De Molen van Veltem, Molenstraatje , 3020 Veltem-Beisem

Infokrant Gemeente Herent nr. 206  –   oktober 2007

Vroeger Nu

Rond 1600 stond er een houten molen langs de Romeinse heirbaan, de huidige Kroonstraat. In 1831, bij de schermutselingen met de Hollanders werd Frans De Broeck uit Winksele beschoten. De kogels waren jaren later nog zichtbaar in deze houten molen. Molenaar Jan-Frans Vanderhulst, burgemeester van Veltem, bouwde in 1866 een nieuwe stenen molen en zijn zoon Karel werd de volgende molenaar.

Maurits Coopmans nam de molen over van zijn oom Karel Vanderhulst en hij werd zelf door zijn zoon Edward opgevolgd. Tot na de tweede wereldoorlog hield hij de molen met elektrische aandrijving in bedrijf. Nochtans hadden Engelse militairen bij het begin van de oorlog in 1940 gepoogd de molen op te blazen, maar alleen de kap met de wieken was eraf gevlogen. Na de oorlog was de molen een tijd lang een privé-club, nu wordt hij gebruikt als woning.

De molen is een bovenkruier, d.w.z. dat alleen de kap met wieken naar de wind gezet kon worden. Het robuuste bouwwerk in ronde vorm uit baksteen imponeert al van ver.