Kalender

Naar goede gewoonte brengt het Genootschap voor Heemkunde ook voor het jaar 2021 een heemkundige kalender uit.

De kalender kost 12 euro en is verkrijgbaar in dagbladhandel Ronny (Herent) en dagbladhandel Benny (Veltem), bij de bestuursleden en bij de leden van de werkgroep van het Genootschap voor Heemkunde. U vindt ze  onder “Bestuur”.