WebsiteGesorteerdPerNr
Nr Titel Auteur Uitgeverij
B1 Wijncultuur in het Hageland Gerits T.J., Scheys F., Willems A. Aarschotse kring voor Heemkunde
B2 Geschiedenis van Wijchmaal van 1200 tot nu Rouwet M. Drukkerij Jacobs
B3 Boeren en hun hofsteden Dewey A Kultuurdienst van de Belgische Boerenbond
B4 Dorp van ons hart Claes J Kultuurdienst van de Belgische Boerenbond
B5 Marktliedjeszanger en kroegzanger van bij ons Paessens A Aarschotse Kring voor Heemkunde
B6 Klim in je stamboom! Mispelon M Familia et Patria
B7 Toponomie van Herent (proefschrift) Heremans T
B8 Museum voor heemkunde en folklore (catalogus) Paessens A
B9 Oude kunst uit het gewest Haacht Beatrijsgezelschap Haacht Tentoonstelling
B10 Geschiedenis van de devotie tot O.L.V. van Lebbeke

B11 Deelname der stad Aarschot aan de gemeentelijke beweging in Brabant De Fraine , Blondé M La Librairie Encyclopedique
B12 Oost-Brabant. Heemkundig handboek voor Leuven en omliggende gemeenten (deel II en deel III) Oostbrabantse werkgemeenschap Renova
B13 Mededelingen van de geschied- en oudheidkundige kring voor Leuven en omgeving Deel XII
B14 Volkshuisraad in Vlaanderen Weyns Jozef
B15 Oost-Brabant. Heemkundig handboek voor Leuven en omliggende gemeenten (4 delen ingebonden) Oostbrabantse werkgemeenschap Renova
B16 Geschiedenis van Hoeilaart van steentijdperk tot middeleeuwen Marien M. E en Verbesselt J 100-jarig bestaan
B17 Programma feesten 100 jaar kerkgebouw Hoeilaart Versluys L F. Joossens
B18 Meiboomplanting aan de Brakepoort te Aarschot Aarschotse kring voor Heemkunde
B19 Betekom en zijn kerk Gerits T.J.
B20 Wijgmaal-Broeck Claes J
B21 Wijgmaal aan de Dijle Beatrijsgezelschap Tentoonstelling 31/10/1968
B22 Geschiedkundige bijdragen over Aarschot ter gelegenheid van de viering 750 jaar stad Aarschotse kring voor Heemkunde
B23 Volksambachten in Kempen en Hageland Gerits T.J.
B24 Het bouwkundig erfgoed van de Kath. Universiteit te Leuven Heyman C Overdruk uit Onze Alma Mater
B25 Wijgmaal aan de Dijle Rouwet M Feestcomité W100
B26 De persoonsnaamgeving te Herent (sociolingistische studie) Vanhorenbeeck W verhandeling
B27 Arca lovaniencis Jaarboek 1974 Vrienden Museum Leuven
B28 En toen kwam de machine Nationale maatschappij voor krediet aan de nijverh Gemeentekrediet van België
B29 De geschiedenis van Veltem - Beisem (het dorp van Lodewijk van Velthem) Vannoppen Henri Gemeentebestuur van Veltem-Beisem
B30 De geschiedenis van Winksele, de weergalm van de Ijzerenberg Vannoppen Henri Gemeentebestuur van Winksele
B31 Het parochiewezen in Brabant (deel XIV) Verbesselt J Kopie van Inleiding + parochies
B32 Arca Lovaniencis jaarboek 1976 (windesheimse kloosters in Brabant) Persoons Vrienden Museum Leuven
B33 Het parochiewezen in Brabant (deel XIV) Verbesselt J
B34 Het parochiewezen in Belgie - Brabant (deel I) Verbesselt J
B35 Hoe schrijf ik geschiedenis van mijn dorp? (kerkelijke bronnen voor de studie van de lokale geschiedenis) Grauwen W.M. & Praem O
B36 Hoe schrijf ik geschiedenis van mijn dorp? (wereldlijke bronnen voor de studie van de lokale geschiedenis) Vanhemelrijck F
B37 Oud tin uit Tienen - catalogus Tentoonstelling Museum Tienen
B38 Hoe maakt men een stamboom op in Brabant? Vannoppen Henri Jaar van het Dorp
B39 De Herentse familie Vandensande Vandensande Julien
B40 Het administratief taalgebruik in de gemeente Winksele van 1830 tot 1940 Vervaeck M Seminariewerk
B41 Volksinstrumenten uit de lage landen - catalogus
Tentoonstelling Baljuwhuis
B42 Rijk Bokrijk B.P.Belgium Heideland-Orbis
B43 Merkwaardige bomen Bestuur van Waters en Bossen
B44 Evenementenkalender van het Brabantse volksleven
Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische opzoekingen en voor culturele en goede betrekkingen v
B45 Heemkunde in Brabant - tentoonstelling Provinciaal Museum Van Humbeeck-Piron
B46 Onze voorouders in de politiek tijdens de Franse en Nederlandse tijd (1795-1830) Vannoppen Henri
B47 De buurtspoorwegen in de provincie Brabant 1885 - 1978 Meyens J
B48 Wezemaal van 't jaar 1500 tot heden Culturele kring Wezemaal Tentoonstelling
B49 De cholera. Epidemie te Leuven in 1849 Vanderhaegen H en De Vos R Overdruk uit Gemeentekrediet van België
B50 De Belgische Staatsgewesten Vanderhaegen H. en Pattijn M. Overdruk uit Statistisch Tijdschrift
B51 Neuf cent mille étrangers en Belgique (Extrait du Bulletin de Statistique) Vanderhaegen H
B52 Bronnen voor de reconstructie van de agrarische structuur: landschap, bedrijven, huur- en eigendomsverhoudingen in Vlaanderen Vanderhaegen H Overdruk uit "Bronnen van de Historische Geografie van België"
B53 Der begriff "Stadtregion" Vanderhaegen H en Pattijn Overdruk uit "Raumforschung und Raumordnung"
B54 5 jaar B.K.W.-werking (1977 - 1982)
Bodegemse Culturele Werkgemeenschap
B55 Oud landbouwgereedschap (1850 - 1914) Eloy Arnold
B56 Het kanaal Leuven-Mechelen (Dijle) in beeld Ver Elst A.
B57 Ontstaan en evolutie van Clock-o-Matic, een Herentse kleine onderneming Top Stefaan Herentse Heemkundige Bijdrage
B58 Enkele aspecten van het kaarsengietersbedrijf Top Stefaan Herentse Heemkundige Bijdrage
B59 70 Jaar Trouw en Moed Top Stefaan en D'havé Tonny Herentse Heemkundige Bijdrage
B60 Uit Herents verleden, manuscript Van Eycken met aantekeningen van Rolf Falter
Herentse Heemkundige Bijdrage
B61 Beschrijvende inventaris van het Herents Parochiearchief Piot Marcel en Top Stefaan Herentse Heemkundige Bijdrage
B62 Kerkschatten uit de O.L.Vrouwekerk van Herent Top Stefaan Herentse Heemkundige Bijdrage
B63 Parochiale bibliotheek van Herent 1922 - 1972
Katalogus
B64 Herent in oude prentkaarten
Genootschap voor Heemkunde
B65 Wegwijs in Herent 1971
Gemeentebestuur van Herent
B66 Wegwijs in Herent 1977
Gemeentebestuur van Herent
B67 De tijdsmeting in Belgische verzamelingen Tentoonstelling door Generale Bankmaatschappij
B68 Inleiding tot de historische methode (syllabus) De Smet J.M. Monitoraat Leuven
B69 Monasticon windeshemense (teil 1: Belgien)
Archives et Bibliothèques de Belgique
B70 Het hertogdom Brabant in kaart en prent: zijn vier kwartieren: Leuven - Brussel - Antwerpen - 's Hertogenbosch Dimcker Dieter- R en Weis Helmut Lannoo
B71 Liber amicorum Jules Cuypers Top Stefaan Herentse Heemkundige Bijdrage
B72 100 Jaar vrij kleuter- en lageronderwijs te Herent (1883 - 1983) Top Stefaan Herentse Heemkundige Bijdrage
B73 De geschiedenis van het Duigemhof en de windmolen. De familie van Herent Vandensande Julien Herentse Heemkundige Bijdrage
B74 Geboorten en doop in het Herentse (maturiteitsproef) Maes Koen
B75 Gids voor Vlaanderen Van Overstraeten Jozef - Gerits Jan Vlaamse Toeristenbond
B76 Komt vrienden, luistert naar mijn lied (aspecten van de marktzanger in Vlaanderen 1750-1950) + plaat Top Stefaan Lannoo
B77 Kuierend door Herent - Winksele - Veltem Beisem Sijs G - Smets René G. Sijs
B78 Beleving en waardering van het gebouwde in Het Wijgmaal van Remy Cocelaere Johan Eindwerk KU Leuven
B79 Sociale positie en bezit volgens de Herentse schepenregisters (1720 - 1745) Maes Jan Eindwerk KU Leuven
B80 Sociale positie en bezit volgens de Herentse schepenregisters (1745 - 1770) Laenen Arlette Eindwerk KU Leuven
B81 Sociale positie en bezit volgens de Herentse schepenregisters (1771 - 1796) Lernout Bert Eindwerk KU Leuven
B82 Albums de Croij (ter gelegenheid van 125 jarig bestaan)
Gemeentekrediet van België
B83 Biologische waarderingskaart van Belgie (algemene verklarende tekst + verklarende tekst bij kaartblad) (2 delen)
Ministerie van Volksgezondheid en Gezin
B84 Kuierend door Midden - Brabant, de witloof - en druivenstreek (gidsenopleiding Midden-Brabant) Sijs G Sijs G
B85 Buken en zijn verleden (300 jaar zelfstandige parochie 1687 - 1987) Piot Marcel - Sijs G
B86 De Herentse gerechterlijke documenten als bron voor de sociale geschiedenis (1725 - 1775) Toelen Jan Eindwerk KU Leuven
B87 Herent vroeger en nu Vandensande Julien Her-win-velt
B88 Een klooster te Leuven onder de invloed der Devotio Moderna (Sint Ursula of klooster der elfduizend maagden 1415 - 1511) Piot Marcel Eindwerk KU Leuven
B89 Bertem een levend dorp
Catalogus van tentoonstelling
B90 Proefschrift over Herent Artois Herman
B91 100 jaar Boerenbond in beeld
Belgische Boerenbond
B92 De wereld in 't klein of de vredesbond van Delle Esders W
B93 Handen te kort - Pleiten voor Vlaanderens industrieel erfgoed
Vlaamse vereniging voor Industriële Archeologie
B94 De dorpsfinanciën van Herent (1700 - 1750) Hamelrijck Annick Eindwerk KU Leuven
B95 Gezinsreconstructies - Herent (1641 - 1820) Deel I en II Servranckx Jeanne
B96 De donjon in Vlaanderen - architectuur en wooncultuur Daperé Frans - Ubregts William Gemeentekrediet
B97 Doopregister parochie Herent 1764 - 1796

B98 Doopregister parochie Herent - Bethlehem 1641 - 1764

B99 Topografische atlas Belgie
Nationaal Geografisch Instituut
B100 Het meubilair van de kerken uit de streek van Haacht Van Gelder Staf Beatrijsgezelschap
B101 Huldeboek Staf Van Gelder

B102 Wakkerzeel 1577 - 1977 Van Gelder G - Vandecouter G Beatrijsgezelschap
B103 Bloei en teloorgang van een ijzergieterij 1924 - 1979 "Umafo" Rans Jean
B104 Zang en klank (schoolliederen 1919) (2 delen) Verreyt Eduard Fotokopies
B105 De geneesheer der armen en de 2000 nuttige recepten Beauvillard - Féron Fotokopie
B106 Gezinsreconstructie - huwelijk - overlijden van Veltem 1649 - 1820 en van Beisem 1604 - 1820 (Deel I en II) Servranckx Jeanne Servranckx Jeanne
B107 Genealogische bronnen voor Meerbeek 1604 - 1820 en van Beisem 1604 - 1761 (Deel I en II) Servranckx Jeanne Servranckx Jeanne
B108 Honderd bespookte molens in Vlaanderen Demewet L
B109 Kleine dorpen in de grote oorlog (1914 in de regio Haacht) Casteels Roger - Vandegoor Gust Hagok
B110 Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel I: nieuwste tijden: 19de en 20 ste eeuw Art J Centrum voor Geschiedenis; Stichting Mens en Cultuur
B111 Brouwerijen Artois

B112 Terugblik op 50 jaar scouting in Herent Vandensande Jef
B113 50 Jaar chiro Herent Vandensande Julien
B114 Monumenten en landschappen in Belgie. Juridische aspecten Draye Annemie MAKLU Uitgevers
B115 Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel II: 12de - 18 de eeuw Art J Centrum voor Geschiedenis. Stichting Mens en Cultuur
B116 Honderd jaar boerengilde in galg (1894 - 1994) Winksele Sterckx Frans - Kestens Hugo Landelijke gilde
B117 Groot Herent in de pers: 1989
Genootschap voor Heemkunde
B118 Groot Herent in de pers: 1990
Genootschap voor Heemkunde
B119 Groot Herent in de pers: 1991
Genootschap voor Heemkunde
B120 Groot Herent in de pers: 1992
Genootschap voor Heemkunde
B121 Groot Herent in de pers: 1993
Genootschap voor Heemkunde
B122 Groot Herent in de pers: 1994
Genootschap voor Heemkunde
B123 De bescherming van het onroerend erfgoed. Recht en praktijk Instituut voor Milieurecht KU Leuven Koning Boudewijnstichting
B124 Monumentengids Stichting Vlaams erfgoed
B125 875 Jaar parochie Kwerps Vannoppen Henri Overdruk uit "Eigen schoon en de Brabander"
B126 De kroniek van Meerbeek 1820 - 1840, 1870 - 1890 Vannoppen Henri De Nationale wiltooffeesten
B127 De huisraad in de Vlaamse volkskunde (Jaar van de folklore) Weyns Josef Kredietbank
B128 Kortenbergse wandelingen (nrs. 1 - 4) Vannoppen Henri
B129 Kortenbergse wandelingen (nrs. 21 - 24) Vannoppen Henri - Buys Jos - Cresens Julius
B130 Socio - culturele studie van de gemeente Herent tot het bekomen van subsidies voor een gemeentelijke openbare bibliotheek en socio - kultureel ontmoetingscentrum Duveiger Jos
B131 Meester, wel bedankt (tentoonstelling 150 jaar gemeenteschool Erps - Kwerps) Vannoppen Henri
B132 Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel IIIa: hulpwetenschappen Art J Centrum voor Geschiedenis; Stichting Mens en Cultuur
B133 Groot Herent in de pers: 1995
Genootschap voor Heemkunde
B134 Genealogische bronnen voor Winksele 1630 - 1820 (2delen) Servranckx Jeanne Servranckx Jeanne
B135 Groot Herent in de pers: 1996
Genootschaop voor Heemkunde
B136 Groot Herent in de pers: 1997
Genootschap voor Heemkunde
B137 Het kanaal Leuven - Mechelen in heden en verleden 1750 - 2000 Vandegoor Gust Hagok
B138 B.G.J.G - Herent 70 jaar (bondige historiek van een afdeling) Vandensande Jozef BGJG Afdeling Herent
B139 Extraxten vonis codicibus in pago de Herent: 3 delen: geboorte - huwelijks- en overlijdingsregister Oostrem 1641 - 1784: deel 1 Vanderheyden - Goetseels Lud.
B140 Extraxten vonis codicibus in pago de Herent: 3 delen: geboorte - huwelijks- en overlijdingsregister Oostrem 1641 - 1784: deel 2 Vanderheyden - Goetseels Lud.
B141 Extraxten vonis codicibus in pago de Herent: 3 delen: geboorte - huwelijks- en overlijdingsregister Oostrem 1641 - 1784: deel 3 Vanderheyden - Goetseels Lud.
B142 Onze buurtwegen - Juridisch bekeken Draye Annemie Boudewijnstichting
B143 Hoe schrijf ik geschiedenis van mijn gemeente? Deel IV: archeologie Art J Centrum voor Geschiedenis; Stichting Mens en Cultuur
B144 Projectbeheer en fondsenwerving voor het cultureel erfgoed
Koning Boudewijnstichting
B145 Hoe schrijf ik mijn dialect? Een referentiespelling voor alle Brabantse dialecten
Acco
B146 Poorters van Brussel 1350 - 1795 - Bourgeois de Bruxelles. Deel III (1695 - 1795) Caluwaerts Jan - Simonaert Hugo
B147 Praktisch handboek voor genealogie. Deel I Vannoppen Henri
B148 Praktisch handboek voor genealogie. Deel II Vannoppen Henri
B149 Binnen buiten, een architectuur project
Cultureel Centrum De Wildeman
B150 900 Jaar gasthuiszusters te Leuven
Catalogus
B151 De fabrieken Remy te Wijgmaal Bollion Constant
B152 Dorpsbeelden uit het verleden - Huldenberg en deelgemeenten Van Hoegaerden Richard
B153 Parochiale kleuterschool 't Kranske, van 1879 - 1992 Van Baelen Bruno
B154 Groot Herent in de pers: 1998
Genootschap voor Heemkunde
B155 Groot Herent in de pers: 1999
Genootschap voor Heemkunde
B156 Wijncultuur in het Hageland Gerits, Scheys, Willems Aarschotse kring voor Heemkunde
B157 Gietijzeren grafkruisen in Vlaams - Brabant Vanpeé D
B158 100 jaar Delle: 1900 - 2000 Meerdere auteurs
B159 Groot Herent in de pers: 2000
Genootschap voor Heemkunde
B160 Vlaamse Begijnhoven - Werelderfgoed Van Aerschot Suzanne - Heirman Michiel Davidsfonds
B161 Geuren en Kleuren (Sociale en economische geschiedenis van Vlaams Brabant in de 19de en 20 ste eeuw) De Maejer Jan - Heyrman Peter Peeters
B162 Liedjesteksten verzameld door Louis Laermans: Deel 1: van 24/01/1930 tot 1931. Deel 2: tot 3 juli 1927. Deel 3: allerlei. De Becker Wilfried (neef Laermans)
B163 Het Hof van Herent / De Priorij van Betlehem
Davidsfonds
B164 Het Midden-Brabants Volksleven in het kader van het jaar van het dorp Vannoppen Henri Drukkerij Veys
B165 Schuttersgilden in Noord-Brabant Willem Sven, Bogaert Jan, Van Gerwen Teo Uitgeverij Helmond
B166 Herent vroeger Vandensande Julien Drukkerij Ringelé H
B167 Brabantse schuttersgilden vroeger en nu Ising Alfons Uitgeverij De Lijster
B168 Zaventem: zijn watermolens, zijn Sint- Martinus, zijn luchthaven Charels Ernest, Lauwers Jos Drukkerij Veys
B169 De geschiedenis van Bertem: de parel van de Voervallei Vannoppen Henri Drukkerij Veys
B170 De geschiedenis van Sterrebeek, het kastelendorp Vannoppen Henri, Sommereyns-Parent Lucienne Drukkerij Veys
B171 Rechtmatige familietrots uit Midden-Brabant of de geschiedenis van geslachten rond Pie Blok, Lodewijk van Beethoven en J.F. Janssens Vannoppen Henri Drukkerij Veys
B172 Op het spoor van het verleden. Archeologie op de hogesnelheidslijn Schrijvers Anne, Van Impe Luk Drukkerij Peeters
B173 Voorwaarts..Mars! Onderzoeksgids voor defensiearchieven betreffende Noord-Brabant 1588-1974 Sanders J.P.M. (eindredactie) Rijksarchief Noord-Brabant
B174 Beelden uit het verleden van Groot-Haacht. Haacht, Wespelaar, Tildonk, Wakkerzeel Verstraeten Karel, Artoos Ward, Schoovaerts Albert Uitgave Het Streekboek
B175 Groot Herent in de pers: 2001
Genootschap voor Heemkunde
B176 Nieuw licht op J.B.C. Verlooy (1746-1797). Vader van de Nederlandse Beweging De Ridder Paul
B177 1940 in de regio Haacht. De Belgische eenheden op de K.W.-stelling Casteels Roger - Vandegoor Gust
B178 Geschiedenis van Leuven van de vroegste tijd tot op heden Torfs J.A. Ripova
B179 Van Wichmale tot Wijgmaal. Vroeger en nu in woord en beeld Werkgroep "Van Wichmale tot Wijgmaal"
B180 Groot Herent in de pers: 2002
Genootschap voor Heemkunde
B181 Groot Herent in de pers: 2003
Genootschap voor Heemkunde
B182 Geschiedenis van Herent Marcel Piot en Genootschap van Herent Uitgevrij Peeters
B183 Geschiedenis van Wilsele Hueber A., O.S.B., Debecker Gh. K. Gemeentebestuur van Wilsele
B184 Folkloristische Tijdspiegel voor België Ver Elst A.
B185 In memoriam Henri Storck

B186 Perk, het kleine dorp van de grote Teniers Lauwers Jos
B187 Steenokkerzeel en Humelgem in verleden en toekomst Lauwers Jos
B188 Rillaar en zijn verleden Gerrits T.J.o.p.
B189 Historische schets van Bierbeek
Heemkring Bierbeek
B190 Meensel-Kiezegem in het Hageland Verreydt
B191 Het kasteel van Horst

B192 Langdorp en zijn kerken Gerrits T.J.o.p.
B193 Hulde aan de Doden. Helden en martelaren 1940-1945. De Gefusiljeerden Levy P.M.G.
B194 Genealogie en Heemkunde in Herent. Deel 1: de familie Rans. Deel 2 en 3: Herent vroeger van 1900 tot 1970 Rans Jean
B195 Confrerie van O.L.Vrouw van Herent opgeregt den 13 november 1825

B196 Groot Herent in de pers: 2004
Genootschap voor Heemkunde
B197 De Leuvense prentenatlas (deel 1 en deel 2) Cockx E., Huybens G.
B198 De Schepengriffie van Boortmeerbeek (7 delen)
Heemkundige kring Ravenstein
B199 Wapenboek van de Provinciën en Gemeenten van België Servais M. Gemeentekrediet van België
B200 "Kort in 't nieuws" Persboek 1997
Cultuur-historische vereniging Kortenberg
B201 Stadmonografie Leuven 2003
Project Stedenbeleid Leuven
B202 Geschiedenis van Brabant (van het hertogdom tot heden) Davidsfonds Leuven Waanders Uitgevers
B203 Grondstof tot nadenken - Metaal 2001
Open Monumentendag Vlaanderen
B204 Grondstof tot nadenken - Steen 2003
Open Monumentendag Vlaanderen
B205 Monumentengids
Stichting Vlaams Erfgoed
B207 2000 Jaar Leuven en Oost-Brabant (20 nummers)
Stad Leuven en K.V.L.
B208 Marcel Cockx 75 jaar
Provincie Vlaams Brabant
B209 Poorters van Brussel (1350-1795) - Bourgeois de Bruxelles - Deel 2 van 1601 tot 1695 Caluwaerts Jan
B210 Wakkerzeel, het stille dorp Aerts André
B211 Herentse week van amateurkunsten - Fotografie (29/4/2005 tot 8/5/2005)
Cultuurraad Herent
B212 150 Jaar onderwijs te Wespelaar Casteels Roger
B213 Op verhaal komen - Vlaams-Brabants sagenboek Top Stefaan Davidsfonds
B214 Ik klim in mijn stamboom! Werkboek voor kinderen Dirven Stan, Vanderhaeghe Jan V.V.F. Merksem
B215 Met beide handen - Uit 't goede hout gesneden Weijs Frederik J. Uitgeverij Baert
B216 Groot Handwerkboek - Uit grootmoeders jeugd
Brune en Zoon
B217 Gedenkboek van den oorlog in 1870 en 1871 Smiders August
B218 De Sint-Leonarduskerk .. Hart van Zoutleeuw Vandeput E.
B219 Suikerbonen en beschuit met muisjes

B220 De Sint-Hilariuskerk van Bierbeek
De Sint-Hilariusparochie
B221 De Houten Huizen van Mechelen
Het Keldermans genootschap
B222 Parochieregister Herent - Dopen 1796-1824
Genootschap voor Heemkunde
B223 Parochieregister Herent - Dopen 1825-1852
Genootschap voor Heemkunde
B224 Parochieregister Herent - Dopen 1852-1865
Genootschap voor Heemkunde
B225 Parochieregister Herent - Dopen 1865-1877
Genootschap voor Heemkunde
B226 Parochieregister Herent - Dopen 1878-1893
Genootschap voor Heemkunde
B227 Parochieregister Herent - Dopen 1896-1910
Genootschap voor Heemkunde
B228 Parochieregister Herent - Dopen 1911-1937
Genootschap voor Heemkunde
B229 Parochieregister Herent - Huwelijken (1797-1822) en Overlijdens (1797-1816)
Genootschap voor Heemkunde
B230 Parochieregister Herent - Huwelijken 1823-1893
Genootschap voor Heemkunde
B231 Parochieregister Herent - Huwelijken 1894-1937
Genootschap voor Heemkunde
B232 Parochieregister Herent - Overlijdens 1817-1866
Genootschap voor Heemkunde
B233 Parochieregister Herent - Overlijdens 1866-1893
Genootschap voor Heemkunde
B234 Parochieregister Herent - Overlijdens 1894-1937
Genootschap voor Heemkunde
B235 Parochieregister Winksele - Dopen 1865-1924
Genootschap voor Heemkunde
B236 Groot Herent in de Pers: 2005
Genootschap voor Heemkunde
B237 Hoe maak ik mijn stamboom? Lindemans Jan
B238 Vrijgevochten stad (Leuven en de revolutie van 1830-1831) Derez M.Vandekerchove V.Veldeman P.Verschaffel
B239 Leuven en Oost-Brabant in de tweede wereldoorlog Dewever Pieter Uitgeverij Aqua Fortis
B240 Folklore en volkswijsheden in Nederland K. ter Laan Het Spectrum
B241 Beelden en juwelen op de Ijzerenberg
Catalogus Tuintentoonstelling - Lions Club
B242 Toplore (Stories and songs)
Uitgifte 65ste verjaardag Stefaan Top
Catteeuw, Jacobs, Rieuweerts, .. Wissenschaftlicher Verlag
B243 Het Belgisch Vorstenhuis en Kortenberg Henri Vannoppen Erfgoedhuis Kortenberg
B244 Hout in het interieur Open Monumentendag Vlaanderen 2005 Borgerhoff &Lamberigts
B245 Leuven Kroniek Jan Baptist Hous Uitgeverij Abdij van Park
B246 Pastoor De Clerck en de Scholen van Bermhertigheyt Zuster L. Van Brusselen Annuntiaten
B247 Leven van de Heilige Joanna van Frankrijk Vertaling door Zuster Desiree Vansteenwegen Annuntiaten
B248 Brochure OMD Klooster Veltem Zuster Leen Van der Auwera Zusters Annonciaden
B249 Chaos en Orde in Herent en Kortenberg. Een verhaal van officieren,"champetters", "gendarmen", politie en 5 jaar HerKo. Henri Vannoppen - Paulette De Coninck N.V. Peeters
B250 Handboek voor Kosters M. English Desclée De Brouwer & Cie
B251 De Boerenkrijg (1798) - bibliografie Luc François Universiteit Gent
B252 Het koordoksaal in de Nederlanden Jan Steppe Paleis der Academiën
B253 Quelques traditions et coutumes du Folklore Belge Henri Liebrecht Côte d' Or
B254 Leuven onder water. De overstroming van 14 mei 1906. M. Ceunen, G. Claesen, P. Veldeman Salsa vzw - Leuven
B255 Jaarverslag 2004 Provincie Vlaams Brabant Provincie Vlaams Brabant
B256 Tilloenk vruger Jan Gordts Jan Gordts
B257 School Préventorium "Bethléem". Aanwezigheidsregisters schooljaren 1935 tot 1949. Klasdagboeken 1954-1955 en 1957-1958. Mathilde Verhoeft
B258 Bibliografiie 1994 Vlaams centrum voor volkscultuur Kon. Belg. Commisie voor Volkskunde
B259 Bibliografiie 1995 Vlaams centrum voor volkscultuur Kon. Belg. Commisie voor Volkskunde
B260 Bibliografiie 1996 Vlaams centrum voor volkscultuur Kon. Belg. Commisie voor Volkskunde
B261 Bibliografiie 1997 Vlaams centrum voor volkscultuur Kon. Belg. Commisie voor Volkskunde
B262 Bibliografiie 1998 Vlaams centrum voor volkscultuur Kon. Belg. Commisie voor Volkskunde
B263 Bibliografiie 1999 Vlaams centrum voor volkscultuur Kon. Belg. Commisie voor Volkskunde
B264 Denombrement 1596 - transcriptie en index Julien Vandensande Genootschap voor heemkunde
B265 Parochieregisters Winksele huwelijken 1959-1972 (nog na te zien)
Genootschap voor Heemkunde
B266 Wijgmaal aan de Dijle Beatrijsgezelschap
B267 Parochieregister Beisem (Geboorten,Huwelijken,Overlijdens - tafel 1761-1797)
Genootschap voor Heemkunde
B268 Parochieregister Erps (Geboorten - tafel 1600-1748)
Genootschap voor Heemkunde
Genootschap voor Heemkunde
B269 Parochieregister Erps (Geboorten - tafel 1763-1797)
Genootschap voor Heemkunde
B270 Parochieregister Haacht (Geboorten - tafel 1586-1797)
Genootschap voor Heemkunde
B271 Parochieregister Haacht (Huwelijken - tafel 1585-1797)
Genootschap voor Heemkunde
B272 Parochieregister Kwerps (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens - tafel 1635-1705)
Genootschap voor Heemkunde
B273 Parochieregister Kwerps (Geboorten 1753-1803; Huwelijken 1788-1803; Overlijdens 1738-1803)
Genootschap voor Heemkunde
B274 Parochieregister Meerbeek Beisem (Geboorten 1604-1714; Huwelijken 1621-1803; Overlijdens 1621-1713)
Genootschap voor Heemkunde
B275 Parochieregister Meerbeek Beisem (Geboorten 1714-1774 en 1774-1796; Huwelijken 1714-1796; Overlijdens 1714-1796)
Genootschap voor Heemkunde
B276 Parochieregister Tildonk-Buken (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens - tafel 1622-1729)
Genootschap voor Heemkunde
B277 Parochieregister Thildonck (Geboorten 1651-1796; Huwelijken 1656-1796; Overlijdens 1656-1796)
Genootschap voor Heemkunde
B278 Parochieregister Tildonk (Geboorten, Huwelijk, Overlijdens - tafel 1779-1797)
Genootschap voor Heemkunde
B279 Parochieregister Veltem (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens - tafel 1649-1769)
Genootschap voor Heemkunde
B280 Parochieregister Veltem (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens - tafel 1649-1769)
Genootschap voor Heemkunde
B281 Parochieregister Veltem In Nomini Domini Pasturatum - 17.4.1777
Genootschap voor Heemkunde
B282 Parochieregister Veltem Manual 1740 - 1769 - 1880
Genootschap voor Heemkunde
B283 Parochieregister Velthem - Manuel van de kerck van Velthem - kerckegoederen 1740 / 13.4.1796 / 16.12.1880
Genootschap voor Heemkunde
B284 Parochieregister Winksele (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens 1613-1796)
Genootschap voor Heemkunde
B285 Parochieregister Wakkerzeel (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens 1576-1691)
Genootschap voor Heemkunde
B286 Parochieregister Wespelaar (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens 1679-1796)
Genootschap voor Heemkunde
B287 Klapper Overijse, Jezus-Eik, Terlanen 1626-1812 Boek 1: Dopen: A-J
Genootschap voor Heemkunde
B288 Klapper Overijse, Jezus-Eik, Terlanen 1626-1812 Boek 2: Dopen: J-Z
Genootschap voor Heemkunde
B289 Klapper Overijse, Jezus-Eik, Terlanen 1626-1812 Boek 3: Huwelijken en Overlijdens
Genootschap voor Heemkunde
B290 Klapper Overijse, Jezus-Eik, Terlanen 1626-1812 Boek 4: Algemeen personenregister: A-F
Genootschap voor Heemkunde
B291 Klapper Overijse, Jezus-Eik, Terlanen 1626-1812 Boek 5: Algemeen personenregister: G-S
Genootschap voor Heemkunde
B292 Klapper Overijse, Jezus-Eik, Terlanen 1626-1812 Boek 6: Algemeen personenregister: T-Z
Genootschap voor Heemkunde
B293 Legioen van Maria Het Concilium Legionis Maria Drukkerij A. Keulers
B294 Volksinstrumenten in België Hubert Boone/Wim Bosmans Uitgeverij Peeters
B295 Historische aantekeningen van pastoor Philippus Van Velthem over de parochie Herent in 1750 J. De Kempeneer Drukkerij Warny
B296 De Republikeinse kalender Fr. Gevaert UGA
B297 Loop!graven Studentenkring Alfa Universitaire Pers
B298 Cauderlier- Kok voor burger en koning Danny Crauwels, Ghislaine Steps,Jo Van Caenegem Uitgeverij Oogachtend
B299 De Boerenkrijg Bruggeman, Knaepen, Poblome, Verberkmoes Uitgeverij Peeters
B300 Kiezerslijst 1 mei 1932- Gemeente Herent (en Wijgmaal)

B301 Guldenboek van de Belgische weerstand Ministerie van Landsverdediging Uitgeverij Leclercq
B302 Groot Herent in de pers: 2006 Genootschap voor Heemkunde Genootschap voor Heemkunde
B303 Weer-licht (Vier eeuwen verlichting in de papiermolen te Herisem) Open Monumentendag
B304 Vlaamse Begijnhoven Johan van Mechelen Kredietbank
B305 Het brood in de geschiedenis en de kunst
Beatrijsgezelschap
B306 La question royale- Faits et témoignages

B307 Brabant: Hart van Europa
Kredietbank
B308 Geschiedenis van Zuid-Afrika W.J. de Kock Departement van Inligting
B309 Het huisraad in de Vlaamse volkskunde Dr. Jozef Weyns Kredietbank
B310 Numismatiek - munten, penningen en medailles
Kredietbank
B311 Heraldiek Roger Robert Drukkerij Meva - Hove
B312 "Er zijn geen belgen!" Dr. Paardekooper N.V. Standaardboekhandel
B313 Monumentengids Vlaanderen - Erfgoed Vlaanderen
Davidsfonds
B314 Staande klokken en uurwerkmakers in Vlaanderen Eddy Fraiture Uitgeverij Peeters
B315 Emile de Meester de Ravenstein
Heemkring Ravensteyn
B316 Uitgevoerde werken door dakwerkers Verhoeven (9 schriften in totaal: 1946,1948,1949,1950, 1951, 1952,1953) Gebroeders Verhoeven
B317 Relicta - deel 1
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
B318 Relicta - deel 2
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed
B319 Histoires des Environs de Bruxelles - deel 1 - Bruxelles 1855 Alphonse Wauters
B320 Histoires des Environs de Bruxelles -Tervueren et Duysbourg Alphonse Wauters
B321 Histoires des Environs de Bruxelles - Willebroeck et Duffel Alphonse Wauters
B322 Histoires des Environs de Bruxelles - Jette, Ganshoren, Rekeghem, Hamme Alphonse Wauters
B323 Histoires des Environs de Bruxelles - Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek Alphonse Wauters
B324 Klapper Parochieregisters Overijse, jezus-Eik en Terlaenen (1626-1812) Dopen I van A tot I Heemkundige kring Overijse Gemeentebestuur Overijse
B325 Klapper Parochieregisters Overijse, Jezus-Eik en Terlaenen (1616-1812) Dopen II van J tot Z Heemkundige kring Overijse Gemeentebestuur Overijse
B326 Klapper Parochieregisters Overijse, Jezus-Eik en Terlaenen (1616-1812) Boek III - Huwelijken en Overlijdens Heemkundige kring Overijse Gemeentebestuur Overijse
B327 Klapper Parochieregisters Overijse, Jezus-Eik en Terlaenen - Boek IV - Algemeen personenregister A-F Heemkundige kring Overijse Gemeentebestuur Overijse
B328 Klapper parochieregisters Overijse, Jezus-Eik en Terlaenen - Boek V - Algemeen personenregister G-S Heemkundige kring Overijse Gemeentebestuur Overijse
B329 Klapper Parochieregister Overijse, Jezus-Eik en Terlaenen (1616-1812) - Algemeen Personenregister T-Z Heemkundige kring Overijse Gemeentebestuur Overijse
B330 Het laatste woord - Een inventaris van de dialectwoordenschat in Groot-Zemst Kristof Van Stichelen Heemkundigekring 'die Semse'
B331 Stenen getuigen - Uit het verleden van Tildonk Jan Gordts Jan Gordts

Jan Gordts
B332 'Water' in al zijn aspecten te Groot-Zemst De Broeck Roger, Vanderbeken Colette, Van Kerckhov Heemkring 'die Semse'
B333 De kadasterkaarten van Popp - Een sleutel tot uw lokale geschiedenis W. Ronsijn Uitgeverij Peeters
B334 Tegen brand gewapend - Twee eeuwen brandweer en brandbestrijding in leuven (1807-2007) Marika Ceunen, Piet Veldeman Uitgeverij Peeters
B335 Heraldiek - Wapens kennen en herkennen Honoré Rottier, Marc Van de Cruys Davidsfonds
B336 Groot Herent in de pers: 2007 Genootschap Herent Genootschap herent
B337 Brouwerij Mena - Limonadefabriek Kina Herman Voets Gemeente Rotselaar
B338 Frans Drijvers - Sociaal bewogen Vlaams priester (1858-1914) Lyvia Diser Davidsfonds Leuven
B339 Steen Goed! Kris Naudts - Erfgoed Vlaanderen Davidsfonds Leuven
B340 Kastanjebos en Molenbeekvallei - 25 jaar inzet voor natuur in Herent Natuurpunt Herent Drukkerij Peeters
B341 Wielerparels uit de regio Haacht Jozef Hamels Heemkring Hagok
B342 Eeuwelingen geboren of gevierd te Erps-Kwerps, Everberg, Kortenberg, Meerbeek en hun voorouders Nicole Notredame-Van den Borre VVF Leuven
B343 De militaire begraafplaatsen van W.O. I in Vlaanderen.
Belgische en Duitse militaire begraafplaatsen: deel 5
Michel Vansuyt, Michel Van den Bogaert Uitgeverij De Krijger
Uitgeverij De Krijger
B344 Scouting Winksele - Veltem - Beisem, ons verhaal 50 Jaar Graalridders - 1958-2008
Uitgeverij Peeters
B345 Le Prince Baudouin, Comment tout a commencé, André Tobback André Tobback, drukkerij Binst