Erfgoed

Wat is “erfgoed”?

Een lokale erfgoedcollectie vertelt hoe de mensen in uw streek leefden, woonden en werkten. U krijgt zo een kijk op de geschiedenis van uw regio en op bijna vergeten gebruiken en tradities.
Een lokale erfgoedcollectie werkt dus als ‘Lokaal Geheugen’. Ze is het geheugen voor de lokale samenleving.

Stichting en doelstellingen

In uitvoering van het cultuurbeleidplan en het jaarlijkse actieplan 2004 heeft de Cultuurraad het initiatief genomen om samen met het Genootschap voor Heemkunde de Stuurgroep Erfgoed op te richten. De installatievergadering van deze Stuurgroep vond plaats op 28 oktober 2004. De Stuurgroep heeft als eerste opdracht gekregen het bouwkundige erfgoed van de gemeente te inventariseren in het kader van het Project Bouwkundig Erfgoed.

Op de eerste plaats wordt een zo volledig mogelijke inventaris gemaakt van het waardevol bouwkundig erfgoed. Dit kan uitgebreid worden tot het klein bouwkundig erfgoed (bijvoorbeeld kapelletjes) en nog resterende elementen van waardevol bouwkundig erfgoed.

In een later stadium wordt eraan gedacht deze inventaris als basis te gebruiken voor het beschermen en bewaren van dit erfgoed en indien verantwoord zelfs voor een rangschikking als monument en/of landschap. De gegevens kunnen ook dienen voor een eventuele integratie in structuur- en bestemmingsplannen, voor het actualiseren en aanvullen van ‘Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur deel I, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven’. Tenslotte kan deze inventaris een aanzet geven voor de bekendmaking bij het publiek via publicaties of tentoonstellingen en via bewegwijzerde wandel- of fietsroutes.

Herkent u deze gebouwen? Kan u ze lokaliseren? Wat vertellen deze “stenen getuigen” ons?

 

Wie maakt deel uit van de stuurgroep?

De Stuurgroep startte zijn activiteiten met een eerste vergadering op 9 november 2004 onder het voorzitterschap van Frans Van de Poel. De groep bestaat in hoofdzaak uit leden van het Genootschap voor Heemkunde, gemeentelijke ambtenaren, leden van het College van Burgemeester en Schepenen en deskundigen, zoals een historicus, een fotograaf, architecten, enz.

Na het onverwachte overlijden van voorzitter Frans Van de Poel werd deze taak overgenomen door Guy Saelemaekers.

Activiteiten

De inventarisatie van het bouwkundig erfgoed is inmiddels bijna rond, hoewel het nooit helemaal klaar zal zijn. Er wordt immers geregeld bijkomende informatie over onze gebouwen gevonden. Toch werd er telkens op de Erfgoeddag van verleden jaar en dit jaar, een tentoonstelling georganiseerd met foto’s van de geïnventariseerde gebouwen. Dit jaar waren er ook twee wandelingen waarbij gidsen van de Stuurgroep een woordje uitleg gaven over ons bouwkundig patrimonium.

De Stuurgroep heeft ondertussen ook plannen voor de inventarisatie van het kerkelijk erfgoed in samenwerking met de kerkfabrieken.

Hebt U vragen?

Contact: via de Cultuurraad of

g.saelemaekers@skynet.be