WebsiteGesorteerdPerOnderwerp
Onderwerp Nr Titel Auteur Uitgeverij

B301 Guldenboek van de Belgische weerstand Ministerie van Landsverdediging Uitgeverij Leclercq

B302 Groot Herent in de pers: 2006 Genootschap voor Heemkunde Genootschap voor Heemkunde

B303 Weer-licht (Vier eeuwen verlichting in de papiermolen te Herisem) Open Monumentendag

B304 Vlaamse Begijnhoven Johan van Mechelen Kredietbank

B305 Het brood in de geschiedenis en de kunst
Beatrijsgezelschap

B306 La question royale- Faits et témoignages


B307 Brabant: Hart van Europa
Kredietbank

B308 Geschiedenis van Zuid-Afrika W.J. de Kock Departement van Inligting

B309 Het huisraad in de Vlaamse volkskunde Dr. Jozef Weyns Kredietbank

B310 Numismatiek - munten, penningen en medailles
Kredietbank

B311 Heraldiek Roger Robert Drukkerij Meva - Hove

B312 "Er zijn geen belgen!" Dr. Paardekooper N.V. Standaardboekhandel

B313 Monumentengids Vlaanderen - Erfgoed Vlaanderen
Davidsfonds

B314 Staande klokken en uurwerkmakers in Vlaanderen Eddy Fraiture Uitgeverij Peeters

B315 Emile de Meester de Ravenstein
Heemkring Ravensteyn

B316 Uitgevoerde werken door dakwerkers Verhoeven (9 schriften in totaal: 1946,1948,1949,1950, 1951, 1952,1953) Gebroeders Verhoeven

B317 Relicta - deel 1
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

B318 Relicta - deel 2
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

B319 Histoires des Environs de Bruxelles - deel 1 - Bruxelles 1855 Alphonse Wauters

B320 Histoires des Environs de Bruxelles -Tervueren et Duysbourg Alphonse Wauters

B321 Histoires des Environs de Bruxelles - Willebroeck et Duffel Alphonse Wauters

B322 Histoires des Environs de Bruxelles - Jette, Ganshoren, Rekeghem, Hamme Alphonse Wauters

B323 Histoires des Environs de Bruxelles - Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek Alphonse Wauters

B324 Klapper Parochieregisters Overijse, jezus-Eik en Terlaenen (1626-1812) Dopen I van A tot I Heemkundige kring Overijse Gemeentebestuur Overijse

B325 Klapper Parochieregisters Overijse, Jezus-Eik en Terlaenen (1616-1812) Dopen II van J tot Z Heemkundige kring Overijse Gemeentebestuur Overijse

B326 Klapper Parochieregisters Overijse, Jezus-Eik en Terlaenen (1616-1812) Boek III - Huwelijken en Overlijdens Heemkundige kring Overijse Gemeentebestuur Overijse

B327 Klapper Parochieregisters Overijse, Jezus-Eik en Terlaenen - Boek IV - Algemeen personenregister A-F Heemkundige kring Overijse Gemeentebestuur Overijse

B328 Klapper parochieregisters Overijse, Jezus-Eik en Terlaenen - Boek V - Algemeen personenregister G-S Heemkundige kring Overijse Gemeentebestuur Overijse

B329 Klapper Parochieregister Overijse, Jezus-Eik en Terlaenen (1616-1812) - Algemeen Personenregister T-Z Heemkundige kring Overijse Gemeentebestuur Overijse

B330 Het laatste woord - Een inventaris van de dialectwoordenschat in Groot-Zemst Kristof Van Stichelen Heemkundigekring 'die Semse'

B333 De kadasterkaarten van Popp - Een sleutel tot uw lokale geschiedenis W. Ronsijn Uitgeverij Peeters

B338 Frans Drijvers - Sociaal bewogen Vlaams priester (1858-1914) Lyvia Diser Davidsfonds Leuven

B339 Steen Goed! Kris Naudts - Erfgoed Vlaanderen Davidsfonds Leuven

B343 De militaire begraafplaatsen van W.O. I in Vlaanderen.
Belgische en Duitse militaire begraafplaatsen: deel 5
Michel Vansuyt, Michel Van den Bogaert Uitgeverij De Krijger
Uitgeverij De Krijger

B344 Scouting Winksele - Veltem - Beisem, ons verhaal 50 Jaar Graalridders - 1958-2008
Uitgeverij Peeters

B345 Le Prince Baudouin, Comment tout a commencé, André Tobback André Tobback, drukkerij Binst
Aarschot B8 Museum voor heemkunde en folklore (catalogus) Paessens A
Aarschot B11 Deelname der stad Aarschot aan de gemeentelijke beweging in Brabant De Fraine , Blondé M La Librairie Encyclopedique
Aarschot B18 Meiboomplanting aan de Brakepoort te Aarschot Aarschotse kring voor Heemkunde
Aarschot B22 Geschiedkundige bijdragen over Aarschot ter gelegenheid van de viering 750 jaar stad Aarschotse kring voor Heemkunde
Algemeen B293 Legioen van Maria Het Concilium Legionis Maria Drukkerij A. Keulers
Archeologie B172 Op het spoor van het verleden. Archeologie op de hogesnelheidslijn Schrijvers Anne, Van Impe Luk Drukkerij Peeters
Beisem B267 Parochieregister Beisem (Geboorten,Huwelijken,Overlijdens - tafel 1761-1797)
Genootschap voor Heemkunde
Beroepen B23 Volksambachten in Kempen en Hageland Gerits T.J.
Beroepen B215 Met beide handen - Uit 't goede hout gesneden Weijs Frederik J. Uitgeverij Baert
Beroepen B216 Groot Handwerkboek - Uit grootmoeders jeugd
Brune en Zoon
Bertem B89 Bertem een levend dorp
Catalogus van tentoonstelling
Bertem B169 De geschiedenis van Bertem: de parel van de Voervallei Vannoppen Henri Drukkerij Veys
Betekom B19 Betekom en zijn kerk Gerits T.J.
Bevolking B51 Neuf cent mille étrangers en Belgique (Extrait du Bulletin de Statistique) Vanderhaegen H
Bibliografie B251 De Boerenkrijg (1798) - bibliografie Luc François Universiteit Gent
Bibliografie B258 Bibliografiie 1994 Vlaams centrum voor volkscultuur Kon. Belg. Commisie voor Volkskunde
Bibliografie B259 Bibliografiie 1995 Vlaams centrum voor volkscultuur Kon. Belg. Commisie voor Volkskunde
Bibliografie B260 Bibliografiie 1996 Vlaams centrum voor volkscultuur Kon. Belg. Commisie voor Volkskunde
Bibliografie B261 Bibliografiie 1997 Vlaams centrum voor volkscultuur Kon. Belg. Commisie voor Volkskunde
Bibliografie B262 Bibliografiie 1998 Vlaams centrum voor volkscultuur Kon. Belg. Commisie voor Volkskunde
Bibliografie B263 Bibliografiie 1999 Vlaams centrum voor volkscultuur Kon. Belg. Commisie voor Volkskunde
Bierbeek B189 Historische schets van Bierbeek
Heemkring Bierbeek
Bierbeek B220 De Sint-Hilariuskerk van Bierbeek
De Sint-Hilariusparochie
Bodegem B54 5 jaar B.K.W.-werking (1977 - 1982)
Bodegemse Culturele Werkgemeenschap
Bokrijk B42 Rijk Bokrijk B.P.Belgium Heideland-Orbis
Bomen B43 Merkwaardige bomen Bestuur van Waters en Bossen
Bonheiden B153 Parochiale kleuterschool 't Kranske, van 1879 - 1992 Van Baelen Bruno
Boortmeerbeek B198 De Schepengriffie van Boortmeerbeek (7 delen)
Heemkundige kring Ravenstein
Brabant B157 Gietijzeren grafkruisen in Vlaams - Brabant Vanpeé D
Brabant B161 Geuren en Kleuren (Sociale en economische geschiedenis van Vlaams Brabant in de 19de en 20 ste eeuw) De Maejer Jan - Heyrman Peter Peeters
Brabant B202 Geschiedenis van Brabant (van het hertogdom tot heden) Davidsfonds Leuven Waanders Uitgevers
brouwerij B337 Brouwerij Mena - Limonadefabriek Kina Herman Voets Gemeente Rotselaar
Brussel B146 Poorters van Brussel 1350 - 1795 - Bourgeois de Bruxelles. Deel III (1695 - 1795) Caluwaerts Jan - Simonaert Hugo
Brussel B209 Poorters van Brussel (1350-1795) - Bourgeois de Bruxelles - Deel 2 van 1601 tot 1695 Caluwaerts Jan
Buken B85 Buken en zijn verleden (300 jaar zelfstandige parochie 1687 - 1987) Piot Marcel - Sijs G
Cartografie B70 Het hertogdom Brabant in kaart en prent: zijn vier kwartieren: Leuven - Brussel - Antwerpen - 's Hertogenbosch Dimcker Dieter- R en Weis Helmut Lannoo
Cartografie B83 Biologische waarderingskaart van Belgie (algemene verklarende tekst + verklarende tekst bij kaartblad) (2 delen)
Ministerie van Volksgezondheid en Gezin
Cartografie B99 Topografische atlas Belgie
Nationaal Geografisch Instituut
Cursus B68 Inleiding tot de historische methode (syllabus) De Smet J.M. Monitoraat Leuven
Delle B92 De wereld in 't klein of de vredesbond van Delle Esders W
Delle B158 100 jaar Delle: 1900 - 2000 Meerdere auteurs
Dorp B4 Dorp van ons hart Claes J Kultuurdienst van de Belgische Boerenbond
Dorp B35 Hoe schrijf ik geschiedenis van mijn dorp? (kerkelijke bronnen voor de studie van de lokale geschiedenis) Grauwen W.M. & Praem O
Dorp B36 Hoe schrijf ik geschiedenis van mijn dorp? (wereldlijke bronnen voor de studie van de lokale geschiedenis) Vanhemelrijck F
Dorp B53 Der begriff "Stadtregion" Vanderhaegen H en Pattijn Overdruk uit "Raumforschung und Raumordnung"
Dorp B110 Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel I: nieuwste tijden: 19de en 20 ste eeuw Art J Centrum voor Geschiedenis; Stichting Mens en Cultuur
Dorp B115 Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel II: 12de - 18 de eeuw Art J Centrum voor Geschiedenis. Stichting Mens en Cultuur
Dorp B132 Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel IIIa: hulpwetenschappen Art J Centrum voor Geschiedenis; Stichting Mens en Cultuur
Dorp B142 Onze buurtwegen - Juridisch bekeken Draye Annemie Boudewijnstichting
Dorp B143 Hoe schrijf ik geschiedenis van mijn gemeente? Deel IV: archeologie Art J Centrum voor Geschiedenis; Stichting Mens en Cultuur
eeuwelingen B342 Eeuwelingen geboren of gevierd te Erps-Kwerps, Everberg, Kortenberg, Meerbeek en hun voorouders Nicole Notredame-Van den Borre VVF Leuven
Erfgoed B114 Monumenten en landschappen in Belgie. Juridische aspecten Draye Annemie MAKLU Uitgevers
Erfgoed B123 De bescherming van het onroerend erfgoed. Recht en praktijk Instituut voor Milieurecht KU Leuven Koning Boudewijnstichting
Erfgoed B124 Monumentengids Stichting Vlaams erfgoed
Erfgoed B144 Projectbeheer en fondsenwerving voor het cultureel erfgoed
Koning Boudewijnstichting
Erfgoed B160 Vlaamse Begijnhoven - Werelderfgoed Van Aerschot Suzanne - Heirman Michiel Davidsfonds
Erps B268 Parochieregister Erps (Geboorten - tafel 1600-1748)
Genootschap voor Heemkunde
Genootschap voor Heemkunde
Erps B269 Parochieregister Erps (Geboorten - tafel 1763-1797)
Genootschap voor Heemkunde
Erps-Kwerps B131 Meester, wel bedankt (tentoonstelling 150 jaar gemeenteschool Erps - Kwerps) Vannoppen Henri
Erps-Kwerps B171 Rechtmatige familietrots uit Midden-Brabant of de geschiedenis van geslachten rond Pie Blok, Lodewijk van Beethoven en J.F. Janssens Vannoppen Henri Drukkerij Veys
Folklore B44 Evenementenkalender van het Brabantse volksleven
Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische opzoekingen en voor culturele en goede betrekkingen v
Folklore B184 Folkloristische Tijdspiegel voor België Ver Elst A.
Folklore B240 Folklore en volkswijsheden in Nederland K. ter Laan Het Spectrum
Folklore B253 Quelques traditions et coutumes du Folklore Belge Henri Liebrecht Côte d' Or
Gebouwen B96 De donjon in Vlaanderen - architectuur en wooncultuur Daperé Frans - Ubregts William Gemeentekrediet
Gebouwen B108 Honderd bespookte molens in Vlaanderen Demewet L
Genealogie B6 Klim in je stamboom! Mispelon M Familia et Patria
Genealogie B31 Het parochiewezen in Brabant (deel XIV) Verbesselt J Kopie van Inleiding + parochies
Genealogie B33 Het parochiewezen in Brabant (deel XIV) Verbesselt J
Genealogie B34 Het parochiewezen in Belgie - Brabant (deel I) Verbesselt J
Genealogie B38 Hoe maakt men een stamboom op in Brabant? Vannoppen Henri Jaar van het Dorp
Genealogie B106 Gezinsreconstructie - huwelijk - overlijden van Veltem 1649 - 1820 en van Beisem 1604 - 1820 (Deel I en II) Servranckx Jeanne Servranckx Jeanne
Genealogie B107 Genealogische bronnen voor Meerbeek 1604 - 1820 en van Beisem 1604 - 1761 (Deel I en II) Servranckx Jeanne Servranckx Jeanne
Genealogie B134 Genealogische bronnen voor Winksele 1630 - 1820 (2delen) Servranckx Jeanne Servranckx Jeanne
Genealogie B147 Praktisch handboek voor genealogie. Deel I Vannoppen Henri
Genealogie B148 Praktisch handboek voor genealogie. Deel II Vannoppen Henri
Genealogie B214 Ik klim in mijn stamboom! Werkboek voor kinderen Dirven Stan, Vanderhaeghe Jan V.V.F. Merksem
Genealogie B237 Hoe maak ik mijn stamboom? Lindemans Jan
Geneeskunde B105 De geneesheer der armen en de 2000 nuttige recepten Beauvillard - Féron Fotokopie
Haacht B9 Oude kunst uit het gewest Haacht Beatrijsgezelschap Haacht Tentoonstelling
Haacht B174 Beelden uit het verleden van Groot-Haacht. Haacht, Wespelaar, Tildonk, Wakkerzeel Verstraeten Karel, Artoos Ward, Schoovaerts Albert Uitgave Het Streekboek
Haacht B270 Parochieregister Haacht (Geboorten - tafel 1586-1797)
Genootschap voor Heemkunde
Haacht B271 Parochieregister Haacht (Huwelijken - tafel 1585-1797)
Genootschap voor Heemkunde
Heraldiek B199 Wapenboek van de Provinciën en Gemeenten van België Servais M. Gemeentekrediet van België
Herent B7 Toponomie van Herent (proefschrift) Heremans T
Herent B26 De persoonsnaamgeving te Herent (sociolingistische studie) Vanhorenbeeck W verhandeling
Herent B39 De Herentse familie Vandensande Vandensande Julien
Herent B57 Ontstaan en evolutie van Clock-o-Matic, een Herentse kleine onderneming Top Stefaan Herentse Heemkundige Bijdrage
Herent B58 Enkele aspecten van het kaarsengietersbedrijf Top Stefaan Herentse Heemkundige Bijdrage
Herent B59 70 Jaar Trouw en Moed Top Stefaan en D'havé Tonny Herentse Heemkundige Bijdrage
Herent B60 Uit Herents verleden, manuscript Van Eycken met aantekeningen van Rolf Falter
Herentse Heemkundige Bijdrage
Herent B61 Beschrijvende inventaris van het Herents Parochiearchief Piot Marcel en Top Stefaan Herentse Heemkundige Bijdrage
Herent B62 Kerkschatten uit de O.L.Vrouwekerk van Herent Top Stefaan Herentse Heemkundige Bijdrage
Herent B63 Parochiale bibliotheek van Herent 1922 - 1972
Katalogus
Herent B64 Herent in oude prentkaarten
Genootschap voor Heemkunde
Herent B65 Wegwijs in Herent 1971
Gemeentebestuur van Herent
Herent B66 Wegwijs in Herent 1977
Gemeentebestuur van Herent
Herent B71 Liber amicorum Jules Cuypers Top Stefaan Herentse Heemkundige Bijdrage
Herent B72 100 Jaar vrij kleuter- en lageronderwijs te Herent (1883 - 1983) Top Stefaan Herentse Heemkundige Bijdrage
Herent B73 De geschiedenis van het Duigemhof en de windmolen. De familie van Herent Vandensande Julien Herentse Heemkundige Bijdrage
Herent B74 Geboorten en doop in het Herentse (maturiteitsproef) Maes Koen
Herent B77 Kuierend door Herent - Winksele - Veltem Beisem Sijs G - Smets René G. Sijs
Herent B79 Sociale positie en bezit volgens de Herentse schepenregisters (1720 - 1745) Maes Jan Eindwerk KU Leuven
Herent B80 Sociale positie en bezit volgens de Herentse schepenregisters (1745 - 1770) Laenen Arlette Eindwerk KU Leuven
Herent B81 Sociale positie en bezit volgens de Herentse schepenregisters (1771 - 1796) Lernout Bert Eindwerk KU Leuven
Herent B86 De Herentse gerechterlijke documenten als bron voor de sociale geschiedenis (1725 - 1775) Toelen Jan Eindwerk KU Leuven
Herent B87 Herent vroeger en nu Vandensande Julien Her-win-velt
Herent B90 Proefschrift over Herent Artois Herman
Herent B94 De dorpsfinanciën van Herent (1700 - 1750) Hamelrijck Annick Eindwerk KU Leuven
Herent B95 Gezinsreconstructies - Herent (1641 - 1820) Deel I en II Servranckx Jeanne
Herent B97 Doopregister parochie Herent 1764 - 1796

Herent B98 Doopregister parochie Herent - Bethlehem 1641 - 1764

Herent B103 Bloei en teloorgang van een ijzergieterij 1924 - 1979 "Umafo" Rans Jean
Herent B112 Terugblik op 50 jaar scouting in Herent Vandensande Jef
Herent B113 50 Jaar chiro Herent Vandensande Julien
Herent B117 Groot Herent in de pers: 1989
Genootschap voor Heemkunde
Herent B118 Groot Herent in de pers: 1990
Genootschap voor Heemkunde
Herent B119 Groot Herent in de pers: 1991
Genootschap voor Heemkunde
Herent B120 Groot Herent in de pers: 1992
Genootschap voor Heemkunde
Herent B121 Groot Herent in de pers: 1993
Genootschap voor Heemkunde
Herent B122 Groot Herent in de pers: 1994
Genootschap voor Heemkunde
Herent B130 Socio - culturele studie van de gemeente Herent tot het bekomen van subsidies voor een gemeentelijke openbare bibliotheek en socio - kultureel ontmoetingscentrum Duveiger Jos
Herent B133 Groot Herent in de pers: 1995
Genootschap voor Heemkunde
Herent B135 Groot Herent in de pers: 1996
Genootschaop voor Heemkunde
Herent B136 Groot Herent in de pers: 1997
Genootschap voor Heemkunde
Herent B138 B.G.J.G - Herent 70 jaar (bondige historiek van een afdeling) Vandensande Jozef BGJG Afdeling Herent
Herent B139 Extraxten vonis codicibus in pago de Herent: 3 delen: geboorte - huwelijks- en overlijdingsregister Oostrem 1641 - 1784: deel 1 Vanderheyden - Goetseels Lud.
Herent B140 Extraxten vonis codicibus in pago de Herent: 3 delen: geboorte - huwelijks- en overlijdingsregister Oostrem 1641 - 1784: deel 2 Vanderheyden - Goetseels Lud.
Herent B141 Extraxten vonis codicibus in pago de Herent: 3 delen: geboorte - huwelijks- en overlijdingsregister Oostrem 1641 - 1784: deel 3 Vanderheyden - Goetseels Lud.
Herent B149 Binnen buiten, een architectuur project
Cultureel Centrum De Wildeman
Herent B154 Groot Herent in de pers: 1998
Genootschap voor Heemkunde
Herent B155 Groot Herent in de pers: 1999
Genootschap voor Heemkunde
Herent B159 Groot Herent in de pers: 2000
Genootschap voor Heemkunde
Herent B163 Het Hof van Herent / De Priorij van Betlehem
Davidsfonds
Herent B166 Herent vroeger Vandensande Julien Drukkerij Ringelé H
Herent B175 Groot Herent in de pers: 2001
Genootschap voor Heemkunde
Herent B180 Groot Herent in de pers: 2002
Genootschap voor Heemkunde
Herent B181 Groot Herent in de pers: 2003
Genootschap voor Heemkunde
Herent B182 Geschiedenis van Herent Marcel Piot en Genootschap van Herent Uitgevrij Peeters
Herent B194 Genealogie en Heemkunde in Herent. Deel 1: de familie Rans. Deel 2 en 3: Herent vroeger van 1900 tot 1970 Rans Jean
Herent B195 Confrerie van O.L.Vrouw van Herent opgeregt den 13 november 1825

Herent B196 Groot Herent in de pers: 2004
Genootschap voor Heemkunde
Herent B208 Marcel Cockx 75 jaar
Provincie Vlaams Brabant
Herent B211 Herentse week van amateurkunsten - Fotografie (29/4/2005 tot 8/5/2005)
Cultuurraad Herent
Herent B222 Parochieregister Herent - Dopen 1796-1824
Genootschap voor Heemkunde
Herent B223 Parochieregister Herent - Dopen 1825-1852
Genootschap voor Heemkunde
Herent B224 Parochieregister Herent - Dopen 1852-1865
Genootschap voor Heemkunde
Herent B225 Parochieregister Herent - Dopen 1865-1877
Genootschap voor Heemkunde
Herent B226 Parochieregister Herent - Dopen 1878-1893
Genootschap voor Heemkunde
Herent B227 Parochieregister Herent - Dopen 1896-1910
Genootschap voor Heemkunde
Herent B228 Parochieregister Herent - Dopen 1911-1937
Genootschap voor Heemkunde
Herent B229 Parochieregister Herent - Huwelijken (1797-1822) en Overlijdens (1797-1816)
Genootschap voor Heemkunde
Herent B230 Parochieregister Herent - Huwelijken 1823-1893
Genootschap voor Heemkunde
Herent B231 Parochieregister Herent - Huwelijken 1894-1937
Genootschap voor Heemkunde
Herent B232 Parochieregister Herent - Overlijdens 1817-1866
Genootschap voor Heemkunde
Herent B233 Parochieregister Herent - Overlijdens 1866-1893
Genootschap voor Heemkunde
Herent B234 Parochieregister Herent - Overlijdens 1894-1937
Genootschap voor Heemkunde
Herent B235 Parochieregister Winksele - Dopen 1865-1924
Genootschap voor Heemkunde
Herent B236 Groot Herent in de Pers: 2005
Genootschap voor Heemkunde
Herent B249 Chaos en Orde in Herent en Kortenberg. Een verhaal van officieren,"champetters", "gendarmen", politie en 5 jaar HerKo. Henri Vannoppen - Paulette De Coninck N.V. Peeters
Herent B257 School Préventorium "Bethléem". Aanwezigheidsregisters schooljaren 1935 tot 1949. Klasdagboeken 1954-1955 en 1957-1958. Mathilde Verhoeft
Herent B264 Denombrement 1596 - transcriptie en index Julien Vandensande Genootschap voor heemkunde
Herent B265 Parochieregisters Winksele huwelijken 1959-1972 (nog na te zien)
Genootschap voor Heemkunde
Herent B295 Historische aantekeningen van pastoor Philippus Van Velthem over de parochie Herent in 1750 J. De Kempeneer Drukkerij Warny
Herent B336 Groot Herent in de pers: 2007 Genootschap Herent Genootschap herent
Herent B340 Kastanjebos en Molenbeekvallei - 25 jaar inzet voor natuur in Herent Natuurpunt Herent Drukkerij Peeters
Hoeilaart B16 Geschiedenis van Hoeilaart van steentijdperk tot middeleeuwen Marien M. E en Verbesselt J 100-jarig bestaan
Hoeilaart B17 Programma feesten 100 jaar kerkgebouw Hoeilaart Versluys L F. Joossens
Huisraad B14 Volkshuisraad in Vlaanderen Weyns Jozef
Huisraad B127 De huisraad in de Vlaamse volkskunde (Jaar van de folklore) Weyns Josef Kredietbank
Huldenberg B152 Dorpsbeelden uit het verleden - Huldenberg en deelgemeenten Van Hoegaerden Richard
Industrialisatie B28 En toen kwam de machine Nationale maatschappij voor krediet aan de nijverh Gemeentekrediet van België
Industrialisatie B93 Handen te kort - Pleiten voor Vlaanderens industrieel erfgoed
Vlaamse vereniging voor Industriële Archeologie
Kerk B250 Handboek voor Kosters M. English Desclée De Brouwer & Cie
Kerk B252 Het koordoksaal in de Nederlanden Jan Steppe Paleis der Academiën
Kerkmeubilair B100 Het meubilair van de kerken uit de streek van Haacht Van Gelder Staf Beatrijsgezelschap
Keuken B298 Cauderlier- Kok voor burger en koning Danny Crauwels, Ghislaine Steps,Jo Van Caenegem Uitgeverij Oogachtend
Klooster B32 Arca Lovaniencis jaarboek 1976 (windesheimse kloosters in Brabant) Persoons Vrienden Museum Leuven
Klooster B69 Monasticon windeshemense (teil 1: Belgien)
Archives et Bibliothèques de Belgique
Kortenberg B128 Kortenbergse wandelingen (nrs. 1 - 4) Vannoppen Henri
Kortenberg B129 Kortenbergse wandelingen (nrs. 21 - 24) Vannoppen Henri - Buys Jos - Cresens Julius
Kortenberg B200 "Kort in 't nieuws" Persboek 1997
Cultuur-historische vereniging Kortenberg
Kortenberg B243 Het Belgisch Vorstenhuis en Kortenberg Henri Vannoppen Erfgoedhuis Kortenberg
Kwerps B125 875 Jaar parochie Kwerps Vannoppen Henri Overdruk uit "Eigen schoon en de Brabander"
Kwerps B272 Parochieregister Kwerps (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens - tafel 1635-1705)
Genootschap voor Heemkunde
Kwerps B273 Parochieregister Kwerps (Geboorten 1753-1803; Huwelijken 1788-1803; Overlijdens 1738-1803)
Genootschap voor Heemkunde
Landbouw B3 Boeren en hun hofsteden Dewey A Kultuurdienst van de Belgische Boerenbond
Landbouw B52 Bronnen voor de reconstructie van de agrarische structuur: landschap, bedrijven, huur- en eigendomsverhoudingen in Vlaanderen Vanderhaegen H Overdruk uit "Bronnen van de Historische Geografie van België"
Landbouw B55 Oud landbouwgereedschap (1850 - 1914) Eloy Arnold
Landbouw B91 100 jaar Boerenbond in beeld
Belgische Boerenbond
Langdorp B192 Langdorp en zijn kerken Gerrits T.J.o.p.
Lebbeke B10 Geschiedenis van de devotie tot O.L.V. van Lebbeke

Leuven B13 Mededelingen van de geschied- en oudheidkundige kring voor Leuven en omgeving Deel XII
Leuven B24 Het bouwkundig erfgoed van de Kath. Universiteit te Leuven Heyman C Overdruk uit Onze Alma Mater
Leuven B27 Arca lovaniencis Jaarboek 1974 Vrienden Museum Leuven
Leuven B49 De cholera. Epidemie te Leuven in 1849 Vanderhaegen H en De Vos R Overdruk uit Gemeentekrediet van België
Leuven B56 Het kanaal Leuven-Mechelen (Dijle) in beeld Ver Elst A.
Leuven B88 Een klooster te Leuven onder de invloed der Devotio Moderna (Sint Ursula of klooster der elfduizend maagden 1415 - 1511) Piot Marcel Eindwerk KU Leuven
Leuven B111 Brouwerijen Artois

Leuven B137 Het kanaal Leuven - Mechelen in heden en verleden 1750 - 2000 Vandegoor Gust Hagok
Leuven B150 900 Jaar gasthuiszusters te Leuven
Catalogus
Leuven B178 Geschiedenis van Leuven van de vroegste tijd tot op heden Torfs J.A. Ripova
Leuven B197 De Leuvense prentenatlas (deel 1 en deel 2) Cockx E., Huybens G.
Leuven B201 Stadmonografie Leuven 2003
Project Stedenbeleid Leuven
Leuven B207 2000 Jaar Leuven en Oost-Brabant (20 nummers)
Stad Leuven en K.V.L.
Leuven B213 Op verhaal komen - Vlaams-Brabants sagenboek Top Stefaan Davidsfonds
Leuven B238 Vrijgevochten stad (Leuven en de revolutie van 1830-1831) Derez M.Vandekerchove V.Veldeman P.Verschaffel
Leuven B239 Leuven en Oost-Brabant in de tweede wereldoorlog Dewever Pieter Uitgeverij Aqua Fortis
Leuven B241 Beelden en juwelen op de Ijzerenberg
Catalogus Tuintentoonstelling - Lions Club
Leuven B245 Leuven Kroniek Jan Baptist Hous Uitgeverij Abdij van Park
Leuven B254 Leuven onder water. De overstroming van 14 mei 1906. M. Ceunen, G. Claesen, P. Veldeman Salsa vzw - Leuven
Leuven en omstreken B334 Tegen brand gewapend - Twee eeuwen brandweer en brandbestrijding in leuven (1807-2007) Marika Ceunen, Piet Veldeman Uitgeverij Peeters
Mechelen B221 De Houten Huizen van Mechelen
Het Keldermans genootschap
Meensel-Kiezegem B190 Meensel-Kiezegem in het Hageland Verreydt
Meerbeek B126 De kroniek van Meerbeek 1820 - 1840, 1870 - 1890 Vannoppen Henri De Nationale wiltooffeesten
Meerbeek, Beisem B274 Parochieregister Meerbeek Beisem (Geboorten 1604-1714; Huwelijken 1621-1803; Overlijdens 1621-1713)
Genootschap voor Heemkunde
Meerbeek, Beisem B275 Parochieregister Meerbeek Beisem (Geboorten 1714-1774 en 1774-1796; Huwelijken 1714-1796; Overlijdens 1714-1796)
Genootschap voor Heemkunde
Midden-Brabant B84 Kuierend door Midden - Brabant, de witloof - en druivenstreek (gidsenopleiding Midden-Brabant) Sijs G Sijs G
Muziek B5 Marktliedjeszanger en kroegzanger van bij ons Paessens A Aarschotse Kring voor Heemkunde
Muziek B41 Volksinstrumenten uit de lage landen - catalogus
Tentoonstelling Baljuwhuis
Muziek B76 Komt vrienden, luistert naar mijn lied (aspecten van de marktzanger in Vlaanderen 1750-1950) + plaat Top Stefaan Lannoo
Muziek B104 Zang en klank (schoolliederen 1919) (2 delen) Verreyt Eduard Fotokopies
Muziek B162 Liedjesteksten verzameld door Louis Laermans: Deel 1: van 24/01/1930 tot 1931. Deel 2: tot 3 juli 1927. Deel 3: allerlei. De Becker Wilfried (neef Laermans)
Muziek B294 Volksinstrumenten in België Hubert Boone/Wim Bosmans Uitgeverij Peeters
O.M.D. B203 Grondstof tot nadenken - Metaal 2001
Open Monumentendag Vlaanderen
O.M.D. B204 Grondstof tot nadenken - Steen 2003
Open Monumentendag Vlaanderen
O.M.D. B205 Monumentengids
Stichting Vlaams Erfgoed
O.M.D. B244 Hout in het interieur Open Monumentendag Vlaanderen 2005 Borgerhoff &Lamberigts
Oorlog B109 Kleine dorpen in de grote oorlog (1914 in de regio Haacht) Casteels Roger - Vandegoor Gust Hagok
Oorlog B173 Voorwaarts..Mars! Onderzoeksgids voor defensiearchieven betreffende Noord-Brabant 1588-1974 Sanders J.P.M. (eindredactie) Rijksarchief Noord-Brabant
Oorlog B177 1940 in de regio Haacht. De Belgische eenheden op de K.W.-stelling Casteels Roger - Vandegoor Gust
Oorlog B193 Hulde aan de Doden. Helden en martelaren 1940-1945. De Gefusiljeerden Levy P.M.G.
Oorlog B217 Gedenkboek van den oorlog in 1870 en 1871 Smiders August
Oorlog B297 Loop!graven Studentenkring Alfa Universitaire Pers
Oorlog B299 De Boerenkrijg Bruggeman, Knaepen, Poblome, Verberkmoes Uitgeverij Peeters
Oost-Brabant B12 Oost-Brabant. Heemkundig handboek voor Leuven en omliggende gemeenten (deel II en deel III) Oostbrabantse werkgemeenschap Renova
Oost-Brabant B15 Oost-Brabant. Heemkundig handboek voor Leuven en omliggende gemeenten (4 delen ingebonden) Oostbrabantse werkgemeenschap Renova
Oost-Brabant B45 Heemkunde in Brabant - tentoonstelling Provinciaal Museum Van Humbeeck-Piron
Overijse B287 Klapper Overijse, Jezus-Eik, Terlanen 1626-1812 Boek 1: Dopen: A-J
Genootschap voor Heemkunde
Overijse B288 Klapper Overijse, Jezus-Eik, Terlanen 1626-1812 Boek 2: Dopen: J-Z
Genootschap voor Heemkunde
Overijse B289 Klapper Overijse, Jezus-Eik, Terlanen 1626-1812 Boek 3: Huwelijken en Overlijdens
Genootschap voor Heemkunde
Overijse B290 Klapper Overijse, Jezus-Eik, Terlanen 1626-1812 Boek 4: Algemeen personenregister: A-F
Genootschap voor Heemkunde
Overijse B291 Klapper Overijse, Jezus-Eik, Terlanen 1626-1812 Boek 5: Algemeen personenregister: G-S
Genootschap voor Heemkunde
Overijse B292 Klapper Overijse, Jezus-Eik, Terlanen 1626-1812 Boek 6: Algemeen personenregister: T-Z
Genootschap voor Heemkunde
Perk B186 Perk, het kleine dorp van de grote Teniers Lauwers Jos
Personen B82 Albums de Croij (ter gelegenheid van 125 jarig bestaan)
Gemeentekrediet van België
Personen B101 Huldeboek Staf Van Gelder

Personen B176 Nieuw licht op J.B.C. Verlooy (1746-1797). Vader van de Nederlandse Beweging De Ridder Paul
Personen B185 In memoriam Henri Storck

Politiek B46 Onze voorouders in de politiek tijdens de Franse en Nederlandse tijd (1795-1830) Vannoppen Henri
Politiek B50 De Belgische Staatsgewesten Vanderhaegen H. en Pattijn M. Overdruk uit Statistisch Tijdschrift
Provincie B255 Jaarverslag 2004 Provincie Vlaams Brabant Provincie Vlaams Brabant
Rillaar B188 Rillaar en zijn verleden Gerrits T.J.o.p.
Schuttersgilden B165 Schuttersgilden in Noord-Brabant Willem Sven, Bogaert Jan, Van Gerwen Teo Uitgeverij Helmond
Schuttersgilden B167 Brabantse schuttersgilden vroeger en nu Ising Alfons Uitgeverij De Lijster
Sint-Pieters-Rode B191 Het kasteel van Horst

Steenokkerzeel B187 Steenokkerzeel en Humelgem in verleden en toekomst Lauwers Jos
Sterrebeek B170 De geschiedenis van Sterrebeek, het kastelendorp Vannoppen Henri, Sommereyns-Parent Lucienne Drukkerij Veys
Taal B145 Hoe schrijf ik mijn dialect? Een referentiespelling voor alle Brabantse dialecten
Acco
Tienen B37 Oud tin uit Tienen - catalogus Tentoonstelling Museum Tienen
Tijdsmeting B67 De tijdsmeting in Belgische verzamelingen Tentoonstelling door Generale Bankmaatschappij
Tijdsmeting B296 De Republikeinse kalender Fr. Gevaert UGA
Tildonk B256 Tilloenk vruger Jan Gordts Jan Gordts
Tildonk B277 Parochieregister Thildonck (Geboorten 1651-1796; Huwelijken 1656-1796; Overlijdens 1656-1796)
Genootschap voor Heemkunde
Tildonk B278 Parochieregister Tildonk (Geboorten, Huwelijk, Overlijdens - tafel 1779-1797)
Genootschap voor Heemkunde
Tildonk B331 Stenen getuigen - Uit het verleden van Tildonk Jan Gordts Jan Gordts

Jan Gordts
Tildonk, Buken B276 Parochieregister Tildonk-Buken (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens - tafel 1622-1729)
Genootschap voor Heemkunde
Veltem B246 Pastoor De Clerck en de Scholen van Bermhertigheyt Zuster L. Van Brusselen Annuntiaten
Veltem B247 Leven van de Heilige Joanna van Frankrijk Vertaling door Zuster Desiree Vansteenwegen Annuntiaten
Veltem B248 Brochure OMD Klooster Veltem Zuster Leen Van der Auwera Zusters Annonciaden
Veltem B279 Parochieregister Veltem (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens - tafel 1649-1769)
Genootschap voor Heemkunde
Veltem B280 Parochieregister Veltem (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens - tafel 1649-1769)
Genootschap voor Heemkunde
Veltem B281 Parochieregister Veltem In Nomini Domini Pasturatum - 17.4.1777
Genootschap voor Heemkunde
Veltem B282 Parochieregister Veltem Manual 1740 - 1769 - 1880
Genootschap voor Heemkunde
Veltem B283 Parochieregister Velthem - Manuel van de kerck van Velthem - kerckegoederen 1740 / 13.4.1796 / 16.12.1880
Genootschap voor Heemkunde
Veltem-Beisem B29 De geschiedenis van Veltem - Beisem (het dorp van Lodewijk van Velthem) Vannoppen Henri Gemeentebestuur van Veltem-Beisem
Verkiezingen B300 Kiezerslijst 1 mei 1932- Gemeente Herent (en Wijgmaal)

Vervoer B47 De buurtspoorwegen in de provincie Brabant 1885 - 1978 Meyens J
Vlaanderen B75 Gids voor Vlaanderen Van Overstraeten Jozef - Gerits Jan Vlaamse Toeristenbond
Voeding B219 Suikerbonen en beschuit met muisjes

Volkskunde B242 Toplore (Stories and songs)
Uitgifte 65ste verjaardag Stefaan Top
Catteeuw, Jacobs, Rieuweerts, .. Wissenschaftlicher Verlag
Volksleven B164 Het Midden-Brabants Volksleven in het kader van het jaar van het dorp Vannoppen Henri Drukkerij Veys
Wakkerzeel B102 Wakkerzeel 1577 - 1977 Van Gelder G - Vandecouter G Beatrijsgezelschap
Wakkerzeel B210 Wakkerzeel, het stille dorp Aerts André
Wakkerzeel B285 Parochieregister Wakkerzeel (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens 1576-1691)
Genootschap voor Heemkunde
Wapenkunde B335 Heraldiek - Wapens kennen en herkennen Honoré Rottier, Marc Van de Cruys Davidsfonds
Wespelaar B212 150 Jaar onderwijs te Wespelaar Casteels Roger
Wespelaar B286 Parochieregister Wespelaar (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens 1679-1796)
Genootschap voor Heemkunde
Wezemaal B48 Wezemaal van 't jaar 1500 tot heden Culturele kring Wezemaal Tentoonstelling
wielrennen B341 Wielerparels uit de regio Haacht Jozef Hamels Heemkring Hagok
Wijgmaal B2 Geschiedenis van Wijchmaal van 1200 tot nu Rouwet M. Drukkerij Jacobs
Wijgmaal B20 Wijgmaal-Broeck Claes J
Wijgmaal B21 Wijgmaal aan de Dijle Beatrijsgezelschap Tentoonstelling 31/10/1968
Wijgmaal B25 Wijgmaal aan de Dijle Rouwet M Feestcomité W100
Wijgmaal B78 Beleving en waardering van het gebouwde in Het Wijgmaal van Remy Cocelaere Johan Eindwerk KU Leuven
Wijgmaal B151 De fabrieken Remy te Wijgmaal Bollion Constant
Wijgmaal B179 Van Wichmale tot Wijgmaal. Vroeger en nu in woord en beeld Werkgroep "Van Wichmale tot Wijgmaal"
Wijgmaal B266 Wijgmaal aan de Dijle Beatrijsgezelschap
Wijn B1 Wijncultuur in het Hageland Gerits T.J., Scheys F., Willems A. Aarschotse kring voor Heemkunde
Wijn B156 Wijncultuur in het Hageland Gerits, Scheys, Willems Aarschotse kring voor Heemkunde
Wilsele B183 Geschiedenis van Wilsele Hueber A., O.S.B., Debecker Gh. K. Gemeentebestuur van Wilsele
Winksele B30 De geschiedenis van Winksele, de weergalm van de Ijzerenberg Vannoppen Henri Gemeentebestuur van Winksele
Winksele B40 Het administratief taalgebruik in de gemeente Winksele van 1830 tot 1940 Vervaeck M Seminariewerk
Winksele B116 Honderd jaar boerengilde in galg (1894 - 1994) Winksele Sterckx Frans - Kestens Hugo Landelijke gilde
Winksele B284 Parochieregister Winksele (Geboorten, Huwelijken, Overlijdens 1613-1796)
Genootschap voor Heemkunde
Zaventem B168 Zaventem: zijn watermolens, zijn Sint- Martinus, zijn luchthaven Charels Ernest, Lauwers Jos Drukkerij Veys
Zemst B332 'Water' in al zijn aspecten te Groot-Zemst De Broeck Roger, Vanderbeken Colette, Van Kerckhov Heemkring 'die Semse'
Zoutleeuw B218 De Sint-Leonarduskerk .. Hart van Zoutleeuw Vandeput E.