en Van Eycken, Vic, De persoons­naamgeving te Herent, 2, Heembode, 2001 – 2, pag. 2 – 8.

Vanhorenbeek, William †, samenvatting door Ruebens, Paul en Van Eycken, Vic, De persoons­naamgeving te Herent, 3, Heembode, 2001 – 3, pag. 2 – 8.

Natuur

De Becker – Massaer, M.J., De sierlijke koelreuteriaboom (zeepboom), Heembode, 2002 – 1, pag. 17 – 18.

De Becker – Massaer, M.J., De mammoetboom of Sequoia, Heembode, 2002 – 2, pag. 22 – 23.

De Becker – Massaer, M.J., De Hemelboom, Heembode, 2003 – 4, pag. 24.

De Becker – Massaer, M.J., De kleinbladige lindeboom, Heembode, 2004 – 2, pag. 22 – 24.

Ruebens, Paul, Hout, grondstof, stof tot nadenken, Heembode, 2005 – 4, pag. 2 – 13.

Decoster, Joris, De tuin van het Klooster van Betlehem, Heembode, 2004 – 3, pag. 9 – 11. *

De Coster, Joris, Park en Priorij Betlehem, Sint-Jozefsdreef 1, Heembode, 2005–4, pag. 14 – 15.

N., Van nature ... een monument, Heembode, 2004 – 3, pag. 2 – 4. *

N., De priorij Bethleem, Heembode, 2004 – 3, pag. 5 – 8. Deze bijdrage is gebaseerd op Piot, Marcel, De geschiedenis van Herent. Van Prehistorie tot 21ste eeuw. *

N., Het Duigemhof en het Kastanjebos, Heembode, 2004 – 3, pag. 12 – 15. Deze bijdrage is gebaseerd op Vandensande, Julien, De geschiedenis van het Duigemhof en de Windmolen – De Familie van Herent. Piot, Marcel, De geschiedenis van Herent. Van Prehistorie tot 21ste eeuw. Gegevens van Jos Van den Eede, conservator van het Kastanjebos. *

N., De Heersemmolen en de Molenbeekvallei, Heembode, 2004 – 3, pag. 16 – 18. Deze bijdrage is gebaseerd op Vannoppen, Henri, Geschiedenis van Veltem-Beisem, het dorp van Lodewijk van Velthem. Natuurpunt Herent, brochure Natuurleerpad Molenbeekvallei. *

Onderwijs

Debelva, Johan, Op school bij meester Massie in Delle, herinneringen uit de jaren ’60 (deel 1), Heembode, 2023 – 1, pag. 2 – 15. *

Debelva, Johan, Op school bij meester Massie in Delle, herinneringen uit de jaren ’60 (deel 2), Heembode, 2023 – 2, pag. 2 – 12. *

Hamels, Jozef †, De Vrije Meisjesschool van Winksele–Delle, Heembode, 2019 – 2, pag. 7 – 14. *

Personen (families, bevolking, burgerlijke stand, parochieregisters, ...)

Artois, Herman, In memoriam Walther Vanaerschot, Heembode, 2022-2, pag. 22-24.

31 december 2023


22

Haesaerts, Joske, Een honderdjarige in Herent, Heembode, 1993 – 1, pag. 6. Deze bijdrage handelt over Bertha Swiggers.

Haesaerts, Joske, Een honderdjarige in Herent, Heembode, 1994 – 1, pag. 4. Deze bijdrage handelt over Maria Vanderzeypen.

Haesaerts, Joske, Martha Lorent 100 jaar, Heembode, 2008 – 1, pag. 23 – 24.

Jespers, Mia, Begin van de Eerste Wereldoorlog, 90 jaar later ( augustus 1914 – 2004 ), Heembode, 2004 – 2, pag. 18 – 21. Deze bijdrage handelt over Jan Remy Alloing, onderwijzer in Wijgmaal. *

Juchtmans, Marc, Honderdjarige Lucienne Decremer overleden, Heembode, 2015 –1, pag. 21–24.

Maes, Evarist, Een eeuweling te Beisem, Heembode, 1999 – 2, pag. 20 – 21. Betreft een eeuweling in de 18de eeuw.

Meelberghs, Boni en Haesaerts, Joske, Honderdjarige Mathilde Wouters, Heembode, 2012 – 1, pag. 23.

N., Roza van ’t Meuterhof, uit De Haechtenaar van 29 augustus 1926, Heembode, 1997 – 3 – 4, pag. 52 – 55.

N., Tudekem en Tuydecom in de toponymie van Herent, Heembode, 2000 – 1, pag. 20 – 22. Zie ook Van Ermen, Eduard, prof. dr., De familie van Udekem uit Oost-Brabant, Heembode, 2000 – 1, pag. 2 – 19.

N., “Ghi Fransoyse sijt hier onteert”, Heembode, 2002 – 2, pag. 7 – 12. Zie ook Vannoppen, Henri, Lodewijk van Velthem en de Guldensporenslag, Heembode, 2002 – 2, 2 – 6.

N., Uit het dagboek van onderpastoor Huypens, een reis naar Duitsland – 1914, Heembode, 2002 – 3, pag. 2 – 15. Overgenomen uit Het Nieuwblad van Geel, 2002, auteur Jules Heyns. Het dagboek werd ontdekt in het Stadsarchief van Geel. *

Peeters, Hilde, Architect Paul Felix en het modernisme, Heembode ,2020 – 2, pag. 22 – 24. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. *

Peeters, Hilde, Hertogin Aleidis, bekwame politica en diepgelovige vrouw, en de slag bij de Lipse, Heembode, 2021 – 2, pag. 2 – 10.

Rans, Jean, De Leuvensche Weg en de familie Rans – Vanhamme, Heembode, 1987 – 2, pag. 36. *

Rans, Jean, Guiliemus Eugenius Rans, alias De Parisien, Heembode, 1988 – 1, pag. 13 – 17.

Rans, Jean, In memorie aan Frans Piot, interview, Heembode, 1991 – 2, pag. 9 – 24. *

Rans, Jean, Interview Louis Verdeyen, Heembode, 1991 – 1, pag. 5 – 12. *

Reinquin, Antoine-Joseph, De kostersfamilie Van Steenvoordt, Heembode, 1997 – 2, pag. 10 – 14.

Ruebens, Paul, Pelagie Pijpops 100 jaar, Heembode, 2011 – 4, pag. 16 – 18.

Ruebens, Paul, In memoriam Willy Kuijpers, Heembode, 2021 – 1, pag. 2 – 3. *

Ruebens, Paul, In memoriam Clem Ectors (12.12.1935 – 12.08.2021), Heembode, 2021 – 4, pag. 21 – 22.


31 december 2023


23

Saelemaekers, Guy, Philippe Vandermaelen, Heembode, 2007 – 2, pag. 16 – 18. Brusselse cartograaf, afstammeling van de pachters van de hoeve van Diependaal.

Saelemaekers, Guy, Willem Eben, onderwijzer in Delle, Heembode, 2011 – 3, pag. 6 – 8. * Saelemaekers, Guy, De Herentse orgelbouwer August Verhulst, Heembode, 2015 – 1, pag. 6 – 14.

Stevens, Greet, Oorlogsherinneringen van een Herentenaar uit Oostrem, Heembode, 2022-1, pag. 2-9. Betreft Saelens Guillaume (1928-2021). *

Stevens, Greet, Geboren in Heverlee, getogen in Veltem-Beisem. Oorlogsherinneringen van Jef Reinquin, Heembode, 2022-3, pag. 16-24. *

Stevens, Greet, Johannes Edmondus Laurentius Penninckx. Politiek gevangene Veltem 11.02.1920-Ellrich Buchenwald 29.11.1944, Heembode, 2022-4, pag. 2-9. *

Sven, Erik, Schilderen op gevoel. Eric Cuypers, kunstschilder – striptekenaar, Heembode, 2021 – 4, pag. 8 – 11. *

Theunis, Jef, Verboven, Arthur en Cierpial, Chris, Een eresaluut aan Henri Verboven, Heembode, 2021 – 3, pag. 12 – 24.

Trio, Patrick, Nieuws uit ons genealogisch documentatiecentrum, Heembode, 2009 –1, pag. 20– 23.

Trio, Patrick, Demogen Vlaams – Brabant, Heembode, 2011 – 2, pag. 23.

Trio, Patrick, Het derde register burgerlijke stand, Heembode, 2011 – 4, pag. 19 – 21.

Trio, Patrick, Wie was de echte Rumold Daron? Heembode, 2013 – 1, pag. 6 – 12.

Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels 1764 – 1998, Heembode, 1985 – 1, pag. 30 – 34.

Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels 1764–1789 (vervolg), Heembode, 1986–1, pag. 23–24.

Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels 1764 – 1789 (vervolg), Heembode, 1986 – 2, pag. 53– 54.

Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels 1764 – 1789 (vervolg), Heembode, 1987 – 1, pag. 24 – 25.

Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels 1764–1789 (vervolg), Heembode, 1987– 2, pag. 51 – 52.

Vandensande, Julien, Leuvense vondelingen, Heembode, 1988 – 1, pag. 18 – 25.

Vandensande, Julien, Leuvense vondelingen, Heembode, 1988 – 2, pag. 39 – 45. o.a. Daron. Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels 1764–1789 (vervolg), Heembode, 1988– 1, pag. 28–29. Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels 1764–1789 (vervolg), Heembode, 1988– 2, pag. 46–47. Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels, 1764–1798 (vervolg) , Heembode, 1989–1, pag. 23–24. Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels, 1764–1798 (vervolg) , Heembode, 1989–2, pag. 52–53. Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels, 1764–1798 (vervolg) , Heembode, 1990–2, pag. 30–31.


31 december 2023


24

Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels, 1764–1798 (vervolg) , Heembode, 1990–1, pag. 38–39.

Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels, 1764–1798 (vervolg) , Heembode, 1991–2, pag. 35 – 36.

Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels 1764–1780 (vervolg) , Heembode, 1992–2, pag. 31 – 32.

Vandensande, Julien, Artois – Arthois of Arthoys – Artoos, Heembode, 1992–1, pag. 2 – 15.

Vandensande, Julien, Artois – Arthois of Arthoys – Artoos, Heembode, 1993–1, pag. 16 – 17. Bijlage aan Heembode 1992 – 1.

Vandensande, Julien, Lijst van de doopsels 1764 -1780 (vervolg), Heembode, 1993– 1, pag. 22–23.

Van Ermen, Eduard, prof. dr., De familie van Udekem uit Oost-Brabant, Heembode, 2000 – 1, pag. 2 – 19. Zie ook N., Tudekem en Tuydecom in de toponymie van Herent, Heembode, 2000 – 1, pag. 20 – 22. *

Van Eycken, Vic, Jean Delbaere vierde 100ste verjaardag, Heembode, 2015 – 1, pag. 19 – 20.

Van Eycken – Haesaerts, Vic en Joske, interview, Dokter Vincent Smekens, huisarts in Herent van 1933 tot 1986, Heembode, 2000 – 2, pag. 14 – 18.

Van Eycken – Haesaerts, Vic en Joske, Mina-Louise-Irθne Clerckx 100 jaar, Heembode, 2004 – 1, pag. 2 – 7.

Van Eycken – Haesaerts, Vic en Joske, Honderdjarige in Herent, Germaine Vanvaerenbergh, Heembode, 2014 – 1, pag. 24.

Van Eycken – Haesaerts, Vic &Joske, Maria Vanderborght 100 jaar, Heembode, 2019–1, pag. 8-9. Vanhove, Herman, Accordeonist Lucien Verhoeven uit Herent, Heembode, 2007 – 3, pag. 14 – 24.

Vannoppen, Henri, Herinneringen bij de familie Van Bellingen te Veltem – Beisem, Heembode, 1991 – 1, pag. 25 – 28.

Vannoppen, Henri, i.s.m. Haesaerts, Joske en Van Eycken, Vic, De geschiedenis van de familie Schuer(e) mans, Heembode, 1998 – 3, pag. 2 – 28.

Vannoppen, Henri, Prinses heeft duidelijke banden met Herent, Heembode, 2001 – 4, pag. 2 – 12.

Vannoppen, Henri, Lodewijk van Velthem en de Guldensporenslag, Heembode, 2002 – 2, 2 – 6. Zie ook N., “Ghi Fransoyse sijt hier onteert”, Heembode, 2002 – 2, pag. 7 – 12.

Vannoppen, Henri, De smedenfamilie Verdeyen in Veltem-Beisem, Erps-Kwerps en Nederokkerzeel, Heembode, 2004 – 1, pag. 2 – 24. *

Vannoppen, Henri, De baronnen Snoy et d’Oppuers, de laatste heren van Winksele, Heembode, 2018 – 1, pag. 2 – 12 en 2018 – 2, pag. 2 – 11.

Vanwoensel, Wilfried, Een klompenmaker te Herent, August Vanwoensel ( Gust Blok ) ( °1880 - + 1955 ), Heembode, 2004 – 4, pag. 14 – 17.

Vervoort, Willy, Irma Vervoort eeuwelinge op zondag 13 juni 1993 te Winksele, Heembode, 1994 – 1, pag. 2 – 3.


31 december 2023


25

Politiek (burgemeesters, verkiezingen, bestuurlijke evolutie, ... )

De Coninck, Paulette, Ruebens, Paul en Van Eycken, Vic, redactie, Herentse gemeentebesturen en hun burgemeesters vanaf 1945, Heembode, 2006 – 3, pag. 2 – 8.

De Coninck, Paulette, Ruebens, Paul en Van Eycken, Vic, redactie, Het “Collectief Geheugen”, Heembode, 2006 – 3, pag. 9 – 10.

De Coninck, Paulette, Ruebens, Paul en Van Eycken, Vic, redactie, De verkiezingen van 9 oktober 1932, Heembode, 2006 – 3, pag. 11 – 24.

Mertens, Andrι, Kroniek van de eeuwwisseling 1, Heembode, 2013 – 1, pag. 14 – 19. * Mertens, Andrι, Kroniek van de eeuwwisseling 2, Heembode, 2016 – 1, pag. 16 – 24. * Mertens, Andrι, Kroniek van de eeuwwisseling 3 (slot), Heembode, 2017 – 2, pag. 2 – 16. *

Ruebens, Paul , De 20ste eeuw: nationaal en gemeentelijk bestuur, Heembode, 2006 – 2, pag. 5 – 24.

Ruebens, Paul, In memoriam Willy Kuijpers, Heembode, 2021 – 1, pag. 2 – 3. *

Saelemaekers, Guy, Oud-burgemeester van Winksele Albert Bruylants, Heembode, 2012 – 2, pag. 17 – 24. *

Vandensande, Julien, Een keuze uit de schepengriffies van Herent, Heembode, 2003 – 4, pag. 13 – 23. *

Vannoppen, Henri, De gemeenteraadsverkiezingen in de landelijke gemeente van Veltem-Beisem op het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw, Heembode, 1988 – 1, pag. 4 – 12.

Vannoppen, Henri, De politieke strijd in Herent, Winksele en VeltemBeisem tussen 1884 en 1921, Heembode, 1995 – 1, pag. 4 – 15.

Vannoppen, Henri, Het pachthof Raymaekers in Beneden-Veltem, een eigendom van de Leuvense burgemeestersfamilie d’ Udekem, Heembode, 2009 – 1, pag. 9 – 18. Deze bijdrage bevat ook gegevens over politieke mandatarissen. *

Religieus erfgoed

Cauwenbergh, Luc, Een nieuwe plaats voor Onze-Lieve-Vrouw van Diependaal, Heembode, 1989 – extra editie, pag. 18. *

De Jaegher-Van Hulle, H. Het O.-L.-Vrouwbeeldje van de Driekoningenhoeve, Heembode, 1985 – 1, pag. 14 – 18.

De Coninck, Paulette, Ruim 100 jaar zorg te Herent: de Gasthuiszusters van Leuven aan het werk in Betlehem van 1897 tot heden, Heembode, 2009 – 3, pag. 2 – 16. *

Deneef, Simon, De Sint-Laurentiuskerk van Veltem-Beisem, Heembode, 2001 – 2, pag. 9 – 14. Historische nota van architect Simon Deneef voor het restauratiedossier van de buitenkant van deze kerk. Zie ook Open Monumentendag op 9 september 2001. *

Fivez, Bart, Voetsporen van devotie, Heembode, 2011 – 1, pag. 24. Over een tijdelijke tentoonstelling over processies.

31 december 2023


26

Hamels, Jozef, De eerste pastoor in Winksele-Delle, E.H. Felix Moons, Heembode, 2012 – 3, pag. 10 – 15. *

Hamels, Jozef, Ik hou van Delle, Heembode, 2012 – 4, pag. 2 – 7. Deze bijdrage handelt over de parochie Delle ( o.a. bouw van de kerk en de pastorie ). *

Hamels, Jozef, Kapelletjes van Delle, Heembode, 2013 – 2, pag. 8 – 12. *

Hamels, Jozef, Het Heilig Hartbeeld van Delle, Heembode, 2013 – 4, pag. 11 – 13. *

Maebe – Mertens, L. , De glasramen der O.-L.-Vrouwkerk te Herent, Het roosvenster, Heembode, 1986 – 2, pag. 38 – 39. *

Maebe – Mertens, L. , De glasramen der O.-L.-Vrouwkerk te Herent (vervolg), Heembode, 1987 – 1, pag. 9 – 10. *

N., Het Heilig Hartbeeld in de Van Bladelstraat, Heembode, 1998 – 1, pag. 22 – 24.

N., Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent, Heembode, 2003 – 3, pag. 8 – 9. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur , deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 125 – 128. Piot Marcel, De geschiedenis van Herent – Van prehistorie tot 21ste eeuw – ontwerptekst. *

N., Sint-Laurentiuskerk Veltem-Beisem, Heembode, 2003 – 3, pag. 12 - 13. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur , deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 409. Vannoppen, Henri, De geschiedenis van Veltem-Beisem, het dorp van Lodewijk van Velthem. Beullens, Lieve, teksten geschreven voor de Open Monumentendag 1991. *

N., Maria-Hemelvaertkerk Winksele, Heembode, 2003 – 3, pag. 10 - 11. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur , deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 438 - 439. Vannoppen, Henri, De geschiedenis van Winksele, de Weergalm van de IJzerenberg, Winksele, 1976. *

Saelemaekers, Guy, Het Onze-Lieve-Vrouw-Kapelletje in de Dalenstraat, Heembode, 2007 – 1, pag. 21 – 24. *

Saelemaekers, Guy, De oude kapelkerk van Diependaal, Heembode, 2010 – 2, pag. 2 – 7. * Saelemaekers, Guy, Begrafenisrituelen vroeger en nu, Heembode, 2018 – 1, pag. 13 – 16.

Vandensande, Julien, Verdwenen uit het straatbeeld van Herent : het klooster van de Witte Zusters van Afrika in de Onze-Lieve-Vrouwstraat, toen de Statiestraat, Heembode, 2009 – 1, pag. 2 – 8. *

Vanhove, Herman, De grot of kluis en de Onze-Lieve-Vrouwgrot van Betlehem, Heembode, 2013 – 4, pag. 2 – 4.

Vervoort, Willy, m.m.v. Beullens, Lieve, O.-L.-Vrouw van Diependaal. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Mariadevotie te Winksele, Heembode, 1989 – extra editie, pag. 6 – 17. *

Vynckier, Geert en Lentacker, An, Sporen van de oude kerk van Beisem (Herent) langs de Nekwinkelstraat 1, Heembode, 2020 – 2, pag. 2 – 8. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.


31 december 2023


27

Roeselbergkapel

Vervoort, Willy, Bijdrage tot de geschiedenis van de Broederschap van Onze – Lieve – Vrouw te Herent, Heembode, 1996 – 2, pag. 2 – 16.

Van de Poel, Frans, De slag tussen de Roeselberg en de IJzerenberg in 1831, Heembode, 1996 – 2, pag. 17 – 25. *

N., Kadastergegevens van de Roeselbergkapel, Heembode, 1996 – 2, pag. 26.

Romeins erfgoed

D’Havι, Tony, Een Romeinse tumulus te Herent ?, Heembode, 1985 – 2, pag. 21 – 22. Zie ook

D’Havι, Tony, Bedenkingen bij enkele nieuwe straatnamen, Heembode, 1985 – 1, pag. 8 – 9. Deze bijdrage behandelt de omgeving van het Duigemhof.

Van de Poel, Frans, Romeinse heirbanen in Herent, Heembode, 1998 – 4, pag. 2 – 15.

Ruimtelijke evolutie van Herent

Beullens, Lieve, De Bovenberg door de eeuwen heen, Heembode, 2005 – 2/3, pag. 8 – 16. *

Buelens, Maurice, Wijk Den Elst, Heembode, 2020 – 2, pag. 18 – 22. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. Zie ook Peeters, Hilde. *

Feron, Georges, 1866 – 1996 – 130 jaar spoor Brussel – Leuven en meer bepaald in Herent, Veltem en Winksele, Heembode, 1997 – 1, pag. 3 – 12. *

Mertens, Andrι en Buelens, Maurice, John Penninckx zet halve eeuw lang stempel op bouw in de regio, Heembode, 2009 – 4, pag. 19 – 20. *

Ruebens, Paul, De aanleg van de TGV bracht heel wat beroering in Herent tijdens de jaren ’90 en het begin van de 21ste eeuw, Heembode, 2012 – 1, pag. 2 – 6. Deze bijdrage is vooral gebaseerd op krantenknipsels. *

Saelemaekers, Guy, Waar komen de straatnamen in de Diependaalwijk vandaan ?, Heembode, 2008 – 4, pag. 16 – 20. *

Spoorweg (trein, tram, TGV ... )

Feron, Georges, 1866 – 1996 – 130 jaar spoor Brussel – Leuven en meer bepaald in Herent, Veltem en Winksele, Heembode, 1997 – 1, pag. 3 – 12. *

Feron, Georges, De Herentse tram, Heembode, 1997 – 1, pag. 23 – 24.

Feron, Georges, Het kanonspoor van Beisem, Heembode, 2001 – 3, pag. 24 – 27.

Ruebens, Paul, De aanleg van de TGV bracht heel wat beroering in Herent tijdens de jaren ’90 en het begin van de 21ste eeuw, Heembode, 2012 – 1, pag. 2 – 6. Deze bijdrage is vooral gebaseerd op krantenknipsels. *

Saelemaekers, Guy, Tram 5 Leuven – Herent, Heembode, 2006 – 1, pag. 23 – 24. *

31 december 2023


28

Straten (wegen, buurtwegen, wijken, buurten, omgevingen ... )

Buelens, Maurice, Wijk Den Elst, Heembode, 2020 – 2, pag. 18 – 22. Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde. Zie ook Peeters, Hilde. *

D’Havι, Tony, Bedenkingen bij enkele nieuwe straatnamen, Heembode, 1985 – 1, pag. 8 – 9. Deze bijdrage behandelt de omgeving van het Duigemhof. Zie ook D’Havι, Tony, Een Romeinse tumulus te Herent ?, Heembode, 1985 – 2, pag. 21 – 22.

Draye, Anne-Mie, Juridische omzwervingen langs Herentse wegen, Heembode, 1996 – 3 – 4 , pag. 29 – 44.

Peeters, Hilde en Vanhove, Herman, Onbaatzuchtige bereidwilligheid op Den Doren, Heembode, 2022-4, pag. 15-22.

Rans, Jean, De Leuvensche Weg en de familie Rans – Vanhamme, Heembode, 1987 – 2, pag. 36. * Rans, Jean, Geschiedenis van de Leuvenseweg, Heembode, 1995 – 1, pag. 18 – 26.

Vanhove, Herman, Het verdwenen “Willemshof” in het gehucht Oostrem, Heembode, 2013 – 2, pag. 2 – 7.

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2009 – 4, pag. 2 - 13. Deze bijdrage handelt over de pastorie en het groot huis aan de kerk. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2010 - 1 , pag. 2 – 9. Deze bijdrage handelt over: pachthof – herberg Sint-Pieter. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2011 – 4 , pag. 2 – 9. Deze bijdrage handelt over: 4. Ten woonhuyze en herberge van Stoffel, genaemd De Bonte Koey. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2012 – 1, pag. 7 – 16. Deze bijdrage handelt over: 6. Den Hemel. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2012 – 2, pag. 2 – 12. Deze bijdrage handelt over: “Het Prinsenhof”. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2013 – 3, pag. 15 – 20. Deze bijdrage handelt over (8.) Pachthof Perdieus. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2015 – 1, pag. 15 – 18. Deze bijdrage handelt over: 9. Den Haen. *

Vandensande, Julien, De huizen en hun bewoners rond de kerk en het kerkhof vroeger en het huidige O.-L.-Vrouwplein te Herent, Heembode, 2015 – 4, pag. 15 – 23. Deze bijdrage handelt over: 1. Het huis van de familie Meulemans, 2. Van het pachthof – herberg tot het hotel Carpinus. *

31 december 2023


29

Vandensande, Julien, De Keiberg voor 1950, Heembode, 2016 – 3, pag. 2 – 16. Families Vandensande, Amer, Empereur, Perdieus, Meulemans... en de naam Keiberg.

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Delle, Heembode 2020 – 1, pag. 13 – 16. In het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde verscheen deze bijdrage met een beeldoverzicht van de verschillende omgevingen in de gemeente Herent. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Doren en Langeveld, Heembode, 2020 – 2, pag. 12 – 17. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Vanhove, Herman, Vroeger en nu Veltem-Beisem - Winksele, Heembode 2020 – 3, pag. 9 – 13. In het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde verscheen deze bijdrage met een beeldoverzicht van de verschillende omgevingen in de gemeente Herent. * (zie ook Winksele)

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent, Heembode, 2020 – 4, pag. 8 – 11. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Doren en Langeveld, Heembode, 2021 – 1, pag. 10 – 14. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Winksele-Delle en Beneden–Veltem, Heembode, 2021 – 2, pag. 11 – 15. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent, Heembode, 2021 – 3, pag. 5 – 11. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Veltem en Winksele, Heembode, 2021 – 4, pag. 17 – 20. *

Vanhove, Herman, Wijk Den Dries Veltem, Heembode, 2021 – 4, pag. 12 – 16. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent, Heembode, 2022-1, pag. 10-13. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Winksele, Heembode, 2022-2, pag. 18-21. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Veltem-Beisem-Winksele, Heembode, 2022-3, pag. 12-15. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent, Heembode, 2022-4, pag. 10-14. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Winksele-Delle, Heembode, 2023 – 1, pag. 16 – 19. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent, Heembode, 2023 – 2, pag. 13 – 15. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Veltem, Heembode, 2023 – 3, pag. 19 – 21. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Herent Dorp, Heembode, 2023 – 4, pag. 17 – 20. *

Taal

N., Oproep tot medewerking. Komt er nu ook een Herentse diksjonκr ?, Heembode, 1995 – 1, pag. 17.

Ruebens, Paul, Het dialect, de ziel van de taal, 1. Eten en drinken, Heembode, 2016 – 3, pag. 23 – 24. *

Ruebens, Paul, Het dialect, de ziel van de taal, 1. Eten en drinken (vervolg) , Heembode, 2016 – 4, pag. 10 – 12. *

Ruebens, Paul, Het dialect, de ziel van de taal, 2. Wonen, Heembode, 2017 – 1, pag. 13 – 14.

31 december 2023


30

Ruebens, Paul, Het dialect, de ziel van de taal, 3. Kleden, Heembode, 2017 – 2, pag. 18 – 20.

Ruebens, Paul, Het dialect, de ziel van de taal, 4. Ziekte, 5. Het lichaam, Heembode, 2017 – 3, pag. 17 – 19. *

Ruebens, Paul, Het dialect, de ziel van de taal, 6. Uitdrukkingen, Heembode, 2017 – 4, pag. 17 – 19.

Ruebens, Paul, Het dialect, de ziel van de taal, 6. Uitdrukkingen (vervolg), Heembode, 2018 – 1, pag. 20 – 23.

Ruebens, Paul, Het dialect, de ziel van de taal, 6. Uitdrukkingen (vervolg), Heembode, 2018 – 1, pag. 18 - 21.

Toponymie

Van Ermen, Eduard, prof. dr., De familie van Udekem uit Oost-Brabant, Heembode, 2000 – 1, pag. 2 – 19. Zie ook N., Tudekem en Tuydecom in de toponymie van Herent, Heembode, 2000 –

1, pag. 20 – 22. *

Tradities

Beullens, Andrι, Oude liedjes opgetekend door Renaat Van Butsele, Heembode, 2005 – 4, pag. 22 – 23.

Beullens, Andrι, Oude liedjes opgetekend door Renaat Van Butsele, Heembode, 2007 – 2, pag. 19 – 21.

Beullens, Andrι, Lied van het verstellen van kleeren, Heembode, 2010 – 1, pag. 23. *

Vanhove, Herman, Wanneer was het de eerste maal Kerstmis, Kerstfeest? Heembode, 2009 – 4, pag. 21 – 23.

Vanhove, Herman, Advent, herkomst en geschiedenis, Heembode, 2011 – 4, pag. 22 – 23.

Vanhove, Herman, Volkse gebruiken rond Driekoningen op 6 januari, Heembode, 2012 – 4, pag. 21 – 23.

Vanhove, Herman, Nieuwjaarszingen of “Koekenzingen”, Heembode, 2016 – 4, pag. 22.

Varia

Beullens, Andre, De Lustige Bettels, uit het archief van Renaat Van Butsele, Heembode, 2000 –

2, pag. 19 – 21.

Beullens, Andrι, Sisse schrijft aan Wiske, Heembode, 2015 – 3, pag. 23.

De Coninck, Paulette, Verslag van onze filmavond op donderdag 9 december 2010, Heembode, 2011 – 1, pag. 20 – 23. Deze bijdrage behandelt de film “Boerensymfonie” van Henri Storck en de rol die Renι Evers daarin vertolkte.

De Coninck, Paulette, Op schoolreis met Pieter Goeseels in 1907, Heembode, 2012 –4, pag. 8 – 10.

N., De moordpoging te Herent, uit De Vrijheid – Le Libιral van 29 juli 1933, Heembode, 1999 – 4, pag. 19 – 22.

31 december 2023


31

N., Tuischerslied, Heembode, 1999 – 3, pag. 19.

N., Heb medelij Jet, Heembode, 2000 – 2, pag. 22.

N., The Cesar Jazz, Heembode, 2001 – 2, pag. 20 – 21.

N., Ter gelegenheid van een te vieren huwelijksjubileum te Herent, Heembode, 2008 – 2, pag. 22 – 23.

Piot, Marcel, Het “gerechtelijk” verhoor van dader Anthoon Van Doren in de zaak “Roza van het Meuterhof”, Heembode, 2004 – 2, pag. 8 – 14.

Servranckx, Jeanne, Herent en omgeving in de nieuwe tijd, of hoe zachtaardig waren de zeden van onze voorouders, Herodes anno 1702, Heembode, 1991 – 1, pag. 23 – 24.

Servranckx, Jeanne, De geheimzinnigheid rond de dood van Lucia van Doren. Anno 1750, Heembode, 1992 – 2, pag. 5 – 7.

Servranckx, Jeanne, ... of hoe zacht waren de zeden van onze voorouders. Schepengriffie Herent – bundel 462, Heembode, 1993 – 1, pag. 18 – 20.

Top, Stefaan, Vragen rond het lied “De wreede moord te Herent”, Heembode, 1985 – 1, pag. 19 – 20.

Top, Stefaan, Vlaamse volkscultuur is springlevend, De Standaard 16 – 17 mei 1998, Heembode, 1998 – 1, pag. 25 – 26.

Vandegoor, Gust, Onvrede bij de oeverbewoners van de Wilsele-Hoek na het graven van de Leuvense vaart, Heembode, 2017 – 1, pag. 15 – 18.

Vandensande, Julien, De Hemelboom, Heembode, 2018 – 1, pag. 17 – 19. Vandensande, Julien, De Hemelboom vervangen, Heembode, 2018 – 2, pag. 22.

Vanhove, Herman, Het gebeurde in 1943, Heembode, 2012 – 3, pag. 21 – 24. Over de overval op de hoeve Vanderheyden.

Vanhove, Herman, Het gebeurde in 1943 (vervolg), Heembode, 2012 – 4, pag. 11 – 12.

Vannoppen, Henri, Of het verhaal van de migratie naar Amerika, de kolonisatie van Kongo, de kruiwagens, de treinen en de bussen, ..., Heembode 2002 – 4, pag. 19 – 21. N.a.v. het erfgoedweekend rond het thema reizen.

Veltem – Beisem

Beullens, Lieve, De Beisemse kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes gerestaureerd, Heembode, 1998 – 2, pag. 7 – 15. *

Beullens, Lieve, Het buurtcomitι en zijn Bovenbergfeesten: een kleine kroniek, Heembode, 2005 – 2/3, pag. 3 – 7.

Beullens, Lieve, De Bovenberg door de eeuwen heen, Heembode, 2005 – 2/3, pag. 8 – 16. *

Beullens, Lieve, “Het toppunt van miserie” – Het leven op de Bovenberg in de 19de en de 1ste helft van de 20ste eeuw, Heembode, 2005 – 2/3, pag. 17 – 32. *

31 december 2023


32

Beullens, Lieve, Hoog water. De moeizame strijd om drinkwater op de Bovenberg, Heembode, 2005 – 2/3, pag. 33 – 38. *

Beullens, Lieve, Symbolen van de nieuwe wereld – van radio Veltem tot Waterleau, Heembode, 2005 – 2/3, pag. 39 – 44. *

Beullens, Andrι en Vervoort, Willy, Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Veltem-Beisem, Heembode, 2011 – 2, pag. 12. *

Beullens, Andrι, Drinkbaar water. Belangrijk vraagstuk betreffende de openbare gezondheid, Heembode, 2011 – 2, pag. 13 – 17. Dit is een origineel artikel van Renaat Vanbutsele onder de schuilnaam Severius, 1931. *

Beullens, Andrι en Vervoort, Willy, De waterput of “den beurre” op de Brusselsesteenweg te Veltem-Beisem, Heembode, 2011 – 2, pag. 18 – 22. *

De Coninck, Paulette, Herent, Winksele en Veltem in de woelige 16de eeuw, dupe van de strijd tussen de grootmachten, Heembode, 2011 – 2, pag. 2 – 11. *

De Coninck, Paulette, Getuigen uit de Oostenrijkse periode in ons dorp: de kerk en pastorie van Beisem, Heembode, 2012 – 2, pag. 13 – 16. *

Deneef, Simon, De Sint-Laurentiuskerk van Veltem-Beisem, Heembode, 2001 – 2, pag. 9 – 14. Historische nota van architect Simon Deneef voor het restauratiedossier van de buitenkant van deze kerk. Zie ook Open Monumentendag op 9 september 2001. *

Middendorp, Ronny, bewerking Peeters, Hilde, Anthuriumkwekerij Veltem–Beisem, Heembode, 2021 – 4, pag. 3 – 7. *

N., Sacha Orbaen van de Heersemmolen te paard naar Frankrijk om witte stenen, Heembode, 1998 – 2, pag. 16 – 18. Fotokopies van 3 persartikels. *

N., Sint-Laurentiuskerk Veltem-Beisem, Heembode, 2003 – 3, pag. 12 - 13. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur, deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 409. Vannoppen, Henri, De geschiedenis van Veltem-Beisem, het dorp van Lodewijk van Velthem. Beullens, Lieve, teksten geschreven voor Open Monumentendag 1991. *

N., De Heersemmolen in Beisem, Heembode, 2003 – 3, pag. 16 – 17.

N., De Heersemmolen en de Molenbeekvallei, Heembode, 2004 – 3, pag. 16 – 18. Deze bijdrage is gebaseerd op Vannoppen, Henri, Geschiedenis van Veltem-Beisem, het dorp van Lodewijk van Velthem, Natuurpunt Herent, brochure Natuurleerpad Molenbeekvallei.

Peeters, Hilde, Botanica, een familiebedrijf te Veltem–Beisem, Heembode, 2018 – 4, pag. 20 – 23*

Piot, Marcel, Hoe een Leuvens klooster via twee Engelse nonnen in het bezit kwam van een grote boerderij of pachthof in Veltem, Heembode, 2008 – 2, pag. 2 – 6.

Rochette, Fernand, Het fabriekje van Beisem: gesloopt en vergeten, Heembode, 2010–2, pag.9–23. Rochette, Fernand, De serres van Beisem, Heembode, 2017 – 4, pag. 2 – 16. *

Rochette, Fernand, De zagerij van Veltem: een terugblik, Heembode, 2018 – 3, pag. 19 – 24. * Stevens, Greet, Bijzondere glasteelt in Veltem na 1945, Heembode, 2019 – 2, pag. 2 – 6. *


31 december 2023


33

Vanhove, Herman, Vroeger en nu Veltem-Beisem - Winksele, Heembode 2020 – 3, pag. 9 – 13. In het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde verscheen deze bijdrage met een beeldoverzicht van de verschillende omgevingen in de gemeente Herent. *(zie ook Winksele)

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Winksele-Delle en Beneden–Veltem, Heembode, 2021 – 2, pag. 11 – 15. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Veltem en Winksele, Heembode, 2021 – 4, pag. 17 – 20. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Veltem-Beisem-Winksele, Heembode, 2022-3, pag. 12-15. *

Vanhove, Herman, Wijk Den Dries Veltem, Heembode, 2021 – 4, pag. 12 – 16. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Veltem, Heembode, 2023 – 3, pag. 19 – 21. *

Vannoppen, Henri, De afspanning “Het Hemelke” te Veltem, Heembode, 1986 – 1, pag. 16 – 17.

Vannoppen, Henri, Veltem in de 19de en in het begin van de 20ste eeuw, Heembode, 1987 – 1, pag. 11 – 18.

Vannoppen, Henri, Herinneringen bij het schilderij “De Bovenberg”, Heembode, 1990 – extra editie, pag. 17 – 31.

Vannoppen, Henri, De Cinema “De Dageraad” en de zaal “De Piston” te Veltem-Beisem, Heembode, 1992 – 1, pag. 23 – 31.

Vannoppen, Henri, Kuierend door de geschiedenis van Veltem-Beisem, Heembode, 1999 – 2, pag. 2 – 19. Deze bijdrage bevat een reeks korte beschrijvingen van vele aspecten van de geschiedenis van Veltem-Beisem. Zie ook de bijdrage van Marcel Piot over Herent.

Vannoppen, Henri, De brouwerijen Van Tilt te Leuven hadden hun “roots” in Veltem, Heembode, 2000 – 3 – 4, pag. 2 – 18.

Vannoppen, Henri, Het Hof ten Halvestraat of het Groot Hof te Veltem, Heembode, 2000 – 2, pag. 2 – 13. *

Vannoppen, Henri, Het probleem van de twee windmolens van Veltem is opgelost, Heembode, 2002 – 1, pag. 4 – 15. *

Vannoppen, Henri, Een wandeling langs de oudste kern van Beisem of Bergecem, het dorp op de berg, Heembode, 2002 – 3, pag. 16 – 20.

Vannoppen, Henri, De smedenfamilie Verdeyen in Veltem-Beisem, Erps-Kwerps en Nederokkerzeel, Heembode, 2004 – 1, pag. 2 – 24. *

Vannoppen, Henri, Het bezoek van Koningin-Moeder Elisabeth op 1 november 1955 aan het militair kerkhof van Veltem-Beisem bij het 30-jarig bestaan, Heembode, 2008–3, pag. 15 – 21.

Vannoppen, Henri, Het pachthof Raymaekers in Beneden-Veltem, een eigendom van de

Leuvense burgemeestersfamilie d’ Udekem, Heembode, 2009 – 1, pag. 9 – 18. Deze bijdrage bevat ook gegevens over politieke mandatarissen. *

Vannoppen, Henri, Het kasteel van Buken onder Veltem-Beisem, Heembode, 2010–3, pag. 2 – 18. Vannoppen, Henri, 900 jaar Beisem (1117 – 2017), Heembode, 2017 – 3, pag. 2 – 7.


31 december 2023


34

Vervoort, Willy, De geschiedenis van de Bornput (Beurreput) op de Bovenberg te Veltem-Beisem 1890 – 1964 , Heembode, 1990 – extra editie, pag. 3 – 16. *

Vervoort, Willy, Parochieblad van Velthem 1931, Heembode, 1988 – 2 , pag. 35 – 38.

Vervoort, Willy, Parochieblad van Velthem zondag 15 november 1931, Heembode, 1989 – 2, pag. 26 – 30.

Vervoort, Willy, Parochieblad van Velthem zondag 8 november 1931, Heembode, 1989 – 1,

pag. 8 – 10.

Vervoort, Willy, Parochieblad van Velthem zondag 29 november 1931, Heembode, 1990 – 2, pag.

6 – 11.

Vervoort, Willy, Parochieblad van Velthem zondag 22 november 1931, Heembode, 1990 – 1, pag. 14 – 18.

Vervoort, Willy, Parochieblad van Velthem zondag 13 december 1931, Heembode, 1991 – 2, pag. 2 – 8.

Vervoort, Willy, Parochieblad van Velthem 6 december 1931, Heembode, 1991– 1, pag. 13 – 18. Vervoort, Willy, Parochieblad van Velthem 20 december 1931, Heembode, 1992–1, pag. 16 – 22.

Vervoort, Willy, Parochieblad van Velthem zondag 27 december 1931, Heembode, 1992 – 2, pag. 2 – 4.

Vervoort, Willy, Naschrift bespreking van de “Parochiebladen van Velthem” – jaargang 1931, Heembode, 1993 – 1, pag. 7 – 15.

Winnelinckx, Vic en Vervaeke, Roger, De Landelijke Gilde Veltem-Beisem : een stukje geschiedenis, Heembode, 1990 – 1, pag. 11 – 13. *

Vynckier, Geert en Lentacker, An, Sporen van de oude kerk van Beisem ( Herent ) langs de Nekwinkelstraat 1, Heembode, 2020 – 2, pag. 2 – 8. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Verenigingen

Beullens, Andre, De Lustige Bettels, uit het archief van Renaat Van Butsele, Heembode, 2000 – 2, pag. 19 – 21.

D’Havι, Tony, Oude Herentse verenigingen, Heembode, 1985 – 1, pag. 10. Deze korte bijdrage is een inleiding bij ... .

Hamels, Jozef †, De Boerengilde – De Landelijke Gilde in Winksele-Delle, Heembode, 2019 – 3, pag. 12 – 18. *

N., Een verhaal rond de vlaginhuldiging van de Herentse “Bond van Kroostrijke Gezinnen”, Heembode, 2004 – 2, pag. 15 – 17.

Neven, Alexander, De Sint-Sebastiaansgilde, Heembode, 1985 – 1, pag. 11 – 12. Neven, Alexander, De Sint-Sebastiaansgilde, Heembode, 1986 – 1, pag. 14 – 15. Neven, Alexander, De Sint-Sebastiaansgilde, Heembode, 1987 – 2, pag. 27 – 28.

31 december 2023


35

Neven, Alexander, De Sint-Sebastiaansgilde, Heembode, 1988 – 1, pag. 2 – 3.

Rans, Jean, Koninklijke Zangmaatschappij De Eendracht te Herent, Heembode, 1992–2, pag. 8– 30.

Van Eycken, Vic, Honderd veertig jaar Koninklijke Fanfare van Herent, Heembode, 1996 – 1, pag. 2 – 8.

Vandensande, Julien, Velo-club De Kempische Wielrijders Herent, Heembode, 2001–1, pag. 19– 21.

Vannoppen, Henri, De fusiegemeente Herent, een paradijs voor muziekverenigingen in de 19de en 20ste eeuw, Heembode, 1999 – 4, pag. 2 – 18.

Winnelinckx, Vic en Vervaeke, Roger, De Landelijke Gilde Veltem–Beisem: een stukje geschiedenis, Heembode, 1990 – 1, pag. 11 – 13. *

Watervoorziening

Beullens, Lieve, Hoog water. De moeizame strijd om drinkwater op de Bovenberg, Heembode, 2005 – 2/3, pag. 33 – 38. *

Beullens, Andrι en Vervoort, Willy, Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Veltem – Beisem, Heembode, 2011 – 2, pag. 12. *

Beullens, Andrι, Drinkbaar water. Belangrijk vraagstuk betreffende de openbare gezondheid, Heembode, 2011 – 2, pag. 13 – 17. Dit is een origineel artikel van Renaat Vanbutsele onder de schuilnaam Severius, 1931. *

Beullens, Andrι en Vervoort, Willy, De waterput of “den beurre” op de Brusselsesteenweg te Veltem-Beisem, Heembode, 2011 – 2, pag. 18 – 22. *

Welzijn en zorg

Artois Herman, De Sint–Benedictushoeve in Herent. Van agrarisch bedrijf naar een welzijnsomgeving, Heembode 2020 – 1, pag. 17 – 23. *

Beullens, Lieve, “Het toppunt van miserie” – Het leven op de Bovenberg in de 19de en de 1ste helft van de 20ste eeuw, Heembode, 2005 – 2/3, pag. 17 – 32. *

Peeters, Hilde, Pandemieλn die de wereld in de greep houden (1), Heembode, 2021 – 1, pag. 15 –

23.          

Peeters, Hilde, Pandemieλn die de wereld in de greep houden (2), Heembode, 2021 – 2, pag. 16 –

24.          

Van Eycken – Haesaerts, Joske, Honderd jaar “Weging”, Heembode, 2005 – 4, pag. 16 – 21.

De Coninck, Paulette, Ruim 100 jaar zorg te Herent : de Gasthuiszusters van Leuven aan het werk in Betlehem van 1897 tot heden, Heembode, 2009 – 3, pag. 2 – 16. *

Vanhove, Herman, Het schortje van oma, Heembode, 2017 – 3, pag. 24.

31 december 2023


36

Wereldoorlog I

Beullens, Andrι en Lieve, Uit de Herentse oude doos. 1. Renaat Vanbutsele: een kennismaking. , Heembode, 1989 – extra editie, pag. 3 – 5. Zie ook de toelichting in deze bijdrage en alle volgende bijdragen over Renaat Vanbutsele.

Beullens, Andrι en Lieve, Uit de Herentse oude doos. 2. Tusschen Brussel en Leuven: Renaat Vanbutsele bericht over de oorlog in Veltem, Heembode, 1989 – 2, pag. 43 – 46.

Beullens, Andrι en Lieve, Uit de Herentse oude doos. 3. Tusschen Brussel en Leuven: Renaat Vanbutsele bericht over de oorlog te Veltem, Heembode, 1990 – 1, pag. 30 – 33.

Beullens, Andrι, Uit de Herentse oude doos. 4. De oorlogspoλzie van Renaat Vanbutsele, Heembode, 1990 – 2, pag. 24 – 26.

Beullens, Andrι en Lieve, Uit de Herentse oude doos. 5. De flamingant Renaat Vanbutsele tijdens de Eerste Wereldoorlog, Heembode, 1991 – 1, pag. 19 – 22.

Beullens, Andrι, Uit de Herentse oude doos. 6. Herdenking van de oorlogsslachtoffers van Winksele-Delle, Heembode, 1991 – 2, pag. 25 – 28.

Beullens, Andrι, Uit de Herentse oude doos. 7. Vanbutseles aanvraag tot herstel van oorlogsschade, Heembode, 1992 – 1, pag. 34 – 37.

Beullens, Andrι, Interview met Eduard Beullens over wat hij zich herinnert van de oorlog van 14 – 18, of hoe de gewone mensen de eerste wereldoorlog ervaren hebben, Heembode, 1997 – 2, pag. 15 – 21. *

Beullens, Andrι, Een Herentse vertegenwoordiging bij de herdenking van de slag om Berlare (oktober 1914 – oktober 2004), Heembode, 2004 – 4, pag. 2 – 6.

De Coninck, Paulette, Een jong gezin in de “Groote Oorlog”, Heembode, 2008 – 3, pag. 2 – 14.

De Coninck, Paulette, Herinneringen van Maria Op debeeck uit Veltem aan WO I (bewerking), Heembode, 2008 – 3, pag. 22 – 23.

De Coninck, Paulette, Herentenaar Emile Vanhoutvin, vrijwilliger in het Belgisch leger, Heembode, 2015 – 1, pag. 2 – 5. De getuigenis werd opgetekend door Vic Van Eycken.

De Coninck, Paulette, De dodendraad van 1914 – 1918, Heembode, 2015 – 2, pag. 14 – 21.

De Coninck, Paulette, Herentse soldaten aan het IJzerfront, Heembode, 2015 – 3, pag. 14 – 20. Deze bijdrage handelt over o.a. Artois Johannes, Pierre Henri Van Hamme, Carolus Rans.

De Coninck, Paulette, Sporen van Wereldoorlog I in onze gemeente, Heembode, 2015 – 4, pag. 2 – 14. Over pastoor Van Bladel, gebroeders Massant, herdenkingsmonumenten Wijgmaal, Winksele, Winksele-Delle, Veltem-Beisem.

Jespers, Mia, Begin van de Eerste Wereldoorlog, 90 jaar later (augustus 1914 – 2004), Heembode, 2004 – 2, pag. 18 – 21. Deze bijdrage handelt over Jan Remy Alloing, onderwijzer te Wijgmaal. *

Freys, Robert, Oorlogsverslag van Robert Freys, burgemeester van Veltem-Beisem (1908 – 1939), Heembode, 1993 – 2, pag. 54 – 57. De tekst is afkomstig van Alex Orbaen.

31 december 2023


37

Goeseels, Raymond, Getuigenis over de 1ste Wereldoorlog opgenomen van Pieter Goeseels (1896 – 1981), Heembode, 1985 – 1, pag. 26 – 29.

N., D.J. Kardinaal Mercier, Aanspraak den 2den Maart 1915 te Herent gehouden ter

nagedachtenis van den Eerw. Heer Van Bladel, pastoor te Herent, Heembode, 1994 – 2, pag. 58 – 60.

N., De Duitsche Furie, Heembode, 1993 – 2, pag. 27 – 38. Tijdschriftartikel, datum en bron onbekend.

N., Uit het dagboek van onderpastoor Huypens, een reis naar Duitsland – 1914, Heembode, 2002 – 3, pag. 2 – 15. Overgenomen uit Het Nieuwsblad van Geel, 2002, auteur Jules Heyns. Het dagboek werd in het Stadsarchief van Geel ontdekt. *

Peeters, Hilde, Een gepassioneerde dame op bezoek, Heembode, 2017 – 3, pag. 20 – 23. Deze bijdrage behandelt het bezoek van het echtpaar Alison en Ken Sandford – MacKenzie in Herent. Zij nam het initiatief om de Belgian Refugees van WO 1 (vluchtelingen) uit Herent in kaart te brengen.

Rans, Jean, Twee gebroeders Rans in de oorlog 1914 – 1918, Heembode, 1993 – 2, pag. 51 – 53.

Redactieraad, De “Grote Oorlog” in Groot Herent, Heembode, 2014 – 1 / 2 / 3 / 4.

De redactieraad bestond uit Andrι Beullens, Paulette De Coninck, Andrι Mertens, Paul Ruebens,

Guy Saelemaekers, Vic Van Eycken en Herman Van Hove.

1.      Europa maakte zich klaar voor een oorlog, maar Belgiλ leefde onbekommerd ... tot 1914.

2.      De Eerste Wereldoorlog in een notendop.

3.      Onze dorpen lagen in de frontlijn en kregen het hard te verduren.

4.      De martelgang van pastoor Van Bladel van Herent en zijn terechtstelling in Leuven.

5.      De tweede uitval vanuit Antwerpen (9 – 13 september 1914) en de slag aan de molen in Rotselaar.

6.      Terreur in Veltem.

7.      De Duitse inval in Winksele.

8.      Het leven van het gelukkige gezin Witvrouw – Brabant uit Herent wordt grondig verstoord door de oorlog.

9.      Ooggetuigenverslagen door P.E. Van Eycken en E. Van Eycken.

10.  De wegvoering van onderpastoor Huypens naar Duitsland.

11.  Getuigenis over de 1ste wereldoorlog opgenomen van mijn vader Pieter Goeseels (1896 – 1981). J. Raymond Goeseels .

12.  Geschiedenis van het Cellebroersklooster tijdens de Groote Oorlog.

13.  Pastoor Van Ostade schreef het allemaal in Veltem op.

14.  Oorlogsverslag van H. Donies, pastoor in Wijgmaal.

15.  Terreur in de Keulenstraat, in het dorp en op den Doren.

16.  De Duitse wreedheden joegen heel wat Belgen op de vlucht.

17.  De vlucht naar Engeland van de familie Peeters.

18.  Wegvoering van onschuldige burgers.

19.  Duitse bezetting leidde tot hongersnood.

20.  Het dagelijks leven in Herent.

21.  Noodgeld uitgegeven door het gemeentebestuur van Herent. (bijdrage van Hugo Vanhoudt)

22.  Zuster Rosa, Witte Zuster van Afrika, verdacht van spionage.

23.  Het leven van de broeders Alexianen tijdens WO I (deel 2).

24.  Veltem, de gewone mensen in de eerste wereldoorlog.

31 december 2023


38

25.  Pastoor Donies van Wijgmaal vertelt verder ...

26.  Alfons Noι uit Veltem spioneerde in W.O.I voor de Engelsen ... of hoe hij de spionagegegevens onder de groenten verborgen met zijn “schoolkabas” en naar een groottante bracht in de “Groote Oorlog”. (bijdrage van Vannoppen Henri).

27.  Spionagenetwerk en terdoodveroordeelde vrouwen en mannen in Herent.

28.  Onderpastoor Alfons Huypens, ontmaskerd als spion, werd gedeporteerd naar Duitsland. Hij schreef zijn verhaal neer op wc-papier in potlood.

Saelemaekers, Guy, Het Militaire Kerkhof van Veltem–Beisem, Heembode, 2009 – 3, pag. 17– 21.

Vandegoor, Gust, De gevechten te Wijgmaaldries, Heembode, 1993 – 2, pag. 39 – 50. Uit het boek “1914 in de regio Haacht. Kleine dorpen in de grote oorlog.”, R. Casteels en G. Vandegoor,

HAGOK, 1993.

Van de Poel, Frans, Wie herinnert zich de Eerste Wereldoorlog nog? Heembode, 1993 – 1, pag. Oproep voor allerlei documentatie voor een tentoonstelling rond de herdenking van de 75ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Van de Poel, Frans, Herent tijdens de eerste wereldoorlog 1914 – 1918, Heembode, 1993 – 2, pag. . 24 – 26.

Vandensande, Julien, interview, Belevenissen van de slag aan den IJzer verteld door Andreas Artoos, oud-strijder 1914 – 1918, Heembode, 2002 – 2, pag. 13 – 20. *

Vanderauwera, Maurice, Tot wat heeft het allemaal gediend ?, Heembode, 1998 – 4, pag. 16 – 27. Over zijn vader Jan Baptist Vanderauwera.

Vannoppen, Henri, Alfons Pelgrims uit Winksele overleed in het militair hospitaal van Alveringem in 1915, Heembode, 2015 – 3, pag. 18 – 20.

Vannoppen, Henri, Arnoldus Saenen uit Veltem–Beisem sneuvelde in Ougrιe in 1914, Heembode, 2015 – 3, pag. 21 – 22.

Vanhoudt, H., Het noodgeld uitgegeven door het gemeentebestuur van Herent ( 1914 – 1918 ), Heembode, 2006 – 4, pag. 2 – 9.

Vanhoudt, H., Het noodgeld uitgegeven door het gemeentebestuur van Herent ( 1914 – 1918 ), Heembode, 2007 – 1, pag. 2 – 13.

Wereldoorlog II

Beullens, Andrι, interview, De 18-daagse veldtocht (mei 1940) van Eduard Verdeyen, Heembode, 1986 – 2, pag. 40 – 50. *

Beullens, Andrι, Ik was zes in mei 1940. Herinneringen van een Beisemse jongen aan de vlucht naar Frankrijk, Heembode, 2001 – 4, pag. 13 – 20.

Beullens, Andrι, interview, Het drama van Bertembos. Ons-Heer-Hemelvaartdag 1946. Interview met Louis Vanhamme, Heembode, 2002 – 4, pag. 2 – 9. Ontploffing van een lading oorlogsmunitie.

Rans, Jean, De bombardementen van mei 1944, Heembode, 1987 – 2, pag. 44 – 45.

31 december 2023


39

Rans, Jean, interview, De oorlog 1940 – 1945 in Herent. De vlucht naar Frankrijk van Jan Joris en Rozalie Rans, Heembode, 1989 – 1, pag. 11 - 15. *

Rans, Jean, interview, De oorlog 1940 – 1945 in Herent. De vlucht naar Frankrijk van Jan Joris en Rozalie Rans, Heembode, 1989 – 2, pag.36 – 42. *

Rans, Jean, interview, De oorlog 1940 – 1945 in Herent. De vlucht naar Frankrijk van Jan Joris en Rozalie Rans, Heembode, 1990 – 1, pag. 25 – 30. *

Saelemaekers, Guy, Vliegtuigen en bommen op Herent, Heembode, 2013 – 4, pag. 5 – 10.

Servranckx, Jeanne, Vliegende bommen boven Veltem-Beisem, een oorlogsdrama in 1945, Heembode, 1996 – 3 – 4, pag. 3 – 28.

Stevens, Greet, Oorlogsherinneringen van een Herentenaar uit Oostrem, Heembode, 2022-1, pag. 2-9. Betreft Saelens Guillaume (1928-2021). *

Stevens, Greet, Geboren in Heverlee, getogen in Veltem-Beisem. Oorlogsherinneringen van Jef Reinquin, Heembode, 2022-3, pag. 16-24. *

Stevens, Greet, Johannes Edmondus Laurentius Penninckx. Politiek gevangene Veltem 11.02.1920-Ellrich Buchenwald 29.11.1944, Heembode, 2022-4, pag. 2-9. *

Stevens, Greet, Op en om de Bovensteenweg, oorlogsherinneringen van Simonne Wouters, Heembode, 2023 – 2, pag. 16 – 23. *

Stevens, Greet, Het oorlogswedervaren van de familie Vervoort – Costers uit de Warotstraat in Winksele, Heembode, 2023 – 3, pag. 5 – 18. *

Stevens, Greet, Een doodgewone jongen uit “den hoek” oorlogsherinneringen van Jef Van Laer (°1929) uit Winksele, Heembode 2023 – 4, pag. 4 – 16. *

Van Butsele, Renaat (krantenknipsel 1948), Odyssee van een Poolse vluchteling: hij werd na een reis uit Opper-Sileziλ te Herent bij Leuven opgepikt, Heembode, 2009 – 3, pag. 22 – 23.

Vandegoor, Gust, Een hevig achterhoedegevecht in Wijgmaal in mei 1940, Heembode, 2017 – 1, pag. 19 – 23. *

Vanhove, Herman, Prijzen gedurende den oorlog 1940 – 1945 opgetekend door Victor Van Eycken, Heembode, 2007 – 2, pag. 22 – 24.

Vannoppen, Henri, Enkele aspecten van WO II in Herent, Veltem-Beisem en Winksele, Heembode, 2001 – 3, pag. 10 – 23.

Vannoppen, Henri, interview, De getuigenis van een weggevoerde uit Herent die onderdook in Kwerps, Theo Van Aerschot, Heembode, 2002 – 4 pag.10 – 18. *

Vannoppen, Henri, De luchtaanvallen op Leuven en omgeving in 1944, Heembode, 2006 – 4, pag. 10 – 13.

Vannoppen, Henri, Pierre Vanhoven uit Herent, lid van de weerstandsbeweging De Witte Brigade – Fidelio, Heembode, 2018 – 3, pag. 2 – 9.


31 december 2023


40

Wijgmaal

De Coninck, Paulette, De verwezenlijkingen van Edouard Remy, een godsgeschenk voor Wijgmaal en omliggende, Heembode, 2017 – 1, pag. 2 – 12.

Jespers, Mia, Begin van de Eerste Wereldoorlog, 90 jaar later (augustus 1914 – 2004), Heembode, 2004 – 2, pag. 18 – 21. Deze bijdrage handelt over Jan Remy Alloing, onderwijzer in Wijgmaal. *

Vandegoor, Gust, Een hevig achterhoedegevecht in Wijgmaal in mei 1940, Heembode, 2017 – 1, pag. 19 – 23. *

Winksele

De Coninck, Paulette, Herent, Winksele en Veltem in de woelige 16de eeuw, dupe van de strijd tussen de grootmachten, Heembode, 2011 – 2, pag. 2 – 11. *

N., Wandeling Gluren bij de buren, Heembode, 2001 – 2, pag. 15 – 19. Geschiedkundige commentaar bij de wandeling in Winksele, georganiseerd door CC De Wildeman op 27 mei 2001. Over. de kerk van Winksele, het arboretum Kapelleberg, Galgenveld, IJzerenberg, hoeve Hensmans.

N., Maria-Hemelvaertkerk Winksele, Heembode, 2003 – 3, pag. 10 - 11. Deze bijdrage is gebaseerd op Bouwen door de eeuwen heen – Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen – Architectuur, deel 1, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, 1971, pag. 438 - 439. Vannoppen, Henri, De geschiedenis van Winksele, de Weergalm van de IJzerenberg, Winksele, 1976. *

Piot, Marcel, Een prachtige figuratieve kaart van Winksele uit 1671 in het aartsbisschoppelijk archief te Mechelen, Heembode, 2008 – 1, pag. 2 – 4.

Piot, Marcel, Ook in Winksele bezat de St-Ursulapriorij een pachthof, het “Hof ter Halvestraet” of “Hof ten Biloke”, nu villa d’Ancrι, Heembode, 2008 – 4, Pag. 2 – 5.

Saelemaekers, Guy, Het Onze-Lieve-Vrouw-Kapelletje in de Dalenstraat, Heembode, 2007 – 1, pag. 21 – 24. *

Saelemaekers, Guy, Oud-burgemeester van Winksele Albert Bruylants, Heembode, 2012 – 2, pag. 17 – 24. *

Stevens, Greet, Het oorlogswedervaren van de familie Vervoort – Costers uit de Warotstraat in Winksele, Heembode, 2023 – 3, pag. 5 – 18. *

Stevens, Greet, Een doodgewone jongen uit “den hoek” oorlogsherinneringen van Jef Van Laer (°1929) uit Winksele, Heembode 2023 – 4, pag. 4 – 16. *

Vandensande, Julien, Het geslacht van Wincksele, Heembode, 2009 – 2, pag. 2 – 8. *

Vanhove, Herman, Serre Verhulst – Bruyninckx Kleine Spekstraat Winksele, Heembode, 2020 – 3, pag. 22 – 24. * Deze bijdrage verscheen in het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde.

Vanhove Herman, Vroeger en nu Veltem-Beisem - Winksele, Heembode 2020 – 3, pag. 9 – 13. In het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde verscheen deze bijdrage met een beeldoverzicht van de verschillende omgevingen in de gemeente Herent. * (Zie ook Veltem-Beisem, idem.)

31 december 2023


41

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Veltem en Winksele, Heembode, 2021 – 4, pag. 17 – 20. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Winksele, Heembode, 2022-2, pag. 18-21. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Veltem-Beisem-Winksele, Heembode, 2022-3, pag. 12-15. *

Vannoppen, Henri, Kuierend door de geschiedenis van Winksele, Heembode, 1999 – 1, pag. 2 – 21. Deze bijdrage bevat een reeks korte beschrijvingen van vele aspecten van de geschiedenis van Winksele. Zie ook de bijdrage van Marcel Piot over Herent.

Vannoppen, Henri, Een wandeling langs de Wijthamsche Hoek in Winksele, Heembode, 2006 – 1, pag. 2 – 10.

Vannoppen, Henri, Villa Julienne in het centrum van Winksele, Heembode, 2006 – 4, pag. 17 – 24. *

Vannoppen, Henri, Een wandeling door het centrum van Winksele, Heembode, 2007 – 4, pag. 16 – 21.

Winksele - Delle

Debelva, Johan, Op school bij meester Massie in Delle, herinneringen uit de jaren ’60 (deel 1), Heembode, 2023 – 1, pag. 2 – 15. *

Debelva, Johan, Op school bij meester Massie in Delle, herinneringen uit de jaren ’60 (deel 2), Heembode, 2023 – 2, pag. 2 – 12. *

Goossens, Gusta, Nog bijnamen uit Winksele-Delle, Heembode, 2002 – 1, pag. 16. *

Hamels, Jozef, Brouwerij De Kamme, Heembode, 2012 – 1, pag. 17 – 18. Deze brouwerij bevond zich in de Potestraat te Delle. *

Hamels, Jozef, De eerste pastoor in Winksele–Delle, E.H. Felix Moons, Heembode, 2012 – 3, pag. 10 – 15. *

Hamels, Jozef, Ik hou van Delle, Heembode, 2012 – 4, pag. 2 – 7. Deze bijdrage handelt over de parochie Delle (o.a. bouw van de kerk en de pastorie). *

Hamels, Jozef, Kapelletjes van Delle, Heembode, 2013 – 2, pag. 8 – 12. *

Hamels, Jozef, Wetenswaardigheden van Winksele-Delle, Heembode, 2013 – 3, pag. 21 – 23. o.a. steenweg Mechelen – Leuven, Eikestraat en Potestraat, busverbinding.

Hamels, Jozef, Het Heilig Hartbeeld van Delle, Heembode, 2013 – 4, pag. 11 – 13. *

Hamels, Jozef †, De Vrije Meisjesschool van Winksele-Delle, Heembode, 2019 – 2, pag. 7 – 14. *

Hamels, Jozef †, De Boerengilde – De Landelijke Gilde in Winksele-Delle, Heembode, 2019 – 3, pag. 12 – 18. *

Saelemaekers, Guy, Willem Eben, onderwijzer in Delle, Heembode, 2011 – 3, pag. 6 – 8. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Delle, Heembode 2020 – 1, pag. 13 – 16. In het raam van het 50-jarig bestaan van het Genootschap voor Heemkunde verscheen deze bijdrage met een beeldoverzicht van de verschillende omgevingen in de gemeente Herent. *

31 december 2023


42

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Winksele-Delle en Beneden–Veltem, Heembode, 2021 – 2, pag. 11 – 15. *

Vanhove, Herman, Vroeger en nu. Winksele-Delle, Heembode, 2023 – 1, pag. 16 – 19. *


31 december 2023