Genootschap voor Heemkunde Herent

MEI 2023

Meimaand, kapelletjesmaand

Rochus van Montpellier (begin 14de eeuw) is in onze contreien de meest bekende beschermheilige tegen
de pest. In Veltem staat er reeds erg lang een Sint-Rochuskapel op de hoek van de Rijgelstraat en de Mechelsesteenweg: ze dateert van vóór de aanleg van de steenweg in 1730. Ze werd zowel na de Eerste als na de Tweede Wereldoorlog heropgebouwd.

De processie loopt voorbij de goed onderhouden kapel omstreeks 1950.
Vandaag verkeert ze echter in zeer slechte doen.
April 2023: de oude woning die de kapel letterlijk en figuurlijk tot ruggensteun diende, is nu afgebroken.

Bronnen:
Stuurgroep Erfgoed, Kapelletjes in Groot-Herent, 2015, p. 67-69.
Wikipedia

Foto’s: Heemkunde Herent en W. Winnelinckx
Tekst: G. Stevens


Onze website geeft het beste resultaat met “FIREFOX” als browser.

Herent

Winksele

Delle

Veltem-Beisem

LAATSTE NIEUWS

  • Het laatste nummer van de heembode Jaargang 39 (2024) nr. 1 is beschikbaar.

Gooi niets weg!

Oude prentkaarten, documenten (brieven, facturen, reclamefolders, menu’s …), affiches, foto’s , doodsprentjes, doodsbrieven … Kortom alles wat met vroeger te maken heeft. U hoeft er geen afstand van te doen: we kunnen het bij u thuis komen kopiëren (scannen) om het digitaal te bewaren.

Contacteer ons op heemkunde3020@gmail.com

Webmaster Walter Winnelinckx

E-mailadres: heemkunde3020@gmail.com