Lidmaatschap

Bijdragen:

Gewone leden: € 15
Steunleden: € 20
Ereleden: € 30
Buitenlandse leden € 25

 

Voordelen:

  • Bij lidmaatschap ontvangt U 4 keer per jaar ons tijdschrift “De Heembode”.
  • Een “Nieuwsbrief” informeert U over onze activiteiten.
  • U kan deelnemen aan voordrachten en tentoonstellingen.

Lid worden?

  • Stort uw bijdrage op bankrekening (IBAN) BE36431372297181 – (BIC) KREDBEBB van het Genootschap voor Heemkunde van Herent met vermelding van uw naam en het jaartal en e-mailadres.
  • Contacteer: Vic Van Eycken, Winkselsesteenweg 74, 3020 Herent          tel: 016/23.28.99
  • Stuur een mailtje naar  Paulette De Coninck      paulette.deconinck@telenet.be
  • Als nieuw lid ontvangt u uw lidkaart samen met de Heembode van maart.